asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Список нових надходжень документів у лютому
Природнича література
К20.1(4Укр-4Мик)

У 90

Участь громадськості у збереженні навколишнього середовища міста Миколаєва: від минулого до майбутнього [Текст] : матеріали V Миколаївських екологічних читань "Збережемо для нащадків" Миколаїв, 27-28 листопада 2012 року / Управління з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, Міський центр екологічної інформації та культури ; уклад. І. Б. Чернова. - Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2012. - 128 с. - 18.00 грн

22.1

М 34

Математичні олімпіади школярів України. 2001-2006 рік / уклад. В. М. Лейфура [и др.]. - Львів : Каменяр, 2008. - 348 с. - ISBN 978-966-607-060-2 : 30.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
22.3

П 85

Пруссов, П. Д.

Эфирный двигатель / П. Д. Пруссов. - Николаев : [б. и.], 2011. - 91 с. - ISBN 978-966-95871-1-5 : 15.00 грн
Техніка
32.81я2

І-74

Інформаційні ресурси : словник законодавчої та стандартизованої термінології. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с. - 25.00 грн
32.973.26

К 63

Комп'ютерні технології і підприємництво [Текст] : Матеріали навчальної програми Intel® "Шлях до успіху". Версія 2.0 / М. Герман, Ш. Шотт ; ред. Н. П. Дементієвська. - Киiв : BAITE, 2011. - 199 с. - 18.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Історичні і суспільні науки
60.027.1(4Укр)

М 69

Михальский, Ю. А.

Стандарты гражданского общества Украины [Текст] : монография / Ю. А. Михальский ; ред. М. Л. Дубровский. - Харьков-Киев : Видавець Коваленко В.Ф., 2012. - 108 с. - ISBN 978-966-2509-16-8 : 20.00 грн
63.3(4Укр)я2

П 32

Підкова, І. З.

Довідник з історії України [Текст] : Видання в трьох томах. Т. 1. А-Й / І. З. Підкова, Р. М. Шуст. - К. : Генеза, 1993. - 239 с. - 20.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
К63.3(4Укр-4Мик)

Б 20

Баловне : історико-краєзнавчий нарис / ред. М. М. Шитюк. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. - 168 с. - ISBN 996-336-023-2 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

В 42

Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди..." / ред. Л. Івшина . - Киiв : Українська прес-група, 2004. - 560 с. - (Б-ка газеты "День"). - ISBN 966-8152-04-2 : 24.00 грн

Примечания об особенностях экземпляра:

В оформленні обкладинки використано картину польського художника Яна Матейка "Вернигора". Зберігається у Національному музеї у Кракові.

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

В 63

Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 6-7 жовтня 2011 року м. Севастополь : науковий збірник. - К. : [б. и.], 2011. - 801 с. : ил. - 70.00 грн
63.5(4УКР)

Г 93

Губко, О.

Українська народна магія і ваше здоров’я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. - Рівне : [б. и.], 1992. - 172 с. - 10.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

К 71

Космос Древньої України. Трипілля - Троянь. Митологія. Філософія. Етногенез. VІ тис. до н.е. - І тис. н.е. / упоряд., авт. передм., авт. приміт. В. Довгич . - К. : [б. и.], 1992. - 302 с. : іл. - ISBN 5-7707-3850-2 : 14.00 грн

Примечания об особенностях экземпляра:

На форзаці: Абетки, знайдені в Україні, та їхні трансформації. Класифікація В.Хитрука.

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Назо, Публій Овідій. Європа і тур / Публій Овідій Назо. - С. 2

Україна - правітчина індоєвропейців. - С. 5

Харченко, П. Триєдине : вірш / П. Харченко. - С. 26

Кочержинський, Ю. Дві лінії розвитку людства / Ю. Кочержинський. - С. 27

Харченко, П. Триіпостасне тіло людини і тріалог у древніх мовах / П. Харченко. - С. 32

Рибак, С. Панспермія : вірш / С. Рибак. - С. 56

Хвойка, В. До питання про словян / В. Хвойка. - С. 57

Чмихов, М. Вісім тисячоліть археологічної космології в Україні / М. Чмихов. - С. 66

Українка, Л. Первістні арійці / Л. Українка. - С. 101

Українка, Л. Дві молитви ведійських часів / Л. Українка. - С. 105

Санкалія, Х. Доісторична Європа / Х. Санкалія. - С. 107

Шилов, Ю. Доскитські цивілізації Подніпровя / Ю. Шилов. - С. 109

Мандебура, С. Витоки Трипілля і українських хлібних першослів / С. Мандебура. - С. 125

Суслопаров, М. Пелазгійська азбука / М. Суслопаров. - С. 138

Печерна, Г. Пелазгійсько-український лексикон / Г. Печерна. - С. 142

Хитрук, В. Українська Троя / В. Хитрук. - С. 146

Хитрук, В. Українсько-етруський лексикон / В. Хитрук. - С. 154

Напис у гроті : греко-етруська абетка. - С. 156

Гностична Камея. - С. 157

Наливайко, С. Трипілля і Халепя: дивовижні паралелі / С. Наливайко. - С. 158

Кузьменко, О. Боги, люди, звірі / О. Кузьменко. - С. 174

Осипчук, В. Золота риба індоєвропейської митології / В. Осипчук. - С. 187

Іов, І. Журавлі / І. Іов. - С. 200

Пінський, Л. Три парафрази із Спінози / Л. Пінський. - С. 201

Уманський, О. Український космос у люстрі трипільського орнаменту / О. Уманський. - С. 212

Гандрабура, А. Епитафія Олександрові Македонському в Ольвії / А. Гандрабура. - С. 223

Багринець, В. Концепція скито-венетського походження словян / В. Багринець. - С. 231

Фурдуй, Р. Скільки тисячоліть тризубу / Р. Фурдуй. - С. 240

Довгич, В. Тріодь: руська чи русская? / В. Довгич. - С. 250

Гуцуляк, О. Хто ж такі берегині? / О. Гуцуляк. - С. 253

Рубан, В. Внутрішня суть відання орійської віри українського обряду / В. Рубан. - С. 255

Звернення до українців-християн. - С. 263

Ярмиш, Ю. Українізми "Магабгарати" / Ю. Ярмиш. - С. 266

Чертков, О. Етнонім "Україна" - індоєвропейський / О. Чертков. - С. 271

Вечорковський, О. Є. Tertium non datur? / О. Є. Вечорковський. - С. 275

Іванова, Т. Гоголівський Вій: походження і авторська фантазія / Т. Іванова. - С. 278

Яценко, Б. Єдиний ланцюг часу: від Трояні до наших днів / Б. Яценко. - С. 283
63.3(4УКР)

К 82

Крип'якевич, І.

Історія україни [Текст] / І. Крип'якевич, М. Дольницький. - Львів : Меморіал, 1991. - 366 с. - ISBN 5-7707-1432-8 : 14.00 грн
63.3(4Укр)

П 32

Півторак, Г.

Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. - К. : Наукова думка, 1993. - 199 с. - ISBN 5-12-003827-1 : 12.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.5(4Укр)

Т 16

Таланчук, О.

Духовний світ українського народу / О. Таланчук. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. - 63 с. - (Бібліотека українця ; ¹9). - ISBN 5-7707-2587-7 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
К63.3(4Укр-4Мик)

Ч-91

Чуніхін, В. А.

Невидимой армии добровольцы / В. А. Чуніхін. - Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2004. - 152 с. - ISBN 966-96347-4-1 : 14.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

63.5(4УКР)

Т 48

Ткач, М.

Дерево роду / М. Ткач. - К. : МПП "Анфас", 1995. - 111 с. - ISBN 5-7707-7194-1 : 8.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Пізнай себе. - С. 3

Сім поколінь. - С. 6

Священні знаки та символи роду (народу), одяг. - С. 14

Імена предків. Мова. - С. 23

Віра та світогляд. - С. 31

Обряди та звичаї. - С. 46

Рід занять предків. - С. 63

Харчування та напої предків. - С. 71

Історичні та міфологічні казання, перекази, думи, легенди, пісні, казки, прислівя, загадки, небилиці, повіря, прикмети. - С. 84
63.3(4Укр)-8

П 12

Павло Полуботок - український гетьман / упоряд. В. О. Замлинський. - К. : Либідь, 1990. - 48 с. - ISBN 5-11-001773-5 : 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.5(4УКР)

І-44

Іллінський, В.

Українська писанка / В. Іллінський. - Хмельницький : [б. и.], 1992. - 15 с. : іл. - ISBN 5-37174-804-9 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

К 54

Князі України-Русі / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. - Львів : Край, 1993. - 120 с. - ISBN 5-7707-0938-3 : 6.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)-8

К 84

Крупницький, Б.

Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля / Б. Крупницький. - К. : Дніпро, 1991. - 78 с. - ISBN 5-308-01403-5 : 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
К63.3(4Укр-4Мик)

Ж 17

Жадько, Віктор Олексійович.

Благословенне святим Миколаєм [Текст] : науково-художньо-краєзнавче видання / В. О. Жадько. - Киiв : Видавництво "Департамент", 2000. - 564 с. : іл. - (ВІдродження майбутнього). - ISBN 966-581-182-7 : 30.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра

Содержание:

Довгий шлях через життя. - С. 5

Над сагою Інгул-ріки : Повість-ессе. - С. 15

Цепями мы гордимся : Повесть-хроника. - С. 144

Микола Аркас : Біографічна повість. - С. 391

Микола Аркас-молодший : З родинної хроніки. - С. 513

З епістолярної спадщини М. Аркаса. - С. 519

Подорож до Одеси. М. Аркас. - С. 556

Меценати Миколаєва. - С. 562
63.3(4Укр)-8

І 90

Історія україни в особах: XIX-XX ст. [Текст] / кер. авт. кол. І. Войцехівська . - К. : Україна, 1995. - 479 с. - ISBN 5-319-00882-1 : 15.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
К63.3(4Укр-4Мик)

П 44

Подгуренко, В. С.

Сергей Дмитриевич Колосов - Создатель корабельного газотурбостроения [Текст] : научно-популярное издание / В. С. Подгуренко. - Николаев : ЧП Торубара Е.С., 2010. - 64 с. : ил. - (Легендарные имена). - ISBN 978-966-96803-3-4 : 12.00 грн
63.3(4Укр)

П 29

Петлюра, С.

Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / С. Петлюра. - К. : ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. - 18 с. - (Бібліотека українця ; ¹19). - ISBN 5-7707-3847-2 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

С 32

Сергієнко, П.

Соборність України: поняття, ідея і реальність / П. Сергієнко. - К. : ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. - 80 с. - (Бібліотека українця). - ISBN 5-7707-3842-1 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

Ч-90

Чумак, В.

Україна і Крим: спільність історичної долі. Феномен на межі Європи та Сходу / В. Чумак. - К. : ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. - 80 с. - (Бібліотека українця ; ¹2-3). - ISBN 5-7707-3841-3 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

С32

Сергійчук, В.

Кого зрадив гетьман Мазепа / В. Сергійчук. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1991. - 69 с. - (Бібліотека українця ; ¹1). - ISBN 5-7707-2140-5 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

С 32

Сергійчук, Б.

На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI - на початку XXI ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М.І., 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-2911-47-3 : 30.00 грн
63.3(4Укр)

С 32

Сергійчук, В.

Морські походи запорожців / В. Сергійчук. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. - 60 с. - (Бібліотека українця ; ¹5). - ISBN 5-7707-2142-1 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

С 32

Сергійчук, В.

Українці в імперії / В. Сергійчук. - К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. - 92 с. - (Бібліотека українця ; ¹3). - ISBN 5-7707-2585-0 : 5.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.3(4Укр)

У 17

Убивство князів Бориса і Гліба : оповідання з національної історії / ред. Л. П. Гуцало. - К. : Веселка, 1992. - 88 с. : іл. - (Історична бібліотека "Золоті ворота"). - ISBN 5-301-01334-3 : 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
63.5(4УКР)

У 45

Українські народні звичаї в сучасному побуті. - К. : "Фенікс", 1990. - 34 с. - 7.00 грн

Примечания о происхождении экземпляра:

З приватної бібліотеки В.І. Шуляра
Економіка. Економічні науки
65.9(4УКР)261.31

В 68

Волохова, Ірина Семенівна.

Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с. - ISBN 978-966-2361-10-0 : 38.00 грнследующая страница >>