asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Деякі гіпотези походження Всесвіту. - С. 7

Про подовження життя людини та збереження її здоров'я. - С. 21

Вивчення екологічних планетарних проблем у ЗНЗ

Збереження Світового океану та зміна клімату на планеті. - С. 104

Утилізація промислових та побутових відходів. - С. 137

Проблема якості питної води. - С. 156
74.262.23

Л 63

Ліскович, О. В.

Вивчення фізики за новою програмою профільного рівня у 10-му класі [Текст] : Методичний посібник за матеріалами сільських шкіл / О. В. Ліскович. - Миколаїв : ОІППО, 2010. - 96 с. - 9.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.204.3

У 92

Учнівське врядування у виховному просторі сучасного навчального закладу [Текст] : збірка матеріалів з досвіду організації роботи учнівського врядування у загальноосвітніх навчальних закладах області / уклад. А. І. Тюпа. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 112 с. - 9.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

з приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.1Укр

Г 68

Корницька, Г. Г.

Українська мова. 11 клас [Текст] : Плани-конспекти уроків / Г. Г. Корницька. - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2004. - 176 с. - (На допомогу вчителю). - ISBN 966-314-997-3 : 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.200.52

Т 38

Технології формування ціннісного ставлення школярів до держави і суспільства [Текст] : Збірка матеріалів з досвіду роботи класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів області / уклад. А. І. Тюпа. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 92 с. - 8.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Нор, К. Ф. Технології формування ціннісної орієнтації особистості / К. Ф. Нор. - С. 4

Тюпа, А. І. Формування ціннісного ставлення до суспільства та держави / А. І. Тюпа. - С. 12

Позакласні заходи

Штепа, С. Л. Україна - моя Батьківщина / С. Л. Штепа. - С. 17

Кондратюк, Л. Я. Українська державність: історія і сучасність / Л. Я. Кондратюк. - С. 24

Савченкко, Н. М. Бути громадянином / Н. М. Савченкко. - С. 36

Зарванська, Т. А. Україно, колиско моя! / Т. А. Зарванська. - С. 44

Слащова, М. В. Ти - майбутнє України / М. В. Слащова. - С. 58

Гончаренко, С. М. І синє небо, і жовте колосся / С. М. Гончаренко. - С. 72

Тюпа, А. І. Я - громадянин і патріот держави / А. І. Тюпа. - С. 77
74.202.42

П 78

Про організацію впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес : інструктивно-методичний лист / упоряд.: К. О. Пінюгіна, В. П. Ляхова. - 2011. - 64 с. - 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.200.58

П 90

Пучкова, О. Д.

Організація роботи учнівського самоврядування у позашкільному навчальному закладі як дієвої форми громадянського виховання : інструктивно-методичний лист / О. Д. Пучкова. - 2011. - 36 с. - 6.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.262.0

Е 62

Енергія - 2010. Обласний конкурс для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : матеріали переможців / упор. Л. О. Клименко. - Миколаїв : МОІППО, 2011. - 172 с. - 13.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Енергозбереження та культура енергоспоживання - норма життя сучасної людини. - С. 9

Нанотехнології - ефективний шлях до енергозберігаючих технологій. - С. 72

Космічна енергія - енергія майбутнього. - С. 89

Енергетичний баланс живих організмів - визнана умова життя. - С. 118

Власна технічна творчість. - С. 149
74.202.4

Ж 74

Житник, Б. О.

Методичний порадник: форми і методи навчання [Текст] : довідник / Б. О. Житник. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 128 с. - (Управління школою). - ISBN 966-333-225-5 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Дидактичні форми навчання. - С. 7

Методи навчання та активізації пізнавальної активності учнів. - С. 81

Нетрадиційні підходи до класифікації методів навчання. - С. 97

Евристичні методи навчання. - С. 98

Методи продуктивного навчання. - С. 100

Когнітивні методи навчання. - С. 100

Креативні методи навчання. - С. 106

Оргдіяльнісні методи, або методи організації навчання. - С. 109

Системи занять, що утворені шляхом трансформації методів навчання до рівня форм навчання. - С. 113
74.268.1Укр

П 56

Пономаренко, С. С.

Практикум з української мови [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1. Орфографія. Пунктуація / С. С. Пономаренко. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-336-117-8 : 17.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.3

Ш 95

Шуляр, В. І.

Компетентний випускник-читач: модель, система компетенцій, критерії оцінювання : літературний компонент освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту базової і повної освіти / В. І. Шуляр. - Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 64 с. - ISBN 978-966-336-151-2 : 13.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.200.5

В 54

Виховні години для сучасних дітей. 5-6 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. - К. : Шкільний світ, 2008. - 128 с. - (Б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-168-8 : 13.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.266.32

Д 65

Доля на рушникові : уроки народознавства для 9-10 класів / упоряд. М. Г. Овдієнко. - К. : [б. и.], 1993. - 63 с. - 8.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

74.268.3я2

С 41

Ситченко, А. Л.

Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2008. - 132 с. - ISBN 978-966-313-369-0 : 15.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.1,02

Ф 79

Формування навичок читання : методичні рекомендації щодо використання посібника "Вчуся читати" (Книга 1). - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2002. - 112 с. - ISBN 966-679-522-1 : 8.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.3Укр

Ф 51

Філатова, О. С.

Історія української літератури першої половини ХХ століття. Практичні заняття : навчальний посібник для студентів філологічних факультетів / О. С. Філатова. - Миколаїв : [б. и.], 2005. - 88 с. - 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

74.266.329

М 54

Методические разработки уроков по истории Николаевщины. Вып.ІV. Наш край во второй половине ХVІІІ века. - Николаев : [б. и.], 1990. - 24 с. - 3.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.1УКР

Г 52

Глазова О.П..

Рідна мова. 8 клас : плани-конспекти уроків / Глазова О.П. - Харьков : Веста: Издательство "Ранок", 2007. - 304 с. - (Майстер-клас). - ISBN 966-314-740-7 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.200.522

М 57

Ми є. Були. І будем Ми! : виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури / ред. Н. Й. Волошина. - К. : "Ленвіт", 2003. - 215 с. - ISBN 966-7043-63-0 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.202.43

С 13

Савченко, О. Я.

Дидактика початкової освіти [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. - К. : Грамота, 2012. - 504 с. - ISBN 978-966-349-344-2 : 60.00 грн

Содержание:

Загальні засади дидактики. -с. 5

Зміст початкової освіти. -с. 55

Процес навчання. -с. 101

Контрольно-оцінювальна діяльність учителя. -с. 219

Методи, технології та засоби навчання / с. 260

Форми організації навчального процесу. -с. 331

Навчально-виховний процес у малочисельній початковій школі. -с. 394

Початкова освіта за рубежем. -с 411

Додатки

74.489.478

У 80

Устинова, Н.

Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія / Н. Устинова. - Херсон : Грінь Д.С., 2012. - 344 с. - ISBN 978-966-2660-53-1 : 43.00 грн
74.268.1,03

П 77

Прищепа, О. Ю.

Навчання письма в 1 класі : методичний посібник для вчителя / О. Ю. Прищепа. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. - 192 с. - (Учителю початкових класів). - ISBN 978-617-656-158-3 : 20.00 грн
74.262.0

Г 47

Гільберг, Т. Г.

Уроки природознавства в 1 класі [Текст] : посібник для вчителя / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - К. : Генеза, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-110211-7 : 24.00 грн
74.263.1,2

В 23

Вашуленко, М. С.

Навчання грамоти в 1 класі [Текст] : посібник для вчителя / М. С. Вашуленко. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. - 224 с. - (Вчителю початкових класів). - ISBN 978-617-656-154-5 : 22.00 грн
Мовознавство

81.2Укр-2

К 44

Кислиця, Д.

Граматика української мови [Текст] : підручник. Частина II. Синтакса / Д. Кислиця. - Нью-Йорк : Видавництво Шкільної Ради, 1990. - 88 с. - 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
81.2Рос

М 74

Моисеев, А. И.

Звуки и буквы, буквы и цифры... : книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средней школы / А. И. Моисеев. - М. : Просвещение, 1987. - 192 с. : ил. - (Мир знаний). - 8.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
81.2Укр-5

П 12

Пазяк, О. М.

Українська мова і культура мовлення : навчальний посібник / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. - К. : Вища школа, 1995. - 239 с. - ISBN 5-11-004527-5 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
Фольклор
82.3(4Укр)

Д 83

Дунаєвська, Л.

Українські народні казки / Л. Дунаєвська. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. - 96 с. - (Бібліотека українця ; ¹4). - ISBN 5-7707-2588-5 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
82.3(4Укр)

У 45

Пісенник : українські народні пісні, патріотичні пісні про Україну. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. - 61 с. - (Бібліотека українця ; ¹10). - ISBN 5-7707-2143-Х : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
82.3(4Укр)

У 45

Українські перекази : збірка фольклору. Вип.2. - К. : "Довіра", 1992. - 131 с. - ISBN 5-7707-2056-5 : 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
Літературознавство
83.3(0)3я73

А 72

Антична література. 5-9 класи : хрестоматія / уклад. М. Борецький . - 2-е вид., випр. - Львів : Світ, 1998. - 304 с. - ISBN 5-7773-0961-5 : 13.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Гомер. / Гомер

Езоп. / Езоп

Гесіод. / Гесіод

Тіртей. / Тіртей

Архілох. / Архілох

Сапфо. / Сапфо

Анакреонт. / Анакреонт

Сімонід, з Кеосу. / з Кеосу Сімонід

Есхіл. / Есхіл

Софокл. / Софокл

Евріпід. / Евріпід

Геродот. / Геродот

Плутарх. / Плутарх

Публій, Вергілій Марон. / Вергілій Марон Публій

Квінт, Горацій Флак. / Горацій Флак Квінт

Публій, Овідій Назон. / Овідій Назон Публій

Федр. / Федр
83.3(4Укр)

Д 57

Добрянський, І.

Дружні бесіди : радіопубліцистика. вип.2 / І. Добрянський, В. П. Марко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. - 130 с. - ISBN 966-7822-62-1 : 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Професор Микола Зиморя. Людина і вчений. - С. 5

Журналу "Рідна школа" - 80. - С. 16

Талант і час. До 100-річчя народження Юрія Яновського. - С. 28

Григорові Тютюннику - 70. - С. 38

Голос віків: слово і ритуал. Українські колядки і щедрівки. - С. 49

"Сповідував правду". Степан Крижанівський - поет, літературознавець, людина. - С. 69

Розвіємо попіл забуття. Голод і література. - С. 84

Від принципу - до системи. Проблемно-блоковий принцип викладання в вищій школі. - С. 102

Василь Олександрович Сухомлинський: погляд з відстані. - С. 117
83.3(4Укр)я721

М 71

Міщенко, О. І.

Українська література [Текст] : Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Міщенко. - К. : Генеза, 2007. - 288 с. - ISBN 978-966-504-621-9 : 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
83

С 41<< предыдущая страница   следующая страница >>