asyan.org
добавить свой файл
1
Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії Теофіпольської районної ради "Про затвердження

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Теофіпольського району"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв 'язат шляхом державного регулювання

Необхідність прийняття нової редакції Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, (надалі – Методики) пов’язана з тим, що протягом 2006-2010 років було внесено значну кількість змін до попередньої Методики, що в кінцевому результаті ускладнило користування цим документом. Таким чином необхідно привести всі зміни до єдиного нормативно-правового акту.
2. Цілі державного регулювання

1. Ефективність використання ресурсів територіальних громадрайону.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна та

5. Стимулювання пріоритетних для Теофіпольського району напрямків підприємницької діяльності.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як власника комунального майна, які визначені у ст. ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", а також ст. 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо як варіант Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів і діє при передачі в оренду державного майна.

Але впровадження даного нормативного документа при визначенні плати за оренду комунального майна не буде враховувати особливості її визначення у Теофіпольському районі, так як територіальним громадам необхідно сприяти розвитку пріоритетних для району напрямків підприємницької діяльності, таких як виробництво товарів, продукції (місцеве виробництво ), сфера побутових послуг, пропаганда здорового образу життя, розвиток інфраструктури щодо розвитку творчих та фізичних здібностей молоді та дітей та інші.

Також як альтернативу, можна розглянути варіант Методики, що діяла з 2001 року зі змінами, що вносилися протягом 2006-2010 років. Такий варіант прийнятний, але має певні складнощі при використанні його в роботі з орендарями через те, що неодноразово вносилися зміни і доповнення до основного рішення районної ради.
4. Механізм розв'язання проблеми

Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття нової редакції Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спльної власності територіальних громад Теофіпольського району, яка враховує пропозиції і зміни, що вносилися протягом 2006-2010 років.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх орендарів комунального майна - суб'єктів господарювання, а також несе рекомендаційний характер для фізичних осіб, що передають в оренду приміщення приватної форми власності.
5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, надасть інструменти стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Теофіпольському районі, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.
6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить вдосконалити методику розрахунку орендної плати, зробить механізм розрахунку орендної плати більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування


Прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних

громад району, удосконалення механізму надання в оренду комунального майна.

Обґрунтоване встановлення орендної плати, контроль за її нарахуванням. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта


Суб’єкти господарювання


Прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних

громад району, скорочення термінів оформлення договорів оренди, отримання

переваг по деяким видам підприємницької діяльності

Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносин


Територіальна громада, споживачі


Планується збільшення надходжень до районного бюджету від орендної плати за

користування майном спільної власності територіальних

громад району, розвиток сфери послуг для громад, а також фізкультурно-оздоровчих напрямків підприємництва в місті


немає
7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.
8. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акта є:

- розмір надходжень плати за оренду землі з прийняттям цього регуляторного акту;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

- розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

- більш ширший перелік видів діяльності по яких встановлюються ставки орендної плати.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
З метою відстеження результативності акту, відділом з економіки Теофіпольської райдержадміністрації буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище, а також інформація щодо даного регуляторного акту буде оприлюднена в ЗМІ, на сайті Теофіпольської районної ради в мережі Інтернет.

Заходи щодо відстеження результативності: базове відстеження; повторне

відстеження (проводитиметься через 1 рік з дня прийняття акту); періодичне відстеження


Голова районної ради В.Лебединський