asyan.org
добавить свой файл
1 2
Такси

для визначення балансової та відновлювальної вартості всіх видів зелених насаджень

1. Загальні положення

Балансова вартість зелених насаджень – це всі витрати, за рахунок яких вони створені та прийняті на баланс експлуатуючого підприємства з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

При визначенні балансової вартості зелених насаджень враховуються стан об'єктів озеленення (добрий, задовільний, незадовільний), породи і діаметр дерев, породи і вік кущів, багаторічних квітів тощо, ґрунтово-кліматичні зони, в яких розташовані ці насадження.

Балансова вартість визначається для всіх зелених насаджень (загального та обмеженого користування та насаджень спеціального призначення) і охоплює окремо стоячі дерева, парки, сквери, бульвари, насадження вздовж вулиць, внутрішньоквартальне озеленення, лісопарки, санітарно-захисні зони, кущі, багаторічні квіти, бордюри, квітники, газони тощо.

Відновна вартість зелених насаджень- це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Відновна вартість зелених насаджень розраховується за формулою:

Вв = Вб + Ввід, де

Вв - відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);
Вб - балансова вартість зелених насаджень;
Ввід - вартість відновлення зелених насаджень (комплекс робіт з садіння і догляду за

зеленими насадженнями у період їх приживлення).

2. Порядок визначення балансової вартості зелених насаджень

2.1. Балансова вартість окремо стоячих дерев визначається за породами, діаметром стовбура на висоті 1,3м від землі та якісним станом.

2.2. Балансова вартість зелених насаджень скверів, бульварів, насаджень уздовж вулиць, внутрішньоквартальне озеленення визначається за відновлювальною вартістю окремих елементів:

дерев – за таблицями вартості окремо стоячого дерева (1 одиниця);

кущів (красиво квітучих і декоративних) – за віком та якісним станом; кущі хвойних порід і троянд від 2 до 10 років прирівнюються до красиво квітучих. В окрему групу виділяються троянди, гортензії, самшит тощо у віці від 10 до 20 років (в одиницях);

живоплотів однорядних і дворядних – за віком і якісним станом (1 погон. метр живоплоту);

квітників – за якісним станом. Півонії виділяються в окрему групу. Квітники з багатолітників і півоній оцінюються через рік після посадки;

газонів – за якісним станом. Газони всіх видів оцінюються через рік після початку нормального росту (одиниця виміру – 1м2 площі газону).

2.3. Балансова вартість зелених насаджень парків визначається за діаметром дерев і якісним станом (одиниця виміру 1га). Якісний стан усього парку визначають за якістю його елементів. Балансову вартість благоустроєних парків площею до 6га слід визначати відповідно до вартості окремих елементів.

2.4. Балансова вартість лісопаркових насаджень визначається за породами (хвойні, листяні, змішані) і якісним станом дерев (одиниця виміру – 1га).

2.5. Балансова вартість зелених насаджень санітарно-захисних зон визначається за діаметром дерев, віком кущів, якісним станом дерев і кущів. Санітарно-захисні зони, в яких є дерева діаметром понад 12см і кущі віком понад 10 років, оцінюються за таблицею для лісопарків.

2.6. Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, листя чи хвоя нормального розміру і забарвлення, відсутні ознаки хвороб і шкідників, ран, ушкоджень стовбура і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

2.7. Балансова вартість лісопаркових насаджень оцінюється за трьома класами якісного стану:

1 клас. Змішані багатоярусні насадження із зімкнутістю крон дерев 1-го ярусу в масивах, групах не нижче 0,7 (не враховуючи галявин) або чисті, невеликі (3-5га) березняки, дубняки із зімкнутістю крон 0,4 і вище. Насадження здорові, життєдійні. Непошкоджена лісова підстилка охоплює не менше 80 відсотків площі. Окремі дерева, групи дерев розміщені нерівномірно. Галявини різних розмірів, мальовничої конфігурації з рівномірним трав'яним покровом, зручні для відпочинку. Меліоративних робіт не потребують. Є впорядковані дороги.

2 клас. Насадження чисті, одноярусні, площею більше 3-5га або змішані із зімкнутістю крон 0,5-0,6, рівномірно розміщені на території мають ознаки уповільненого росту і розвитку, до 20 відсотків сухих гілок у кроні. Непошкоджена лісова підстилка складає 50-80 відсотків площі, територія забур'янена. Галявин мало, вони однотипні за формою і розмірами, недостатньо мальовничі, потребують незначної роботи по оздоровленню насаджень і меліорації. Доріг – недостатньо.

3 клас. Насадження чисті й змішані, знаходяться на стадії розпаду, зімкнутість крон дерев 1 ярусу 0,2-0,4, або складаються з малоцінних порід (осика, тополя) з більшою зімкнутістю. Дерева і групи дерев розміщені по території рівномірно. Кількість сухих гілок у кроні перевищує 20 відсотків. Непошкоджена лісова підстилка складає менше 50 відсотків. Велика забур’яненість. Галявини відсутні або не пристосовані для відпочинку. Потребують значної роботи по оздоровленню насаджень, проведення санітарних заходів або значних за обсягом меліоративних робіт. Упорядковані дороги відсутні.

2.8. Якісний стан санітарно-захисних зон визначається за такими ознаками:

добрий – більшість рослин здорові, з добре розвиненою кроною, без механічних пошкоджень і ознак хвороб;

задовільний – більшість рослин здорові, але з уповільненим ростом, нерівномірно розвиненою кроною, з наявністю незначних ознак механічних пошкоджень, опіків листяних пластинок, окремих сухих паростків;

незадовільний – основна частина рослин ослаблена, з неправильно розвиненою кроною, є сухі та засихаючі гілки, значні механічні пошкодження й опіки.

2.9. Якісний стан кущів обумовлюється такими ознаками:

добрий – кущі нормально розвинені, здорові, листя густе по всій висоті, сухих і відмираючи гілок немає. Механічні пошкодження і пошкодження через хвороби відсутні. Забарвлення і розміри листя нормальні;

задовільний – кущі здорові, з ознаками уповільненого росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, стебла частково оголені знизу, є незначні механічні пошкодження і пошкодження заподіяні шкідниками;

незадовільний – кущі ослаблені, перерослі, значно оголені знизу, листя дрібне, багато сухих гілок, механічних пошкоджень, заподіяних шкідниками.

2.10. Якісний стан газонів розподіляється на:

добрийповерхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно підстригається, колір інтенсивно-зелений, бур'янів і моху немає;

задовільний – поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур'янів, вистригається нерегулярно, колір зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний – травостій рідкий, неоднорідний, багато широколистих бур'янів, колір газону різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато моху та витоптаних місць:

2.11. Квітники і багаторічні рослини за якісним станом розподіляються на:

добрі – поверхня старанно вирівняна. Ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за якістю, бур'янів немає, догляд регулярний;

задовільні – поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально розвинені, є бур'яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільні – поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слабо розвинені, багато бур’янів, сухого листя.

У відповідності з характеристикою якісного стану зелених насаджень встановлені такі коефіцієнти якості для визначення балансової вартості озеленення:

добрий стан – 1,0;

задовільний стан – 0,75;

незадовільний стан – 0,5.

При вкрай незадовільному стані дерев та інших зелених насаджень, великій кількості сухих скелетних гілок, значних механічних пошкодженнях, незадовільному санітарному стані – зелені насадження оцінці не підлягають.

Якісний стан об'єктів озеленення розглядає і визначає комісія для обстеження зелених насаджень на предмет їх знесення чи пересадки.

3. Розрахунок укрупнених показників балансової вартості зелених насаджень

Укрупнені показники балансової вартості всіх видів зелених насаджень у м. Прилуки станом на 01 січня 2008року розраховані на основі укрупнених показників відновлювальної (балансової) вартості зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених наказом Міністра житлово-комунального господарства УРСР № 401 від 29 грудня 1981 року та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» № 414 від 14.12.2006р.

Головним управлінням Державного казначейства України, Мінекономіки і Держкомстатом України спільним наказом від 02.12.97 р. № 124/136/71 затверджена Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, якою визначено, що щорічна індексація балансової вартості груп основних засобів проводиться згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченого пунктом 8.3.3 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, виходячи з якого платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [1(а-1) – 10] : 100, де
1(а-1) – індекс інфляції року. за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.
Перераховані укрупнені показники всіх видів зелених насаджень за станом на 01 січня 2008 року наводяться у таблицях 1-11 і повинні використовуватись при переоцінці балансової вартості зелених насаджень, яка проводиться у відповідні терміни і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Таблиця 1 – Балансова вартість одного дерева з урахуванням його стану (дуб, липа, клен гостролистий, гірський, цукровий та інші, ясен, бук, граб, платан, кипарис, кедр, сосна, ялина, модрина, каштан, екзотичні та плодові дерева), гривень

Діаметр дерев, сантиметрів

Якісний стан

Добрий

Задовільний

Незадовільний

1

2

3

4

Саджанці

35,0

26,1

17,4

4

41,5

31,0

20,7

5

48,8

36,0

24,3

6

56,1

42,0

28,0

7

63,1

47,2

31,5

8

69,7

52,3

35,9

9

74,9

56,2

37,1

10

80,2

60,2

43,5

11

85,2

63,9

42,6

12

90,6

67,9

45,3

13

97,0

72,7

48,5

14

103,3

77,5

51,7

15

109,8

82,3

54,9

16

116,3

87,2

58,1

17

123,4

92,6

61,7

18

130,3

97,7

65,1

19

137,3

103,1

68,7

20

144,2

108,2

72,0

21

149,6

112,2

74,8

22

155,2

116,4

77,6

23

160,6

120,4

80,4

24

166,1

124,6

83,0

25

168,1

126,1

84,1

26

169,7

127,3

84,8

27

172,3

129,2

86,2

28

174,5

130,9

87,3

29

176,4

132,2

88,2

30

178,1

133,7

89,1

31

180,0

135,0

90,0

32

181,7

136,3

91,0

33

184,1

138,0

92,1

34

186,7

140,0

93,3

35

189,0

141,7

94,5

36

190,1

143,5

95,7

37

191,3

144,5

96,3

38

192,7

145,4

96,9

39

193,9

146,3

97,5

40

195,0

147,3

98,2

41

198,7

149,0

99,4

42

201,3

151,0

100,6

43

203,6

152,6

101,8

44

205,9

154,5

102,9

45

207,7

155,9

103,9

46

209,6

157,3

104,8

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

47

211,0

158,5

105,6

48

213,3

160,0

106,7

49

215,2

161,4

107,6

50

216,8

162,6

108,4

51

218,8

164,1

109,3

52

220,6

165,5

110,2

53

221,8

166,3

110,9

54

222,9

167,2

111,4

55

223,8

167,9

111,9

56

225,0

168,7

112,6

57

226,2

169,6

113,0

58

227,3

170,5

113,7

59

228,4

171,3

114,2

60

229,4

172,1

114,6

61

230,7

173,0

115,3

62

231,8

173,9

115,9

63

232,9

174,6

116,5

64

233,9

175,4

117,0

65

235,2

176,4

117,7

66

236,2

177,2

118,1

67

237,4

178,1

118,7

68

238,7

179,0

119,3

69

239,7

179,7

119,9

70

241,0

180,8

120,4

71

242,0

181,6

121,0

72

243,2

182,4

121,6

73

244,2

183,2

122,2

74

245,5

184,1

122,7

75

246,5

184,9

123,3

76

247,7

185,7

123,8

77

248,7

186,6

124,4

78

250,0

187,5

124,9

79

250,9

188,2

125,5

80

252,0

189,0

126,0

81

252,9

189,7

126,5

82

253,8

190,4

126,9

83

254,5

190,8

127,3

84

255,5

191,5

127,7

85

256,4

192,2

128,2

86

257,1

192,8

128,5

87

258,0

193,5

129,0

88

258,9

194,2

129,5

89

259,7

194,8

129,8

90

260,4

195,4

130,6

91

261,4

196,0

130,6

92

262,3

196,7

131,1

93

263,0

197,2

131,5

94

263,9

197,9

132,0

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

95

264,8

198,6

132,5

96

265,5

199,2

132,7

97

266,5

199,9

132,2

98

267,2

200,3

133,6

99

268,1

201,0

134,1

100

269,0

201,7

134,6

101

269,4

202,0

134,7

102

269,7

202,3

134,8

103

270,0

202,5

135,0

104

270,4

202,8

133,3

105

270,7

203,1

285,6

106

271,1

203,3

135,5

107

271,6

203,7

135,7

108

271,9

203,9

135,9

109

272,2

204,2

136,2

110

272,6

204,5

136,5

111

272,9

204,7

136,4

112

273,3

205,0

136,6

113

273,6

205,2

136,9

114

274,0

205,4

137,0

115

274,3

205,8

137,2

116

274,8

206,1

137,5

117

275,1

206,4

137,6

118

275,5

206,6

137,7

119

275,8

206,8

138,0

120

276,2

207,2

138,0

Таблиця 2 – Балансова вартість одного дерева з урахуванням його стану (вільха, береза, в’яз, осика, клен ясенелистий, шовковиця, модрина), гривень

Діаметр дерев, сантиметрів

Якісний стан

Добрий

Задовільний

Незадовільний

1

2

3

4

Саджанці

18,5

13,9

9,3

4

30,7

23,0

15,4

5

42,3

31,7

21,2

6

53,8

40,4

26,9

7

62,3

46,8

31,2

8

67,4

50,5

33,7

9

72,5

54,3

36,2

10

77,5

58,1

38,7

11

82,6

62,0

41,2

12

87,8

65,8

43,9

13

94,2

70,6

47,1

14

100,6

75,5

50,3

15

107,1

80,4

53,5

16

113,6

85,2

56,7

17

119,2

89,4

59,5

18

124,6

93,5

62,3

19

130,3

97,7

65,1

20

135,7

101,8

67,9

21

140,3

105,3

70,2

22

144,9

108,6

72,5

23

149,4

112,1

74,7

24

153,9

115,5

76,9

25

155,2

116,4

77,6

26

156,2

117,2

78,5

27

158,5

118,1

78,7

28

158,8

119,0

79,4

29

159,9

120,0

79,9

30

161,1

120,8

80,6

31

162,4

121,8

81,2

32

163,6

122,6

81,8

33

164,6

123,4

82,2

34

165,0

123,8

82,4

35

166,4

124,8

83,2

36

167,3

125,5

83,6

37

167,8

125,9

83,8

38

168,4

126,2

84,2

39

169,1

126,8

84,5

40

169,7

127,3

84,8

41

170,6

128,0

85,2

42

171,4

128,5

85,7

43

172,3

129,2

86,2

44

173,2

129,9

86,6

45

174,3

130,7

87,1

46

175,1

131,3

87,5

47

176,1

132,1

88,0

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

48

176,8

132,6

88,5

49

178,1

153,5

89,1

50

179,4

134,6

89,6

51

180,4

135,3

90,2

52

180,9

136,3

90,8

53

182,3

136,6

91,1

54

182,8

137,1

91,5

55

183,3

137,5

91,7

56

183,9

137,9

91,9

57

184,2

138,1

92,2

58

184,8

138,6

92,4

59

185,3

139,0

92,6

60

185,9

139,4

92,9

61

186,3

139,8

93,1

62

186,8

140,1

93,9

63

187,4

140,6

93,7

64

187,8

140,8

82,3

65

188,4

141,3

94,3

66

189,0

141,7

94,5

67

189,3

142,0

94,7

68

190,0

142,5

95,0

69

190,4

142,9

95,2

70

191,0

143,2

95,4

71

191,3

143,5

95,7

72

192,1

143,9

95,9

73

192,6

144,4

96,3

74

193,0

144,8

96,6

75

193,5

145,1

96,8

76

194,0

145,4

97,0

77

194,5

145,9

97,3

78

195,1

146,4

97,7

79

195,7

146,8

97,9

80

196,4

147,3

98,2

Таблиця 3 – Балансова вартість одного дерева з урахуванням його стану (тополя, верба), гривень

Діаметр дерев, сантиметрів

Якісний стан

Добрий

Задовільний

Незадовільний

1

2

3

4

Саджанці

17,4

13,0

8,7

4

21,6

16,1

10,8

5

27,8

20,8

13,9

6

31,4

23,5

15,7

7

34,0

25,5

17,0

8

36,7

27,6

18,3

9

39,4

29,5

19,7

10

42,2

31,6

21,1

11

44,8

33,6

22,4

12

47,7

35,8

23,9

13

50,7

38,0

25,4

14

53,8

40,4

28,1

15

57,2

42,8

28,6

16

60,3

45,3

30,1

17

63,6

47,7

31,7

18

66,8

50,1

33,4

19

70,1

52,6

35,0

20

73,2

54,9

32,8

21

75,7

56,7

37,9

22

78,3

58,7

39,1

23

80,9

60,7

40,5

24

83,5

62,6

41,7

25

84,5

63,3

42,3

26

85,5

64,2

42,7

27

86,4

64,7

43,2

28

87,4

65,5

43,8

29

88,0

66,0

44,0

30

88,6

64,5

44,2

31

89,3

66,9

44,7

32

90,0

67,5

44,9

33

90,3

67,7

45,2

34

90,6

67,9

45,3

35

90,9

68,2

45,4

36

91,3

68,4

45,6

37

92,5

69,4

46,2

38

93,7

70,3

46,8

39

95,1

71,3

47,5

40

96,3

72,3

48,2

41

97,0

72,7

48,5

42

97,5

73,2

48,8

43

98,3

73,8

49,1

44

98,7

74,1

49,3

45

99,5

74,6

49,7

46

100,1

75,0

50,0

47

100,7

75,5

50,4

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

48

101,3

75,8

50,6

49

102,0

76,5

51,0

50

102,8

77,1

51,4

51

103,3

77,5

51,6

52

104,0

78,0

51,8

53

104,3

78,2

52,0

54

104,5

78,3

52,1

55

104,6

78,4

52,2

56

104,7

78,5

52,3

57

104,8

78,6

52,4

58

105,1

78,9

52,6

59

105,4

79,0

52,7

60

105,5

79,1

52,8

61

105,6

79,2

52,8

62

105,8

79,4

52,9

63

106,1

79,6

53,0

64

106,2

79,7

53,2

65

106,4

79,8

53,2

66

106,5

79,9

53,3

67

106,8

80,0

53,4

68

107,0

80,2

53,5

69

107,2

80,4

53,6

70

107,3

80,5

53,6

71

107,5

80,6

53,7

72

107,6

80,7

53,8

73

107,8

80,8

54,0

74

108,0

81,1

54,1

75

108,3

81,2

54,2

76

108,4

81,3

54,2

77

108,6

81,4

54,3

78

108,7

81,5

54,4

79

109,0

81,6

54,4

80

109,1

81,8

54,5
следующая страница >>