asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 14 15
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

14.03.2011 № 142
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 червня 2011 р.

за N 680/19418


Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів
I. Загальні положення
1. Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (далі – стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичному закладі (далі – заклад).
2. На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.
3. Оцінці підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.
4. Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам державної акредитації.

Відсутність у закладу ліцензії на медичну практику та свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі закладу) унеможливлює проведення експертизи відповідності закладу встановленим Критеріям та його подальшу акредитацію.

II. Основні положення
1. Управління закладом
1.1. Наявність рішення про створення закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

Оцінка відповідності (далі – ОВ):

невідповідність (далі – Н) – рішення відсутнє;

відповідність (далі – В) – рішення наявне.

1.2. Наявність та відповідність законодавству затвердженого статуту закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній затверджений статут або статут не відповідає законодавству;

часткова відповідність (далі – ЧВ) – статут не відповідає законодавству та/або не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – статут відповідає законодавству та особливостям організації роботи закладу.

1.3. Наявність затвердженого положення про заклад

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє затверджене положення про заклад;

ЧВ – положення наявне, але не відповідає профілю, функціям і не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – положення наявне, затверджене в установленому порядку.

1.4. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – довідка відсутня;

В – довідка наявна.

1.5. Наявність ліцензій, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – ліцензії наявні не в повному обсязі;

В – наявні ліцензії в повному обсязі.

1.6. Дотримання кваліфікаційних вимог до керівника закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад очолює керівник без відповідної кваліфікації;

В – заклад очолює керівник, який має кваліфікацію і працює на постійній основі.

1.7. Наявність затвердженої структури закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – у закладі немає затвердженої структури;

ЧВ – у закладі наявна затверджена структура, яка частково відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, але не відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі;

В – у закладі наявна затверджена структура, яка відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, та відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі.

1.8. Наявність та відповідність затвердженого штатного розпису закладу

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – штатний розпис відсутній;

ЧВ – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, але не відповідає вимогам законодавства щодо переліку, назв та кількості посад медичних працівників і працівників допоміжних служб та інших підрозділів у повному обсязі;

В – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, відповідає вимогам законодавства.

1.9. Наявність затверджених довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу з відміткою про виконання та документальним підтвердженням

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні затверджені плани або наявні плани не відповідають основним напрямам діяльності;

ЧВ – затверджені плани виконуються не повністю, але більше ніж
на 50 %;

В – плани довго- та короткотривалі виконуються більш як на 90 %, виконання окремих заходів має відмітки про виконання та документальне підтвердження.

1.10. Наявність затверджених та запроваджених правил внутрішнього трудового розпорядку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку;

В – правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені і запроваджені у всіх підрозділах закладу.

1.11. Наявність положення про комісію з трудових спорів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –положення про комісію відсутнє;

В – положення про комісію наявне.

1.12. Наявність колективного договору

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – колективний договір відсутній;

В – колективний договір наявний, що відповідає законодавству.

1.13. Наявність затвердженої інструкції з діловодства та її дотримання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкція з діловодства відсутня;

ЧВ – інструкція з діловодства наявна, але не дотримується;

В – інструкція з діловодства наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.14. Наявність затвердженої номенклатури справ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – номенклатура справ відсутня;

В – номенклатура справ наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.15. Дотримання кваліфікаційних вимог до головної медичної сестри закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка не має відповідної кваліфікації;

В – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

1.16. Наявність у закладі затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду і системи оцінки якості їх виконання

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні стандарти;

ЧВ – стандарти розроблені, використовуються, але не в усіх підрозділах, або розроблені, але не використовуються, медсестри з ними не ознайомлені;

В – стандарти використовуються в усіх підрозділах, існує чітка система оцінки якості їх виконання.

1.17. Здійснення головною медичною сестрою контролю за дотриманням стандартів сестринського (медичного) догляду

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.


1.18. Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила та інструкції відсутні;

ЧВ – правила та інструкції наявні, але невідповідно оформлені (затверджені);

В – наявні затверджені правила та інструкції.

1.19. Проведення регулярних занять з молодшим медичним персоналом щодо правил догляду за хворими

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

ЧВ – заняття проводяться, але нерегулярно;

В – заняття проводяться, є план занять, інструкції та наочний матеріал.


следующая страница >>