asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 1 до додатка 6

(для фізичних осіб)
Начальнику управління

комунальної власності

__________________________


Заява

про прийняття рішення про надання в оренду вільних нежитлових приміщень

Прошу надати в оренду об'єкт
(цілісний майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше)

що знаходиться за адресою: м.Львів, ______________________________

Загальна площа відповідно до поверхового плану, завіреного балансоутримувачем

від “_____” _____________ ______р. Загальна площа ______________ кв.м
Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________

Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________

Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________

Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________
Ціль отримання об'єкту: _____________________________________

______________________________________________________________
1. Погоджуюсь у разі оголошення конкурсу щодо надання об’єкта в оренду взяти в ньому участь та додатково подати необхідні документи для участі в конкурсі.

2. Неподання заяви для участі в конкурсі прошу вважати відмовою від участі в конкурсі.

3.Зобов'язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання Договору оренди у встановленому порядку.

Фізична особа


____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

___________________________________________________________________________

(адреса проживання, поштовий індекс )

документ, що посвідчує особу: ___________________ серія _____ № ________________ ,

виданий __________________________________________________________________

контактний телефон: _________________________________________________________

“____“ _____________ 200_ р. __________ ________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2 до додатка 6

(для юридичних осіб та

фізичних осіб – суб’єктів

підприємницької діяльності)

Начальнику управління

комунальної власності

__________________________
Заява

про прийняття рішення про надання в оренду вільних нежитлових приміщень
Прошу надати в оренду об'єкт
(цілісний майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше)

що знаходиться за адресою: м.Львів, ______________________________

Загальна площа згідно з поверховим планом, завіреним балансоутримувачем

від “_____” _____________ ______р. Загальна площа ______________ кв.м

Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________

Поверховість ______________ Площа ________ Інд. прим.________________________

Ціль отримання об'єкта: _____________________________________________________

1. Погоджуюсь у разі оголошення конкурсу щодо надання об’єкта в оренду взяти в ньому участь та додатково подати необхідні документи для участі в конкурсі.

2. Неподання заяви для участі в конкурсі прошу вважати відмовою від участі в конкурсі.

3. Зобов'язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання Договору оренди у встановленому порядку.
Юридична особа або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності


____________________________________________________________________________

(повна назва або прізвище, ім’я, по батькові заявника)

____________________________________________________________________________

(юридична адреса)

рахунок № ________________________ у ________________________________________

(вказати установу банку)

МФО_____________________ ЄДРПОУ _________________________________________

ідент. подат. № ___________________________ № свід. пл. ПВД _____________________

контактний телефон: __________________________________________________________

керівник: _______________________________ представник: ________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові)

МП

керівник юридичної особи, представник

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

___________________________________________________________________________

(адреса проживання або прописки)

документ, що посвідчує особу: _____________________ серія _____ № _______________ ,

виданий ___________________________________________________________________

контактний телефон: _____________________

____________________ ____________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
“____“____________ 200 _ р. МП


Додаток 3 до додатка 6

реєстраційний №_______ від "______"______________

Д О В І Д К А

Видана про те, що нежитлові приміщення за адресою:

м.Львів, _________________________________________________________

знаходяться на балансі ______________________________________________,

загальною площею _______________ кв.м і відповідно до поверхового плану
від _________________________ розташовані:

(дата)

Поверховість

Площа

Індекси приміщень

Вказані нежитлові приміщення є вільними, ніким не використовуються, опечатані і ключі знаходяться (вказати у кого, контактний телефон) __________________________________________________________________

ЛКП “_____________________” не має заперечень щодо передачі вищевказаного об’єкта в оренду.
Директор ЛКП "____________________" ___________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.)
МП