asyan.org
добавить свой файл
1
Сєрих Л.В. Використання традиційної народної витинанки у подіях сьогодення: Дзвони Чорнобиля: методичний посібник для вчителів предметів художньо-естетичного циклу / Л.В. Сєрих. – Суми, 2006. – 38 с.

У методичному посібнику відображується використання народної традиційної техніки витинання у подіях сучасного життя. Посібник – яскравий приклад виховання підростаючого покоління засобами яскравого, самобутнього українського декоративно-ужиткового мистецтва та вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів Чорнобильської трагедії.

У посібнику використані роботи учнів Сумської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17.

Посібник рекомендовано для вчителів образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів.
Сєрих Л.В. Організаційно-методичне забезпечення образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах: методичний посібник для вчителів образотворчого мистецтва / Л.В. Сєрих. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 52 с.

У методичному посібнику подані програми з образотворчого мистецтва, критерії та норми оцінювання знань учнів, календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва.

У посібнику подана методична розробка уроку образотворчого мистецтва, рекомендації щодо ведення сторінки класного журналу.

Посібник буде корисним для вчителів образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів образотворчого мистецтва у школах різного типу.
Сєрих Л.В. Сходинки до Парнасу : альбом творчих робіт учнів / уклад. : Л. В. Сєрих. – Суми: РВВ СОІППО, 2010. – 55 с.

В альбомі представлені творчі роботи учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми вчителя образотворчого мистецтва Сєрих Лариси Володимирівни.

Даний альбом відображає результати навчальної діяльності, яких досягли учні при вивченні певної теми з образотворчого або декоративно-прикладного мистецтва.

Видання буде корисним для вчителів образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у школах різного типу та в позашкільних навчальних закладах.
Сєрих Л.В. Кролевецьке візерункове ткацтво на уроках художньо-естетичного циклу : навчально-методичний посібник / Л. В. Сєрих. – Суми: РВВ СОІППО, 2009. – 125 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлена методика вивчення декоративно-прикладного мистецтва. Стрижнем навчально-методичного посібника є вивчення кролевецького ткацтва як виду декоративно-прикладного мистецтва.

У посібнику подана методична розробка уроків образотворчого мистецтва "Декоративно-прикладне мистецтво. Кролевецьке ткацтво", де повною мірою розглянуто методичні підходи до проведення уроків на основі регіональних традицій.

Посібник буде корисним для вчителів образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у школах різного типу та в позашкільних навчальних закладах.
Сєрих Л.В. Із скарбниці Сумського художнього музею : методичний посібник для вчителів художньо-естетичного профілю, вчителів початкових класів, спеціалістів дошкільних навчальних закладів / Л. В. Сєрих. – Суми : РВВ ОІППО, 2010. – 51 с.

У посібнику подано методичні рекомендації щодо використання творів мистецтва (живопису, графіки) на уроках образотворчого мистецтва, музики в середній, початковій та дошкільній освіті, художньої культури в профільних класах. Розкриті деякі аспекти сприймання та оцінювання творів мистецтва.

Посібник стане у нагоді викладачам художньо-естетичного профілю, вчителям зарубіжної, української, іноземної мови та літератури, вчителям початкових класів, спеціалістам дошкільних навчальних закладів, студентам мистецьких факультетів.
Сєрих Л.В. Методика викладання образотворчого мистецтва в середніх школах Росії (російською мовою): посібник для вчителів образотворчого мистецтва / Л.В. Сєрих. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 83 с.

У посібнику проаналізовано програми з образотворчого мистецтва Російської федерації для середніх шкіл та шкіл з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва. Містяться матеріали із досвіду роботи кращих учителів Росії з образотворчого мистецтва, які брали участь в конкурсі "Учитель-року – 2007".

Посібник стане в нагоді вчителям образотворчого мистецтва шкіл, гімназій, ліцеїв, шкіл з російською мовою навчання, студентів мистецьких факультетів.

Сєрих Л.В. Особливості кераміки Слобожанщини: посібник для вчителя. – Суми: РВВ СОІППО, 2009. – 94 с.: іл.

У посібнику висвітлені історичні аспекти кераміки, розглядаються види кераміки, її обробка, користування, зберігання. Подано можливості використання кераміки в родинній обрядовості, господарстві.

Посібник містить розробки уроків з декоративно-ужиткового мистецтва, які дають змогу ефективно використовувати кераміку в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Даний посібник стане у нагоді вчителям образотворчого мистецтва, вчителям художньої культури, мистецтва, керівникам гуртків по вивченню основ кераміки, студентам вищих навчальних закладів.
Сєрих Л.В. Сучасні підходи до образотворчої діяльності дошкільників: навчально-методичний посібник / Л.В. Сєрих. – Суми: РВВ СОІППО, 2009. – 102 с.: іл.

Автор аналізує сучасні проблеми художньо-естетичного виховання підростаючого покоління, звертається до проблеми естетичного виховання через образотворчу діяльність, висвітлює теоретичні та методологічні аспекти образотворчої діяльності дошкільників, подає рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу з образотворчого мистецтва відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, висвітлює завдання змістовної лінії "Світ мистецтва", зокрема "Образотворча діяльність".

У посібнику містяться розробки занять з образотворчої діяльності, які дають змогу ефективно використовувати новітні техніки образотворчого (візуального) мистецтва відповідно до вікових особливостей дошкільників.

Посібник стане у нагоді вчителям образотворчого мистецтва, вихователям, спеціалістам дошкільних навчальних закладів, учителям початкових класів, студентам вищих, спеціальних навчальних закладів.

Сєрих Л.В. Вивчення предмета "Образотворче мистецтво" у 2010-2011 навчальному році : методичні рекомендації / Л. В. Сєрих. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 24 с.

У методичних рекомендаціях висвітлені передумови ефективного вивчення образотворчого мистецтва у 2010-2011 навчальному році.

Важливим у вивченні образотворчого мистецтва є надані в методичних рекомендаціях завдання уроків образотворчого мистецтва в сучасній школі.

Детально розглянута методика вивчення творів образотворчого мистецтва учнями.

Методичні рекомендації будуть корисними для вчителів образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у школах різного типу та в позашкільних навчальних закладах.

Сєрих Л.В. Художня культура України: 9 клас. Візуальне мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка. Кіно: навчально-методичний посібник / Лариса Сєрих. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 84 с.

У навчально-методичному посібнику поданий теоретичний мистецтвознавчий матеріал для вивчення предмету «Художня культура» в 9 класі загальноосвітнього навчального закладу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Розміщений матеріал видів мистецтва, з візуального мистецтва: графіки, архітектури, живопису, скульптури, комп’ютерної графіки, фотомистецтва.

Окремим блоком подане кіномистецтво, розроблений урок з кіномистецтва. Дана характеристика "художнього образу" мистецтва, функцій мистецтва.

Посібник буде корисним для вчителів художньої культури, образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів художньої культури, історії мистецтв у школах різного типу.

Сєрих Л.В. Художня культура України: 10 клас. Візуальне мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка. Театр: навчально-методичний посібник / Лариса Сєрих. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 98 с.

У навчально-методичному посібнику поданий теоретичний мистецтвознавчий матеріал для вивчення предмету «Художня культура України» в 10 класі загальноосвітнього навчального закладу; орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з візуального (образотворчого) мистецтва: з графіки, архітектури, живопису, скульптури.

Окремими блоками подані образотворче мистецтво української діаспори та театральне мистецтво України.

Посібник буде корисним для вчителів художньої культури, образотворчого мистецтва, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів, викладачів художньої культури, історії мистецтв у школах різного типу.

Сєрих Л. В. Формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності: монографія / Л. В. Сєрих. – Суми : СОІППО, 2009. – 199 с.

У монографії викладено теоретичні та методичні засади формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності. Розглянуто коло питань, тісно пов’язаних з практичною роботою навчальних закладів, запропоновано цілий арсенал методів і прийомів, дія яких спрямована на формування естетичної культури молодших школярів.

Вирішення низки дидактичних завдань у процесі театралізованої діяльності допомагає учням емоційно "проживати" знання на будь-яких уроках початкової школи, сприяє підвищенню процесів засвоєння, опрацювання, відтворення ними навчального матеріалу.

Монографія буде корисною для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів педагогічних університетів, вчителів.

Сєрих Л.В. Театралізована діяльність у школах та позашкільних закладах (І) : методичний посібник для вчителів початкових класів, викладачів предметів художньо-естетичного циклу, керівників гуртків театралізованої діяльності. / Лариса Сєрих. – Суми: СОІППО, 2004. – 34с.

У методичному посібнику автором розкрито сучасні проблеми театралізованої діяльності у навчально-виховних закладах різного типу в умовах розбудови національної системи освіти. Значна увага приділена методичним матеріалам, які доцільно використовувати у театралізованій діяльності.

Посібник рекомендовано для вчителів початкових класів, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, керівників гуртків театралізованої діяльності організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів.

Сєрих Л.В. Театралізована діяльність у школах та позашкільних навчальних закладах (ІІ) : методичний посібник для вчителів початкових класів, викладачів предметів художньо-естетичного циклу, керівників гуртків театралізованої діяльності / Лариса Сєрих. – Суми: СОІППО, 2004. – 32с.

У методичному посібнику автором розкрито сучасні підходи театралізованої діяльності у навчально-виховних закладах різного типу в умовах сучасної національної школи. Значна увага приділена методичним матеріалам, які доцільно використовувати у театралізованій діяльності.

Посібник рекомендовано для вчителів початкових класів, вчителів предметів художньо-естетичного профілю, керівників гуртків театралізованої діяльності, організаторів методичної роботи у школі, місті, студентів мистецьких факультетів.
Сєрих Л.В. Формування естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва : навчально-методичний посібник / за редакцією дійсного члена Міжнародної педагогічної академії та Академії педагогічних і соціальних наук Люріної Т.І. – Суми : ОІППО, 2003. – 53с.

У посібнику зроблено спробу розкрити деякі аспекти розвитку естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва. Запропоновано підходи до профільної освіти, театральної діяльності школярів у театральних гуртках, студіях, навчально-виховних закладах художньо-естетичного профілю.

Поданий матеріал розраховано на керівників театральних гуртків, студій, вчителів початкових класів, викладачів вищих навчальних закладів.

Посібник допомагає розкрити більші можливості розвитку естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи та позашкільних закладів.
Сєрих Л.В. Експериментальна програма з театралізованої діяльності для учнів початкових класів: програма для вчителів предметів художньо-естетичного циклу та вчителів початкових класів / Лариса Сєрих. – Суми, 2004. – 12 с.

Сєрих Л.В. Сценарії до експериментальної програми з театралізованої діяльності для учнів початкових класів: сценарії для вчителів предметів художньо-естетичного циклу та вчителів початкових класів / Лариса Сєрих. – Суми: СОІППО. – 2004. – 24 с.

Сєрих Л.В. Використання кросвордів на уроках образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник / Л. В. Сєрих. – 2011. – 46 с., іл.

Навчально-методичний посібник написаний відповідно до нової програми з образотворчого мистецтва, що дає змогу вчителям в короткий строк перевірити знання учнів з вивченого матеріалу, якість володіння учнями творчими прийомами, впевнитися в інтересах дітей до роботи з матеріалами, техніками, дає можливість поповнити отримати базові знання з образотворчого мистецтва, а також дасть можливість вчителю проводити уроки більш цікаво, активізувати уяву, увагу, інтерес учнів.

Кросворди дозволять узагальнити і систематизувати знання учнів з графіки, живопису, архітектури, скульптури, паперопластики, декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, дизайну, дозволять згадати твори Сумського художнього музею, розширюватимуть кругозір, пам’ять учнів.

Зі сторінок навчально-методичного видання багато цікавого можуть взяти для себе вчителі, батьки, студенти, учні.

Сєрих Л.В. Формування естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва : Навчально-методичний посібник / За редакцією дійсного члена Міжнародної педагогічної академії та Академії педагогічних і соціальних наук Люріної Т.І.- Суми : ОІППО, 2003.- 53с.

У посібнику зроблено спробу розкрити деякі аспекти розвитку естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва. Запропоновано підходи до профільної освіти, театральної діяльності школярів у театральних гуртках, студіях, навчально-виховних закладах художньо-естетичного профілю.

Поданий матеріал розраховано на керівників театральних гуртків, студій, вчителів початкових класів, викладачів вищих навчальних закладів.

Посібник допомагає розкрити більші можливості розвитку естетичної культури молодших школярів засобами театрального мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи та позашкільних закладів.

Сєрих Л. В., Богдан А.М. Архітектурно-пейзажна композиція. Лінійна перспектива. Побудова міської вулиці / Л. В. Сєрих // Шкільний світ. –2009. – № 3. – С.12-15. (0,3 др. арк.)

Урок міститься в збірнику «Уроки образотворчого мистецтва», який має ґрунтовний зміст, методичні рекомендації до проведення, ілюстрований матеріал.