asyan.org
добавить свой файл
1
СУДЖЕННЯ ДО КУРСУ

«УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»

Чи вірно, що?

1. З точки зору оптимального управління відходами вони є сміттям:

а) вірно б) не вірно

2. При спалюванні побутових і медичних відходів утворюються діоксини і фурани:

а) вірно б) не вірно

3. При організації виробничого процесу по замкнутому колу утворюються відходи:

а) вірно б) не вірно

4. До факторів, які привели до нагромадження непридатних запасів пестицидів є контейнери й упаковкиипестицидів:

а) вірно б) не вірно

5. Компостування є можливим способом ліквідації пестицидів:

а) вірно б) не вірно

6. Сільське господарство не є джерелом забруднювання довкілля:

а) вірно б) не вірно

7. Метод озонового руйнування і піроліз належать до технології переробки і утилізації гумовотехнічних виробів:

а) вірно б) не вірно

8. При утилізації недоцільно розділяти автомобільні шини на складові (каркас, металокорд, протектор):

а) вірно б) не вірно

9. Відходи споживання й промислові відходи, придатні для подальшої переробки, називають первинною сировиною:

а) вірно б) не вірно

10. Полімерні матеріали мають властивість піддаватися біорозкладанню:

а) вірно б) не вірно

11. Найважливішими завданнями при управлінні відходами є недопущення влучення горючих відходів на смітники:

а) вірно б) не вірно

12. Радіаційна обробка застосовується для знищення полімерних відходів з використаних пакувань:

а) вірно б) не вірно

13. Механічні характеристики вторинної сировини не можна поліпшити:

а) вірно б) не вірно

14. Компостування і рекультивація є методами біологічної переробки нафтоутримуючих відходів:

а) вірно б) не вірно

15. Демеркуризація ртутних відходів є розкладанням ртутних сполук:

а) вірно б) не вірно

16. Усунення ртутного забруднення провадиться спеціалістами СЕС:

а) вірно б) не вірно

17. Дії, які не наносять шкоди кому-небудь, або чому небудь є екологічно безпечним управлінням відходами:

а) вірно б) не вірно

18. При спалюванні побутових і медичних відходів утворюється хлор:

а) вірно б) не вірно

19. Всесвітня організація охорони здоров'я віднесла медичні відходи по специфічних особливостях до групи небезпечних:

а) вірно б) не вірно

20. Управління відходами – це їх розумне використання:

а) вірно б) не вірно

21. Токсичні випари не є однією з причин «парникового ефекту»:

а) вірно б) не вірно

22. Медичні відходи не можна спалювати:

а) вірно б) не вірно

23. У дійсний час спроможність природи поглинати відходи майже вичерпана:

а) вірно б) не вірно

24. Безвідходне виробництво не є оптимальним рішенням питання безпечного управління відходами:

а) вірно б) не вірно

25. Основний акцент у діяльності органів керування екологічною безпекою робиться на дотримання реально досяжних норм, правил і вимог, що стосуються відходів, а не збір платежів, штрафів і т.п. у максимально можливому обсязі:

а) вірно б) не вірно

26. Збільшення нормативів збору за розміщення промислових відходів не є шляхом підвищення заходів обмежуючого характеру при управлінні відходами:

а) вірно б) не вірно

27. Додатковим елементом економічного механізму системи управління промисловими відходами є використання засобів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, які надходять від збору за розміщення відходів:

а) вірно б) не вірно

28. Після введення в чинність Закону України “Про відходи” організація керування відходами на підприємствах не перетерпіла змін і збереглася на рівні 80-х років:

а) вірно б) не вірно

29. Збільшення концентрації важких металів у ланцюгах харчування не є результатом здійснення оранки грунту:

а) вірно б) не вірно

30. Накопичення ртуті в організмі по харчових ланцюгах є результатом виробництва ряду пестицидів:

а) вірно б) не вірно

31. Грунти не володіють епідеміологічними властивостями:

а) вірно б) не вірно

32. Сільське господарство є одним з джерел забруднення грунтів важкими металами:

а) вірно б) не вірно

33. Для людини фосфорні добрива є більш небезпечні, ніж азотні:

а) вірно б) не вірно

34. Тверда фракція гною застосовується у якості підстилки для тварин:

а) вірно б) не вірно

35. Рідка фракція гною не використовується при повторному гідрозмиві або як органічне добриво при зрошенні ґрунтів:

а) вірно б) не вірно

36. Спалювання пестицидів у цементних печах є найбільш оптимальним і радикальним варіантом рятування України від накопичених запасів непридатних пестицидів:

а) вірно б) не вірно

37. Одним із способів ліквідації запасів непридатних пестицидів в Україні може бути використане компостування:

а) вірно б) не вірно

38. Варто категорично уникати відкритого спалювання тари з-під пестицидів:

а) вірно б) не вірно

39. Відкрите спалювання пестицидів є прийнятним методом їх утилізації:

а) вірно б) не вірно

40. Біорозкладання пестицидів є прийнятним методом їх утилізації:

а) вірно б) не вірно

41. Одним з методів утилізації пестицидів є розміщення їх у глибоких свердловинах:

а) вірно б) не вірно

42. Повернення контейнерів з-під пестицидів для їхнього повторного використання по призначенню або використання в якості вторсировини є принадним способом їх утилізації:

а) вірно б) не вірно

43. Невикористані по прямому призначенню розведені пестицидні формуляції й вода після споліскування контейнерів з-під пестицидів не можуть бути використані повторно:

а) вірно б) не вірно

44. Промивні водиз-під пестицидів можуть бути використані прямо на сільськогосподарському полі як робочий розчин пестициду:

а) вірно б) не вірно

45. Відділення пестициду від грунту не є варіантом очищення забруднених грунтів:

а) вірно б) не вірно

46. Для відділення пестицидів від ґрунту на місці забруднення використовують високочастотне нагрівання:

а) вірно б) не вірно

47. Ремедиація є способом промивання водою забрудненого грунту:

а) вірно б) не вірно

48. Пряме спалювання не є напрямком використання біомаси:

а) вірно б) не вірно

49. Фермам великої рогатої худоби не доцільно будувати біогазову установку:

а) вірно б) не вірно

50. Харчові відходи при анаеробному бродінні дають біогаз:

а) вірно б) не вірно