asyan.org
добавить свой файл
1


Проект

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

__________сесія VI скликання

РІШЕННЯ № _________

від _____ _____2011 року

Про звернення до Голови Верховної Ради

України Володимира Литвина щодо

внесення змін до законодавчих актів

України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 19, статті 56 Конституції України, враховуючи висновки постійних комісій з питань законності, дотримання прав людини та військових проблем і з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина щодо внесення змін до законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини, в частині повернення реабілітованим громадянам відібраних у них радянською владою земель (звернення додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, дотримання прав людини та військових проблем (В. Пісний).

Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

Проект
ЗВЕРНЕННЯ

до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина щодо внесення змін до законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини, в частині повернення реабілітованим громадянам відібраних у них радянською владою земель

Беручи до уваги численні заяви, пропозиції і скарги громадян області, реабілітованих відповідно до статей 1 і 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", щодо повернення їм конфіскованої радянською владою землі, яка належала їхнім родинам на праві приватної власності, керуючись частиною 2 статті 19, статтею 56 Конституції України, Львівська обласна рада звертається до Вас з клопотанням про напрацювання та ухвалення окремого закону "Про реституцію майна, примусово відчуженого органами СРСР" або ж внесення суттєвих змін і доповнень до чинного, зокрема земельного законодавства.

Усвідомлюючи те, що для більшості українських громадян, які до 1939 року територіально входили до складу колишнього СРСР, землі сільськогосподарського призначення надавалися виключно в користування, оскільки в законодавстві Радянського Союзу був відсутній інститут приватної власності на землю, питання реституції (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії) землі є актуальним для частини громадян України, зокрема мешканців західних областей України, які до початку Другої світової війни територіально входили до складу інших держав – Польщі, Угорщини, Румунії.

Враховуючи практичний досвід застосування інституту реституції в країнах Центральної і Східної Європи – Угорщині, Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії, Литві, Естонії та ін., Львівська обласна рада наполягає на розгляді й ухваленні згаданого вище проекту закону про реституцію майна (землі) або ж пропонує повернутися до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України законопроекту № 8332 від 21 жовтня 2005 року "Про відновлення прав власності фізичних осіб на майно, примусово відчужене органами СРСР".

Прийнято на ___ сесії

Львівської обласної ради

VІ скликання

______________ 2011 року