asyan.org
добавить свой файл
1

СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТАС

ОПИС УМОВ СТРАХУВАННЯ «ТАС-Мед»

Дана програма дозволяє комплексно покрити медичні витрати у випадку захворювання або нещасного випадку як в Україні, так і за кордоном, починаючи з надходження до лікарні та закінчуючи реабілітацією вдома.

Укладання Договору страхування життя за цією програмою можливе лише разом із страхуванням за однією чи кількома основними накопичувальними програмами страхування життя (наприклад, ТАС-Лайф, ТАС-Юніор).

Визначення термінів в умовах цієї програми:

Лікарня - це визнаний державою лікувальний заклад або клініка з цілодобовим спостереженням атестованими державою лікарями та медичним персоналом, оснащений медичним обладнанням, необхідним для діагностики та оперативних втручань. До лікарень в умовах цієї програми не відносяться будинки для літніх людей, заклади з догляду за хронічними хворими, а також санаторії.

Госпіталізація - під госпіталізацією в умовах цієї програми вважається перебування в Лікарні протягом не менш ніж 24 години. Якщо Застрахована особа офіційно виписується з Лікарні, але потім знову поступає на лікування в Лікарню по тій самій причині, на протязі не більше ніж 10 днів, то це вважається як один страховий випадок. Строк перебування на госпіталізації визначається за датами поступлення та виписки з Лікарні.

Хірург - це особа, яка отримала відповідну кваліфікацію з медицини та яка належним чином ліцензована або зареєстрована для здійснення хірургічної діяльності.

Хірургія - це будь-яка хірургічна маніпуляція з використанням розрізу, яка виконується хірургом у лікарні та зазвичай потребує наявності операційної.

УМОВИ ПРОГРАМИ

1. Страхові випадки:

 1. Смерть Застрахованої особи (оскільки дана програма страхування є додатковою, страховий захист по цьому страховому випадку за умовами даної програми - умовний. Передбачається, що реальний захист по страховому випадку «Смерть Застрахованої особи» надаватиметься в рамках дії основної накопичувальної програми)

 2. Швидка медична допомога з госпіталізацією

 3. Госпіталізація застрахованої особи в Україні

 4. Госпіталізація застрахованої особи за кордоном

 5. Хірургічне втручання

 6. Тимчасова непрацездатність після госпіталізації

 7. Інвалідність Застрахованої особи I, II, III групи
 1. Вік Застрахованої особи на момент укладання Договору страхування - від 20-ти до 59-ти років.

 2. Максимальний вік Застрахованої особи на момент закінчення дії Договору страхування 60 років.

 3. Страхувальник:

4.1. будь-яка дієздатна фізична або юридична особа.

 1. Вигодонабувач:
 1. за страховим випадком Смерть Застрахованої особи - визначається Страхувальником та вказується в Полісі страхування;

 2. за іншими страховими випадками - Вигодонабувачем вважається Застрахована особа.
 1. Валюта страхування:

6.1. гривня

 1. Строк дії договору страхування - не більше строку дії договору за основною програмою.

 2. Періодичність сплати страхових внесків: 8.1. щорічно, раз у півроку.

 3. Страховий тариф - встановлюється єдиний за усіма страховими випадками, визначеними в п. 1.

 4. Страхові виплати здійснюється у наступних розмірах:


Телефон для довідок та додаткової інформації: 8-800-500-11-70 (дзвінки по Україні безкоштовні)


 • СТРАХОВА КОМПАНІЇ

  у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або хвороби - у розмiрi: страхової суми, встановленої в полісі за цим страховим випадком;

 • у випадку надання Застрахованій особі швидкої медичної допомоги з наступною госпіталізацією -у розмірі 50% від страхової суми, вказаної в полісі за цим страховим випадком. Протягом року Страховик проводить виплату за даним страховим випадком не більше 2-х разів;

 • у випадку госпіталізації Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або хвороби - у розмірі фіксованої суми, зазначеної в полісі, за кожен день госпіталізації;

 • у випадку хірургічного втручання внаслідок нещасного випадку або хвороби Застрахованої особи - у відсотках від страхової суми, встановленої за таким страховим випадком, згідно Таблиці розмірiв страхових виплат при хірургічному втручанні внаслідок нещасного випадку чи хвороби (далі -Таблиця), що наводиться у Додатку №4;
 • якщо Застрахована особа піддається хірургічному втручанню, яке є страховим випадком згідно цієї Програми, але не наведене в Таблиці, то в такому разі Страховик розраховуватиме розмір страхової виплати через порівняння такого хірургічного втручання з тією хірургічною операцією, яка наведена в Таблиці та має приблизно такий самий рівень складності. Рівень складності хірургічної операції визначається кваліфікованим лікарем, який призначається Страховиком.

 • якщо більш ніж одне з перерахованих хірургічних втручань було проведено, використовуючи різні розрізи під час однієї хірургічної операції, то Застрахованій особі виплачується 100% страхової виплати відповідно до оперативного втручання, що має найбільший обсяг. За кожне додаткове оперативне втручання, Застрахованій особі виплачується 50% від страхової виплати, передбаченої для цього виду оперативного втручання;
 • якщо більш ніж одне оперативне втручання було проведене через той самий розріз, Компанія здійснює страхову виплату за хірургічним втручанням, що мало найбільший обсяг;

 • у випадку тимчасової непрацездатності після госпіталізації внаслідок нещасного випадку або хвороби - у розмірі фіксованої суми, зазначеної в полісі, за кожен день непрацездатності, включаючи вихідні та святкові дні.

 • у випадку інвалідності Застрахованої особи I, II, III групи розмір страхової виплати складає:
 • за І групу інвалідності - 100% страхової суми;

 • за II групу інвалідності - 70% страхової суми;

 • за III групу інвалідності - 50% страхової суми.
 1. При настанні інвалідності будь-якої групи у дитини у віці до 16 років страхова виплата складає 100% від страхової суми.

Виплата викупної суми при достроковому розірванні Договору умовами даної програми страхування не передбачена.

 1. Період очікування вступу страхового захисту в дію:

Страховой захист, пов'язаний з оплатою госпіталізації Застрахованої особи та/або хірургічного втручання, вступає в дію тільки по закінченню 90-денного періоду очікування, починаючі з дати заключения договору страхування, за виключенням госпіталізації та/або хірургічного втручання внаслідок нещасного випадку.

За наступними захворюваннями страховой захист на випадок хірургічного втручання вступає в дію тільки по закінченню 365 денного періоду очікування, починаючи з дати заключения договору страхування:

 • будь-який вид гриж;

 • будь-який вид пухлин;

 • захворювання власних та додаткових носових пазух;

 • катаракта або глаукома;

 • лейоміома та/або фіброми матки;

 • анальна нориця;

 • ренальні, уретральні або біліарні конкременти;

 • захворювання серця;

 • розрив меніска або хрестоподібних зв'язок;

 • порушення міжхребцевих дисків; " ниркова недостатність/кома;

Телефон для довідок та додаткової інформації - 8-800-500-11-70 (дзвінки по Україні безкоштовні)

СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТАС

Страховой захист на випадок смерті або інвалідності Застрахованої особи вступає в дію тільки по закінченню 180-денного періоду очікування, починаючи з дати заключения договору страхування, за виключенням смерті або інвалідності внаслідок нещасного випадку.

 1. Тривалість оплати страхових випадків:

У випадку госпіталізації Застрахованої особи:

 • право на отримання страхових виплат з'являється на 4-й день госпіталізації. Перебування в лікарні до 3-х днів Страховик не оплачує. При перебуванні в лікарні більше 3-х днів - оплачуються всі дні.

 • Страховик оплачує не більше ніж 30 днів госпіталізації у рік.

 • наступна госпіталізація в медичний заклад через ту саму причину вважатиметься за одну страхову подію, якщо між ними пройшло менш ніж 10 днів.

У випадку тимчасової непрацездатності після госпіталізації, Страховик оплачує всі дні непрацездатності, але не більше ніж кількість днів, які були оплачені по госпіталізації.

 1. Розміри страхових виплат у гривні, залежно від обраного пакету:Страхові випадки, що викликали

А

в

С

Смерть застрахованої особи

50

50

50

Інвалідність застрахованої особи І.ПДІІ групи (100%-70%-50%)

5 000

25 000

50 000

Госпіталізація застрахованої особи по Україні / за кордоном

50/100

100/150

150/200

Здійснення хірургічного втручання застрахованій особі (згідно таблиці виплат)

2 500

12 500

25 000

Тимчасова непрацездатність застрахованої особи після госпіталізації (за день, оплачується стільки ж днів, як і по госпіталізації)

25

50

75

Надання швидкої медичної допомоги застрахованій особі з наступною госпіталізацією

100

200

300

Розмір виплат за всіма страховими випадками є строго визначеними відповідно до обраного пакету (А,В,С) та не залежить від того, на яку суму Застрахована особа отримала медичних послуг. 15. Виключення із страхових випадків :

Страхові виплати по страховим випадкам, пов'язаним із госпіталізацією та/або хірургічним втручанням, не здійснюються у наступних випадках:

 • Захворювання, що передувало, тобто будь-яке порушення здоров'я, що вже існувало в Застрахованої особи, та про яке вона повинна була знати на момент прийняття нею умов страхування, окрім випадків, коли Страховик вирішив прийняти його на особливих умовах;

 • Порушення здоров'я, що не було діагностовано лікарем відповідної кваліфікації, чи порушення здоров'я внаслідок лікування експериментальним методом;

 • Госпіталізація з діагностичною метою;

 • Діагностична біопсія, ендоскопія, лапароскопія, артроскопія;

 • Вагітність, пологи, аборт, кесарів розтин;

 • Неінвазивний рак на місці та всі види раків шкіри за виключенням інвазивної злоякісної меланоми;

 • Неонатологічні втручання;

 • Викривлення носової перетинки, резекція носової раковини; хірургічне втручання на нижній та верхній щелепі (включаючи й скронево-нижньощелепний суглоб), хірургічне втручання, спрямоване на виправлення прикусу, вправлення щелепи, окрім безпосереднього лікування гострих травматичних ушкоджень або раку.

 • Вилучення матеріалів, що були використані при попередніх операціях;

 • Накладання швів на шкіру;

 • Стоматологічне лікування та операції;

 • Косметична і пластична хірургія, окрім випадків, коли операція виконана в результаті події, що визнана нещасним випадком, що стався із застрахованою особою під час дії договору страхування за цією програмою. Дана операція повинна бути проведена не пізніше 6 місяців з моменту настання нещасного випадку та за попередньою письмовою згодою Страховика.

 • Офіційно визнані випадки епідемій;

 • СНІД. Сюди також належить будь-яке захворювання, що прямо чи опосередковано викликано серопозитивною реакцією на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), синдром набутого імунодефіциту


Телефон для довідок та додаткової інформації: 8-800-500-11-70 (дзвінки по Україні безкоштовні)

(СНІД), будь-яким іншим аналогічним синдромом чи синдромом, що має відношення до СНІДу;

 • Участь Застрахованої особи у війні, військових діях будь-якого характеру, визнаних офіційно та обставинах, що прирівнюються до таких;

 • Травми та захворювання Застрахованої особи, пов'язані з нещасним випадком, який - стався внаслідок війни, вторгнення, ворожих дій з боку іноземних держав, військових дій та подібних до них операцій (незалежно від того була проголошена війна чи ні), громадянської війни, повстання, бунту, революції, конфіскації або націоналізації за наказом органів центральної або місцевої влади;

 • Виробничі травми на роботі, пов'язаній з підвищеним ризиком для життя та здоров'я: робота з вибуховими, вогненебезпечними, токсичними речовинами; робота в гарячих цехах, під землею, в кар'єрах, на висоті, в морі, під водою, на нафтових та газових родовищах; робота на пилорамах, бойні;

 • Будь-які дії Застрахованої особи, що діяла від імені або у зв'язку з будь-якою організацією, діяльність якої напрямлена на усунення або тиск на фактичний або юридичний уряд шляхом насилля чи тероризму;

 • Ядерні ризики, наприклад ядерний вибух (ядерні реакції, радіація, забруднення), ядерні відходи будь-якого походження чи хімічне забруднення;

 • Природні лиха: землетруси, повені, виверження вулканів або інші стихійні лиха;

 • Захворювання, що передаються статевим шляхом;

 • Спроба самогубства або спроба завдати собі шкоди;

 • Лікування ожиріння;

 • Реконструкція грудей після мастектомії з приводу раку покривається страховкою. Заміна вже існуючого імплантанту виключається;

 • Стерилізація або лікування безпліддя, зміна статі;

 • Будь-які види епілептичних, нервових, психічних нападів, психіатричні захворювання чи інші напади;

 • Санаторно-профілактичне лікування, лікування водою, перебування в домах відпочинку або санаторіях;

 • Період карантину;

 • Надмірне вживання алкогольних напоїв, наркотиків або галюциногенів, алкоголізм або наркотична залежність;

 • Водіння автомобілю у стані алкогольного сп'яніння: дорожньо-транспортні пригоди, при яких рівень алкоголю в крові перевищує офіційно допустимі границі;

 • Пологова травма, вродженні аномалії та спадкові хвороби;

 • Будь-які наслідки для здоров'я, пов'язані з небезпечними видами діяльності, такими як: підводне плавання, їзда на мотоциклі, стрибки з парашутом, дельтапланеризм, скелелазання, гонки усіх видів, рафтинг, банжи-джампінг, спелеологія та інші.
 1. Право Страховика на обмеження по деяким захворюванням:

Страховик має право шляхом застережень в договорі страхування виключити із страхування хвороби або наслідки нещасних випадків, яки мають місце у Застрахованої особи на момент укладанні: договору страхування або були раніше та можуть призвести до рецидиву. Застереження діє протягом всього терміну дії договору страхування, якщо інше прямо не передбачене в договорі страхування.

 1. Підтвердження страхових випадків, порядок отримання страхової виплати:

 • Для отримання страхової виплати Страхувальник або вповноважена ним особа повинна подати Компанії для розгляду офіційну документацію з лікарні (наприклад виписний епікриз, виписку історії хвороби, тощо) та/або від хірурга (виписку з протоколу операції, тощо), яка містить у детальний перелік захворювань та об'ємів їх лікування та/або опис хірургічних втручань.

 • Страховик залишає за собою право вимагати від Страхувальника чи самостійно запитувати довідки та докази, що є необхідними для обґрунтування права на страхову виплату.

 • Страховик також залишає за собою право вимагати заключения стосовно стану здоров'я, передував страховому випадку чи був пов'язаний із страховим випадком, через який вимагається страхова виплата.

 • Страховик здійснює страхову виплату, що базується на рішенні лікаря Страховика. На в Страховика, Застрахована особа повинна пройти медичний огляд довіреним лікарем Страховий пройти додаткові медичні дослідження.

Телефон для довідок та додаткової інформації: 8-800-500-11-70 (дзвінки по Україні безкоштовні)