asyan.org
добавить свой файл
1
Таблиця 2. СВОТ-аналіз за потенціалом регіону

Співвідношення потенціалу регіону

Зовнішнє середовище

можливості

Підсумок

загрози

Підсумок

Загальний підсумок

Інноваційно-інвестиційна підтримка країнами Євросоюзу(3)

Поширення рекреаційно-туристичних послуг на міжнародний ринок (5)

Інтегрування транспортної системи в європейські транспортні структури та розширення зовнішньоекономічних зв’язків(5)

Зростання кількості робочих місць внаслідок перенесення в регіон виробничих потужностей виробничих компаній (3)

Реалізація державних та регіональних програм розвитку (3)

Відсутність дієвої інноваційної політики на державному рівні(-3)

Політична нестабільність в країні(-3)

Конкуренція зі сторони національних та міжнародних економічних центрів (-4)

Несанкціоноване втручання з боку іноземних держав в економіку регіону (-2)

Нестабільність законодавчої та нормативно-правової бази (-4)

Потенціал регіону

Сильні сторони

Вигідне географічне розташування, що є сприятливою передумовою для розвитку зовнішньоекономічної діяльності (5)

8

10

10

8

8
2

2

1

3

1Наявність унікального природно-ресурсного потенціалу (5)

8

10

10

8

8
2

2

1

3

1Високий рівень забезпеченості лікувальними і туристично-рекреаційними ресурсами (4)

7

9

9

7

7
1

1

0

2

0Наявність висококваліфікованого трудового потенціалу з доволі високою культурою і традиціями праці (3)

6

8

8

6

6
0

0

-1

1

-1Активізація економічних процесів в регіоні (4)

7

9

9

7

7
1

1

0

2

0Підсумок

36

46

46

36

36

200

6

6

1

11

1

23

223

Слабкі сторони

Низький рівень реальних доходів населення (-3)

0

2

2

0

0
-6

-6

-7

-5

-7Порушення в природних екосистемах (-4)

-1

1

1

-1

-1
-7

-7

-8

-6

-8Недостатня кількість місць прикладання праці (-4)

-1

1

1

-1

-1
-6

-7

-8

-6

-8Деформація структури господарства регіону (-3)

0

2

2

0

0
-6

-6

-7

-5

-7


Низький рівень забезпечення соціальними послугами, особливо в гірських та сільських районах області (-4)

-1

1

1

-1

-1
-6

-7

-8

-6

-8


-1
-7

-8

-9

Підсумок

-3

7

7

-3

-3

5

-31

-33

-38

-28

-38

-168

-163

Загальний підсумок

60

Таблиця 3. Оцінка можливостей реалізації сценаріїв стратегії розвитку регіону


Можливості регіону (за результатами СВОТ-аналізу)

Сценарії стратегії

Сценарій 1

Сценарій 2

Сценарій 3

Сценарій 4

Оцінка привабливості фактора

Оцінка привабливості фактора

Оцінка привабливості фактора

Оцінка привабливості фактора

Внутрішні фактори.

Сильні сторони

Вигідне географічне розташування, що є сприятливою передумовою для розвитку зовнішньоекономічної діяльності

4

4

5

5

Наявність унікального природно-ресурсного потенціалу

4

3

3

5

Високий рівень забезпеченості лікувальними і рекреаційними ресурсами

5

4

3

4

Наявність висококваліфікованого трудового потенціалу з доволі високою культурою і традиціями праці

2

3

3

4

Активізація економічних процесів в регіоні

3

4

4

5

Підсумок

18

18

18

23

Зовнішні фактори.

Можливості

Інноваційно-інвестиційна підтримка країнами Євросоюзу

4

3

5

5

Поширення рекреаційно-туристичних послуг на міжнародний ринок

5

3

4

5

Інтегрування транспортної системи в європейські транспортні структури та розширення зовнішньоекономічних зв’язків

2

4

3

4

Зростання кількості робочих місць внаслідок перенесення в регіон виробничих потужностей виробничих компаній

2

3

3

4

Реалізація державних та регіональних програм розвитку

2

4

4

5

Підсумок

15

17

19

23

Загальна привабливість (усього балів)

33

35

37

46


Таблиця 4. Оцінка загроз реалізації сценаріїв стратегії розвитку регіону

Загрози для громади (за результатами СВОТ-аналізу)

Сценарії стратегії

Сценарій 1

Сценарій 2

Сценарій 3

Сценарій 4

Оцінка загрози фактора

Оцінка загрози фактора

Оцінка загрози фактора

Оцінка загрози фактора

Внутрішні фактори.

Слабкі сторони

Низький рівень реальних доходів населення

4

3

3

4

Порушення в природних екосистемах

3

2

3

2

Недостатня кількість місць прикладання праці

2

3

4

3

Деформація структури господарства регіону

3

4

4

5

Низький рівень забезпечення соціальними послугами, особливо в гірських та сільських районах області

3

3

3

4

Підсумок

15

15

17

18

Зовнішні фактори.

Загрози

Відсутність дієвої інноваційної політики на державному рівні

2

3

3

4

Політична нестабільність в країні

4

4

3

3

Конкуренція зі сторони національних та міжнародних економічних центрів

4

3

3

4

Несанкціоноване втручання з боку іноземних держав в економіку регіону

4

4

2

3

Нестабільність законодавчої та нормативно-правової бази

3

4

4

3

Підсумок

17

18

15

17

Загальна загроза (усього балів)

32

33

32

35


Таблиця 5. Сумарна оцінка можливостей та загроз реалізації сценаріїв стратегії розвитку регіону


Загрози для громади (за результатами СВОТ-аналізу)

Сценарії стратегії

Сценарій 1

Сценарій 2

Сценарій 3

Сценарій 4

Оцінка факторів

Оцінка факторів

Оцінка факторів

Оцінка факторів

Загальна привабливість

33

35

37

46

Загальна загроза

32

33

32

35

Усього балів

(Загальна привабливість – Загальна загроза)

1

2

5

11