asyan.org
добавить свой файл
1
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН


студент Чепурний В.Д.

Сталий розвиток - це розвиток суспільства, що задовольняє потреби сучасного населення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

Сталий економічний розвиток є об'єктивною необхідністю подальшого розвитку виробничих відносин у світі. Недбале використання ресурсів (особливо невідновлюваних та частково відновлюваних) призвело до дисбалансу у навколишньому середовищі.

Для досягнення сталого розвитку є необхідним комплексний підхід: екологічна безпека,економічна стабільність,соціальне благополуччя.

Будь який виробничий процес передбачає перетворення сировини в готову продукцію. В даному випадку матерія (сировина) змінює свою форму і набуває потрібних для споживача властивостей. З часом, під впливом морального, фізичного зносу, продукція втрачає здатність частково або в повному обсязі задовольняти потреби споживача. Як непотріб такого роду сировина («змінена матерія») перетворюється у відходи, сміття.

Утилізація відходів у свою чергу передбачає транспортування матерії до місця її переробки. Найчастіше відходи спалюють, або закопують, що негативно відображається на екологічному стані навколишнього середовища. Дана матерія потребує певний час для відновлення швидкість якого може бути значно меншою за швидкість її використання. Тут і з’являється дефіцит природних ресурсів. Штучне забруднення навколишнього середовища характеризується збільшенням кількості відходів (матерії, що була використана неефективно або в неповному обсязі).

Від своєї ж діяльності людство в даному напрямку має дві проблеми: недолік ресурсів і забруднення навколишнього середовища.

Вирішити дані проблеми можна одним з наступних способів:

  1. Добувати і використовувати природні ресурси з такою ж швидкістю з якою вони відновлюються у природі. Цього можна досягти за допомогою штучної переробки непридатної для будь-якої діяльності матерії у корисну сировину за допомогою фізичних, хімічних, біологічних та ін. технологій.

  2. Знайти більш екологічно чисту сировину-замінник, що досить швидко розкладається і відновлюється у природі.

Звісно людство не може одразу припинити використання багатьох природних багатств, але може зекономити їх і поліпшити умови проживання теперішніх і майбутніх поколінь.

Науковий керівник: ст. викладач Волк О.М.