asyan.org
добавить свой файл
1
Слово. Значення слова
№ 1


  1. Прочитай. В одну колонку запиши словосполучення, в яких слова мають пряме значення, а в другу – переносне значення.

Сонячна посмішка; сонячний день; кам’яне обличчя; кам’яний будинок; залізна витримка; залізні двері; м’яка подушка; м’який характер.


  1. Прочитай. Запиши синоніми групами. З одним з них склади і запиши речення.

Радісний, пригода, веселий, задоволений, подія, щасливий, випадок.
№ 2


  1. Прочитай словосполучення. Спиши. Підкресли ті, в яких слова вжиті в прямому значенні.

Шовкова трава, шовкове волосся, шовкова стрічка, шовковий голосок.

Солодкий мед, солодкий голос, солодка усмішка, солодкий чай, солодкі слова.


  1. Добери до поданих слів протилежні за значенням. Запиши їх парами.

Шум – ..., ворог – ..., дівчинка – ..., скупий – ..., зігрітися – ..., підняти – ...
№ 3
1. Склади словосполучення зі словами гострий, голова, щоб показати їхню багатозначність. Запиши їх.

Зразок: хороші урожаї, хороші учні, хороші уроки.
2. Прочитай та спиши прислів’я. Підкресли слова – антоніми.

1.Колос повний до землі гнеться, а пустий догори пнеться. 2. Втратити щастя легко, а зберегти важко. 3. Потрібно багато днів і ночей, щоб пізнати людей. 4. З праці радість, а з безділля смуток.
№ 4
1. Прочитай. Спиши. Підкресли слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення.

Журавлі летять ключем. Наталка відчинила двері ключем. У Наталки довга русява коса. В зошиті проведена коса лінія. Учень намалював крейдою велике коло. Коло будинку росте розлогий клен.
2. Прочитай вислови і поміркуй, що вони означають. Запиши, користуючись довідкою.

Збути з рук, рвонути з усіх ніг, сидіти як на голках, прикусити язика.

Слова для довідок: комусь щось віддати, швидко побігти, квапитись, поспішати, перестати говорити тоді, коли потрібно.
№ 5
1. Прочитай. Спиши. Підкресли в кожній групі слів слова, які звучать і пишуться однаково.

1. Поле засіяли добірним зерном пшениці. Наталка поле рядки.

2. Моя мати лікар. Добре мати рідну сестричку.

2. Спиши. Підкресли словосполучення, в яких слова вжиті в переносному значенні.

1.Гарячий чай налили у склянки. 2. Гаряча зустріч відбулась у випускників школи. Гарячі оплески глядачів ще довго лунали у залі. 4. Гаряче сонячне проміння зігрівало землю.

№ 6
1. Склади словосполучення зі словами гострий, листок, щоб показати їхню багатозначність.

Зразок: перо – перо птаха, перо ручки.

2. Прочитай, добираючи з дужок потрібні за змістом слова. Запиши утворений текст.

Гроза в лісі

У неділю ми з товаришами ходили до лісу. Йшли степом. Пригрівало вересневе (ясне, ласкаве, сліпуче) сонечко. Лагідно повівав (легенький, тихий) вітерець. Ліс зустрів нас якоюсь (надзвичайною, настороженою) тишею. У величавому спокої стояли на узліссі (старезні, кремезні) дуби. Та ось зірвався (сильний, рвучкий) вітер. З півночі насували (чорні, густі, важкі) хмари, наче налиті свинцем. Впали перші краплі дощу. Небом покотився (далекий, гучний) грім.
№ 7
1. Прочитай слова. Знайди синоніми і запиши їх у дві колонки.

Кажеш, дорога, шосе, стежка, говориш, шлях, розповідаєш, траса, повідомляєш.

2. Прочитай речення. Спиши, добираючи з дужок слова, що найбільше підходять за змістом.

Дзвінко (щебечуть, лунають, співають) птахи у парку. Весело (дзюркоче, тече, мчить) маленький струмочок. Яскраві метелики (кружляють, літають, пурхають) над квітами.

№ 8
1. Прочитай. Запиши, замінивши виділені слова синонімами.

Веселий настрій – ... настрій.

Сильний вітер – ... вітер.

Сонячний день – ... день.

Добрий борщ – ... борщ.
2. Прочитай. Заміни виділені слова в реченнях антонімами й запиши.

Закінчився урок. У коридорах і класах гомін. Заговорив шкільний радіовузол, заграла музика. Школярі відпочивають.
№ 9
1. Спиши. Виділені слова заміни синонімами.

В Андрійка був радісний настрій. Радісна усмішка сяяла у нього на устах. Від свого татуся він отримав радісну звістку.
3. До поданих слів добери з дужок протилежні за значенням. Запиши їх парами.

Здоров’я – ...; радість – ...; старий – ... .

(Горе, хвороба, новий.)
№ 10
1. Спиши вірш. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

Світало. Сонечко вставало,

ховався ранішній туман,

в росі сріблився сизий лан

і на верхів’ях лісу сонце грало.

(Олександр Олесь)
2. Спиши прислів’я. Підкресли слова, протилежні за значенням (антоніми).

1. З праці радість, а з безділля смуток. 2. Потрібно багато днів і ночей, щоб пізнати людей. Зробиш добро – не кайся, а вдієш лихо – начувайся. 4. Радість і сум поруч ходять.