asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Содержание:

Концептуальні основи формування міжбюджетних відносин на сучасному стані розвитку вітчизняної економіки. -с. 7

Міжбюджетні відносини в становленні та розвитку місцеого самоврядування

Світовий досвід упорядкування міжбюджетних відносин. -с. 84

Міжбюджетні відносини в процесі розмежування повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування країни. - С. 107

Організація забезпечення доходних частин ієрархії ланок бюджетної систкми. - С. 132

Міжбюджетні трансферти як основний метод міжбюджетних відносин в Україні. - С. 158


Політика. Політичні науки
66.72(4Укр)

М 69

Михальский, Ю. А.

Влияние коррупции на идеологию профсоюзного движения в Украине: скрытая болезнь [Текст] : монография / Ю. А. Михальский, М. Л. Дубровский. - Харьков-Киев : [б. и.], 2012. - 104 с. - ISBN 978-966-2509-16-8 : 20.00 грн
66.3(4Укр),13

К 79

Кремень, В.

Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : монографія / В. Кремень, В. Ткаченко. - К. : Видавничий центр "ДрУк", 1999. - 432 с. - ISBN 966-7342-08-5 : 17.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Історіософія самоорганізації. - С. 12

Альтернативи поступу. - С. 46

Українська революція. - С. 96

Передумови незалежності. - С. 127

У пошуках "Української ідеї". - С. 173

Подолати розкол. - С. 213

Зваба референдумом. - С. 246

Параметри стабілізації. - С. 279

Становлення громадянського суспільства. - С. 314

Україна у контексті глобализму. - С. 345

Легитимність політичної влади. - С. 378

Ресурс влади. - С. 407
66.033.141(4Укр)

С 82

Сторчак, Н. А.

Система державної влади в Україні в контексті конституційної реформи : навчально-методичний посібник / Н. А. Сторчак. - 2-вид., перероб. і доп. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 112 с. - 9.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
Право
67.99(4Укр)400.51

Ш 54

Шешунова, І. М.

Україна: 20 років незалежності : матеріали на допомогу вчителю / І. М. Шешунова. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 72 с. - 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Правове оформлення державної незалежності України. - С. 5

Державна символіка України. - С. 37

Державні свята в Україні. - С. 41

Політичні партії України. - С. 41

Громадські організації України. - С. 48

Населення України. - С. 49

Історія державотворення в Україні. - С. 51

Українська незалежна держава: здобутки та прорахунки останнього 20-річчя. - С. 58

67.518.1

М 69

Михальский, Ю. А.

Разработка проблем противодействия коррупции [Текст] : научное издание / Ю. А. Михальский ; ред. М. Л. Дубровский. - Киев : ФОП В.Ф. Коваленко, 2013. - 132 с. - ISBN 978-966-2509-19-9 : 23.00 грн
67.404.06

С 73

Споживча політика в системі державного управління [Текст] : Навчально-методичний посібник / С. Д. Дубенко, К. О. Максименко, О. В. Овчарук ; ред. К. О. Максименко. - Киiв : Видавництво "Тютюкін", 2009. - 248 с. - ISBN 978-966-97067-3-7 : 20.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Ромат, Є. В. Теоретико-методологічні основи та основні напрями реалізації споживчої політики в системі державного управління / Є. В. Ромат. - С. 9

Максименко, К. О. Захист прав споживачів у Європейському Союзі / К. О. Максименко, О. В. Овчарук. - С. 65

Протасова, Н. Г. Освітня політика: Запровадження споживчої освіти в Україні / Н. Г. Протасова. - С. 98

Дубенко, С. Д. Організаційно-правові засади захисту прав споживачів / С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотнюк. - С. 139

Синицина, Н. Г. Механізми впровадження споживчої політики у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні / Н. Г. Синицина. - С. 217
Освіта. Педагогічні науки
74.268.3

Ч-46

Чередник, Л. А.

Вивчення зарубіжної літератури. 6 клас [Текст] : календарні плани; розробки уроків; методичні поради; дидактичні матеріали / Л. А. Чередник. - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2003. - 192 с. - (Авторський урок). - ISBN 966-679-942-1 : 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.1Укр

Л 74

Ломакович, С. В.

Синтаксис. Вправи. Завдання. Диктанти. 7-8 класи : дидактичні матеріали / С. В. Ломакович, В. Ф. Жовтобрюх. - Харків : Світ дитинства, 1997. - 160 с. - ISBN 966-544-090-Х : 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.3УКР

М 80

Морозова, Л. Г.

Українська література. 8 клас : плани-конспекти уроків / Л. Г. Морозова. - 2-е вид. - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2006. - 224 с. - (На допомогу вчителю). - ISBN 966-314-770-9 : 13.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.03(4Укр)-8

М 29

Марушкевич, А. А.

Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект / А. А. Марушкевич. - К. : "Четверта хвиля", 1996. - 128 с. - ISBN 5-7707-9765-7 : 6.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.204.2

П 27

Перлини Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2005". - Чернівці : Букрек, 2005. - 320 с. - ISBN 966-399-013-9 : 14.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.202.4

М 34

Матеріали Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2010". - Миколаїв : МОІППО, 2010. - 152 с. - 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.65я73

П 56

Пономаренко, Т. Л.

Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник для студентів / Т. Л. Пономаренко, Л. М. Цимбал. - Миколаїв : ПСІ КСУ, 2004. - 98 с. - 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Етнопедагогіка-джерело педагогічної теорії. - С. 8

Етнопедагогіка: структура, спрямованість, основні проблеми. - С. 10

Історичний шлях розвитку української етнопедагогіки. - С. 13

Етнопедагогіка і сучасна школа. - С. 15

Плани семінарських занять. - С. 18

Словник педагогічних та етнопедагогічних термінів. - С. 43

Методичне забезпечення студентів з проблем самостійної роботи та самоконтролю знань з курсу "Етнопедагогіка". - С. 65

Видатні постаті української педагогіки. - С. 78

Державна символіка України. - С. 93

Символіка Миколаївщини. - С. 95
74.262.0

Г 91

Грущинська, І. В.

Готуємося до уроків природознавства у 1 класі [Текст] : посібник для вчителя / І. В. Грущинська. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. - 192 с. - (Вчителю початкових класів). - ISBN 978-617-656-156-9 : 24.00 грн
74.262.21

Б 73

Богданович, М. В.

Уроки математики в 1 класі [Текст] : посібник для вчителя / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - К. : Генеза, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-504-797-1 : 24.00 грн
74.10

Д 49

Дитина замовляє розвиток. Весняні педагогічні читання [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1 / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти. Кафедра педагогіки початкової освіти ; ред. С. І. Якименко. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. - 88 с. - 15.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Palfi, Sandor. Правове виховання дошкільників у навчально-виховному процесі ВНЗ / Sandor Palfi. - С. 5-6

Kshytof, Juszak. Розвиток логічного мислення дошкільнят у навчально-виховному процесі ДНЗ / Juszak Kshytof. - С. 6-7

Коробков, Ю. Д. Роль игры в процессе развития дошкольников / Ю. Д. Коробков. - С. 7-9

Іванцова, Наталя Борисівна. Система виховної роботи з обдарованими та здібними дітьми / Н. Б. Іванцова. - С. 10-13

Ящук, Інна Петрівна. Полікультурне виховання у формуванні полікультурності особистості студентів / І. П. Ящук. - С. 13-16

Нор, Катерина Федорівна. Гуманна взаємодія вчителя з учнями / К. Ф. Нор. - С. 16-19

Олійник, Лія Миколаївна. Прийоми формування духовності та моральності дитини під час виховних заходів у школі / Л. М. Олійник. - С. 19-22

Калініна, Л. А. Особливості театрально-сценічної діяльності дітей старшого дошкільного віку і молодшіх школярів / Л. А. Калініна. - С. 22-25

Сокуренко, Олена Олексіївна. Дослідницька діяльність молодших школярів як форма організації проблемного навчання / О. О. Сокуренко. - С. 26-29

Желан, А. В. Розвиток індивідуальності кожної дитини на основі формування її особистісної культури / А. В. Желан, А. М. Кривчук. - С. 30-31

Казанжи, Ірина Володимирівна. Фомування творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / І. В. Казанжи, Ю. С. Галаєва. - С. 32-35

Якименко, С. І. Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі - вектор освіти XXI ст. / С. І. Якименко, Ю. А. Біляєва. - С. 35-37

Бреславська, Ганна Богданівна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності / Г. Б. Бреславська, О. В. Кучеренко. - С. 37-39

Драган, А. О. Методи виховної роботи в хореографічному колективі та їх вплив на підвищення активності дітей / А. О. Драган. - С. 39-44

Касьяненко, Т. М. Формування світогляду дитини молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі / Т. М. Касьяненко. - С. 44-48

Лавренчук, Ю. М. Роль історичної епохи у розвитку педагогічних поглядів М.І. Пирогова / Ю. М. Лавренчук. - С. 48-52

Лосенко, Н. Я. Необхідність формування економічної компетентності у студентів для розвитку особистості / Н. Я. Лосенко. - С. 53-56

Оксеньчук, Н. В. Здоров'язберігаюче позакласне освітнє середовище як умова формування творчої, саморозвиненої особистості учня / Н. В. Оксеньчук. - С. 56-59

Пахомова, Тетяна Миколаївна. Фомування освітньо-виховного простору дошкільного навчального закладу / Т. М. Пахомова, А. О. Безгубенко. - С. 59-62

Сироєжко, О. В. Музично-естетичне виховання підлітків в контексті розвитку національних цінностей / О. В. Сироєжко. - С. 63-65

Тарасюк, А. М. Гармонійний розвиток особистості засобами хореографічного мистецтва / А. М. Тарасюк. - С. 65-68

З досвіду роботи практиків

Романюк, І. А. Важливі аспекти в організації освітньої роботи музичного керівника з дітьми / І. А. Романюк. - С. 70-75

Дячук, В. І. Безперервність і наступність початкової школи з дитячим садом / В. І. Дячук. - С. 75-78

Галян, Л. П. Інтегрована особистісно-орієнтована технологія як засіб формування у дитини цілісної картини світу / Л. П. Галян. - С. 79-82

Янковська, Т. І. / Т. І. Янковська. - С. 82-85
74.04(4Укр)

Н 73

Нові горизонти української школи : Всеукраїнська естафета педагогічних інновацій. - Миколаїв : МОІППО, 2011. - 243 с. - 22.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.268.3

М 29

Мартинець, А. М.

Сучасний урок зарубіжної літератури / А. М. Мартинець. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 176 с. - ISBN 966-333-233-6 : 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.48

А 38

Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів. - Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-336-130-7 : 22.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.04(4Укр)

К 28

Касьянов , Г. В.

Школа успіху: уроки проекту "Громадські платформи освітньої реформи в Україні" 2007-2009 / Г. В. Касьянов . - К. : Шкільний світ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-966-451-506-8 : 6.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
74.263.2

І-73

Intel® Навчання для майбутнього [Текст] : посібник до курсу програми "Intel® Навчання для майбутнього" / Д. Кендау [и др.]. - Киiв : Видавництво "Нора-прінт", 2006. - 12 модулів (нумерація сторінок відсутня). - ISBN 966-8659-08-2 : 20.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Портфоліо проекту : Модуль 1

План навчального проекту : Модуль 2

Пошук ресурсів для Портфоліо проекту : Модуль 3

Створення учнівської мультимедійної презентації : Модуль 4

Створення учнівської публікації : Модуль 5

Створення учнівського веб-сайта : Модуль 6

Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft* Word : Модуль 7

Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft* Excel : Модуль 8

Створення методичних матеріалів для вчителя : Модуль 9

Розробка Плану реалізації проекту : Модуль 10

Компонування Портфоліо навчального проекту : Модуль 11

Демонстрація Портфоліо навчального проекту : Модуль 12
74.263.2

К 63

Комп'ютерні технології та майбутня професія [Текст] : Матеріали навчальної програми Intel® "Шлях до успіху". Версія 2.2 / М. Герман, Ш. Шотт ; ред. Н. П. Дементієвська. - 2-е вид., змінене та доп. - Киiв : BAITE, 2011. - 120 с. - ISBN 978-966-2310-00-9 : 16.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра<< предыдущая страница   следующая страница >>