asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Міжнародна торгівля.

Мета: 1) Ввести поняття про “абсолютні” та “відносні” переваги спеціалізації, показати значення міжнародної торгівлі для успішного економічного розвитку країни.

2) Розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, робити розрахунки, що підтверджують правильність висунутих гіпотез, поглибити знання про альтернативну вартість і альтернативні витрати.

  1. Здійснювати економічне виховання на основі міжпредметних зв’язків з курсом “Економічна і соціальна географія світу”, сприяти формуванню етичних відносин в учнівському колективі.

Обладнання: політична карта світу, кольорові прапорці (комплект для 5 груп)

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, задач уроку.

Постановка проблемного питання: Чому народи торгують?

Клас розбивається на 5 груп. Кожна група отримує фішки певного кольору.

Завдання для груп: Провести економічне дослідження: Товари, з яких країн споживаються членами вашої групи? Поясніть, чому ці товари потрапляють до нас саме з цих країн?

Групи по черзі звітують.

Підсумок.

  • Що таке спеціалізація?

  • Які чинники визначають спеціалізацію країни?

  • Які переваги дає міжнародна торгівля?

Повідомлення вчителя. В 17 столітті меркантилісти вважали, що багатство країни залежить від торгівлі, яка дає можливість нагромадити в країні більше золота. У 18 ст. Адам Смітт висловив припущення , що багатство країни залежить від натурального продукту, виробленого в країні. Він вводить поняття про “абсолютні переваги” в торгівлі, поняття витрат.
На виробництво вівса менші витрати має Шотландія. У виробництві вина менші витрати несе Іспанія, тому вони повинні зосередити свої зусилля саме на виробництві цих товарів, а потім обмінюватись.

Тобто Іспанія має абсолютні переваги у виробництві вина, а Шотландія – у виробництві вівса.

А якщо країна має абсолютні переваги у виробництві обох товарів, то чи значить це, що країна повинна все виробляти сама і не торгувати?

Давид Рикардо доводить, що вигідно торгувати і в цьому випадку.

Пояснюю дію порівняльних переваг в міжнародній торгівлі, поняття альтернативнв вартість та альтернативні витрати.

Для учнів, що затрудняються у визначені альтернативних витрат пропоную простіший спосіб:

Країна
Кількість годин необхідних для виробництва 1 од. продукції

Соняшникова олія

Кукурудзяна олія
Україна

3

4


Польща

7

5
Необхідно обчислити альтернативні витрати на кожний товар для кожної країни. Для цього обсяг витрат на виробництво одного товару розмістіть під затратами на виробництво іншого товару.
Країна
Кількість годин необхідних для виробництва 1 од. продукції

Соняшникова олія

Кукурудзяна олія
Україна

Польща
Порівнюємо і визначаємо, яка з країн виробляє з найменшими альтернативними витратами. Оскільки ¾ менше ніж 7/5 то соняшникову олію краще виробляти в Україні, а оскільки 5/7 менше ніж 4/3, то кукурудзяну олію краще виробляти в Польщі.

Таким чином в рамках міжнародного географічного поділу праці і міжнародної торгівлі кожній країні вигідніше виробляти і експортувати ті товари, при виготовленні яких продуктивність праці на її підприємствах найбільша, а витрати найменші.

Підсумок: Причини виникнення міжнародної торгівлі:

    • Країни володіють різними за якістю економічними ресурсами

    • Країни виграють від торгівлі один з одним, якщо кожна з них спеціалізується на виробництві товарів, які вона може виготовити з абсолютно меншими затратами ресурсів, ніж її сусіди

    • Країни виграють від торгівлі, якщо вони мають відносні переваги у виробництві, тобто альтернативна вартість( ціна вибору) у них нижча, ніж у інших країн

Вигоди країни від міжнародної торгівлі будуть тим значнішими, чим більше економіка країни буде спеціалізуватися на виробництві тієї продукції, у виготовленні якої у неї є відносна перевага.

Наведіть приклади такої спеціалізації.

Дискусія:

Якщо Польщі і Україні вигідно торгувати, то чому Польща “закриває” свої кордони від України?

Чи вигідно Україні увійти до ЄС?
Закріплення знань про абсолютні та відносні переваги

Визначте, на виробництві якої продукції слід зосередитись США та Японії, якщо на виробництво комп’ютера США витрачає 2 год., а Японія 1 год., а на виробництво автомобіля США витрачають 5 год., а Японія 4 год.?

Обговорення результатів.

Прогнозування домашнього завдання та план дій на наступний урок..

Що нам необхідно повторити з курсу географії?

Що потребує повторення з даного уроку.

Чи є потреба детальніше опрацювати на наступному уроці поняття абсолютних та відносних переваг, виконавши практичну роботу та тренувальні задачі?

Домашнє завдання: Яценко В. П. §13 Міжнародний поділ праці і світове господарство. – прочитати. Повторити економічні поняття: інтеграція, мито, квота, ліцензія, патент, ембарго, менеджмент, маркетинг.( за бажанням)

Загальна економіка: Підручник/ І.Ф. Радіонова та ін.; за ред. Радіонової І.Ф.- К.:Заповіт, 1995.-с. 370(стор. 314, “Міжнародний поділ праці і світова торгівля”)- прочитати.(обов’язково)