asyan.org
добавить свой файл
1
Соціальне страхування громадян та їх пенсійне забезпечення
Соціальне страхування — це система правових, економічних і організаційних заходів, необхідних для компенсації доходу працівника у випадках утрати працездатності або роботи.

Через систему соціального страхування здійснюються виплати: допомога у разі загального захворювання; трудового каліцтва і професійного захворювання; у зв’язку з вагітністю і пологами; по догляду за хворою дитиною та до досягнення нею трирічного віку; пенсії, допомоги на поховання, компенсація вартості путівок на лікування та відпочинок.

Соціальне страхування громадян є джерелом матеріального забезпечення громадян на випадок безробіття, захворювання, нещасних випадків. Відповідно до цього в країні соціально орієнтованої економіки запроваджені самостійні види соціального страхування:

- на випадок безробіття;

- на випадок хвороби;

- від нещасних випадків на виробництві;

- пенсійне страхування.

Соціальне страхування спирається на такі загальні принципи:

обов’язковість соціального страхування для всіх працюючих за наймом, а також осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, фермерів, дрібних підприємців;

- обов’язковість фінансової участі застрахованих осіб у витратах на різні види матеріальної підтримки та послуг, що є головною умовою отримання права на соціальні виплати;

- рівність усіх застрахованих осіб з точки зору зобов’язань щодо фінансування витрат і набутих унаслідок такої участі прав і гарантій;

особливий порядок фінансування страхових фондів, який забезпечує автоматичне відтворення коштів на виплати за соціальним страхуванням. З цією метою наймані робітники і службовці та підприємці сплачують страхові внески, розміри яких встановлюються у відсотках до коштів на оплату праці;

додаткова гарантованість виплат за соціальним страхуванням;

- автономність управління фондами соціального страхування через систему соціального партнерства та солідарності.

Для захисту громадян від безробіття в Україні створюється Державний фонд сприяння зайнятості населення та його територіальні установи за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та надходжень з державного та місцевих бюджетів, а також добровільних надходжень від підприємств і громадян.

Кошти фонду спрямовуються на фінансування: професійної орієнтації населення; професійного навчання вивільнюваних робітників і безробітних; сприяння їхньому працевлаштуванню; виплати допомоги з безробіття; організації додаткових робочих місць; утримання працівників державної служби зайнятості; інших витрат, пов’язаних із соціальним захистом прав громадян на працю.

Страхування на випадок хвороби забезпечує права працюючих громадян та членів їхніх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування, на матеріальне забезпечення у разі захворювання.

Фонд медичного страхування утворюється за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та надходження з державного бюджету.

За рахунок коштів цього фонду фінансується: медична допомога; амбулаторне лікування; лікування в медичних закладах; допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою; допомога по догляду за хворою дитиною; допомога по вагітності та пологах; допомога при народженні дитини; допомога на малу дитину до досягнення нею трирічного віку; санітарно-курортне лікування та відпочинок; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів); розвиток матеріальної бази медичних закладів.
Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві створюється виключно за рахунок підприємств, розмір якого диференціюється залежно від ступеня ризику для здоров’я на тому чи іншому підприємстві.

Кошти цього фонду спрямовуються на:

- виплату пенсій по інвалідності в зв’язку з нещасним випадком та професійним захворюванням на виробництві;

- виплату допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із нещасним випадком, професійним захворюванням на виробництві;

- відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також на виплати особам, які мають право на відшкодування збитків у разі втрати годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві;

- заохочення підприємств за систематичне зниження рівня або відсутність виробничого травматизму, професійних захворювань;

- страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств має на меті повернення 50% страхових внесків після закінчення термінів страхування.

Пенсійний фонд країни є самостійною фінансово-банківською системою і формується за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, організацій державного бюджету і використовується на такі цілі:

на виплату трудових пенсій за віком, за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника тощо;

- на виплату соціальних пенсій для осіб, які не мають відповідного трудового стажу;

- на виплату допомоги на поховання пенсіонерів.

Усі непрацездатні громадяни України мають право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.

Трудові пенсії призначаються: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.

Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам, крім інвалідів з дитинства, за відсутності права на трудову пенсію.

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, а саме:

особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах, незалежно від форми власності та господарювання — за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду;

особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

- члени творчих спілок, а також творчі працівники, які не є членами таких спілок, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

- інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;

- працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному спеціальному страхуванню, служба Міністерства зв’язку України;

- вихованці, учні, студенти, курсанти, статисти, ординатори, аспіранти, докторанти;

- особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних та громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, охороні державної, колективної та індивідуальної власності, а також по охороні правопорядку;

- особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером;

- члени сім’ї у разі втрати годувальника;

- права на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни на умовах, що визначаються.

Головний спеціаліст В.О.Кохан