asyan.org
добавить свой файл
1


УКРАЇНА

КАРАПЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

десята СЕСІЯ У1 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я проект
с.Карапчів
Про ставки земельного податку

та орендної плати на землю на 2012 рік
Керуючись та згідно п.35 частини 1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, ст..206 Земельного кодексу України

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Ставки земельного податку для власників (користувачів) землі обчислюються державною податковою інспекцією у відповідності з грошовою оцінкою земель по с.Карапчів, Бабине, Вали та з грошовою оцінкою земель різного функціонального призначення по економічних планованих зонах коефіцієнтів, а саме:

-- середньозональна ставка земельного податку по населених пунктах за 1(один) га в гривнях.
В межах населеного пункту

За межами населеного пункту
Карапчів

Бабине

Вали

Карапчів

Бабине

Вали

Рілля

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Багаторічні насадження

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Сіножаті

5,17

5,17

5,17

5,17

5,17

5,17

Пасовища

5,69

5,69

5,69

5,69

5,69

5,69

Землі житлового фонду

63,54

53,19

48,52

63,54

53,19

48,52

/Додаток №1 додається/

По кожному платнику/крім присадибних ділянок/ земельний податок нараховується в розмірі 1% від грошової оцінки (по зонах) та в залежності від функціонального призначення ділянки.

2. Встановити ставки орендної плати для земель сільськогосподарського призначення від грошової оцінки земель для громадян по населених пунктах Карапчів, Бабине, Вали в таких розмірах за 1(один) га в гривнях:

Городництво (рілля) – 230;

Пасовища –180;

Сінокоси -- 200

Земельні ділянки надані в користування працівникам соціальної сфери (соціальні паї) –180;

Водне плесо за межами населеного пункту –1200,00.

3. Встановити ставку орендної плати за використання земель для комерційного використання, технічної інфраструктури, громадського призначення, рекреаційного призначення, змішаного використання, житлової забудови в розмірі від 3 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки за функціональним призначенням в розрізі її використання за місцем розташування.

4. Нарахування плати за землі фізичним та юридичним особам на 2012 рік за землі зайняті промисловими підприємствами та інших галузей в тому числі і для комерційних цілей за межами населеного пункту в розмірі дванадцяти відсотків, середня грошова оцінка одного гектара ріллі по Чернівецькій області становить—12918,23 грн.

4.1. Землі зайняті промисловими підприємствами та інших галузей 5 відсотків від грошової оцінки ріллі, що становить 60993 грн. за 1 га.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.


Сільський голова: В.П.Лучак

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Рішень Карапчівської сільської ради «Про встановлення ставки земельного податку та орендної плати на землю на 2012 рік»                                                  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання.
Сплата орендної плати за земельні ділянки здійснюється орендарями у відповідності до ставок орендної плати, які визначаються даним регуляторним актом, відповідно до  ст..6, 16 Закону України «Про оренду землі». Даний проект регуляторного акту пропонується ввести з метою впровадження відкритих економічних методів в регулюванні земельних відносин, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету з метою виконання програм соціально-економічного розвитку міста.
2. Ціль державного регулювання.
Ціллю державного регулювання є забезпечення стабільності місцевого бюджету за рахунок залучених коштів.
 
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативних способів досягнення встановлених цілей немає.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми і відповідні заходи.
 Представленим проектом регуляторного акту, передбачається встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, які перебувають в оренді юридичних і фізичних осіб в межах c.Карапчів, с.Бабине, с.Вали.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Запропонований проект регуляторного акту є обґрунтованим, встановлені чіткі  ставки орендної плати по кожному визначене цільове та функціональне призначення земельної ділянки.

6. Очікувані результати прийняття акта.
Вигодами органів місцевого самоврядування є:
- залучення додаткових коштів до місцевого бюджету;
Витратами органів місцевого самоврядування є:
- перегляд всіх існуючих договорів оренди земельних ділянок
- перерахування ставок орендної плати;
Вигодами суб»єктів господарювання  та населення є:
-    покращення життєзабезпечення та життєдіяльності служб села які фінансуються за рахунок сільського бюджету;
Витрати суб»єктів господарювання:
- виплата коштів за оренду земельної ділянки; 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.
Строк дії даного акту – до перегляду ставок орендної плати міською радою.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта.
Додаткові надходження до бюджету села, стабільність та покращення комплексного розвитку міських територій.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта.
Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акту  здійснюється після набрання чинності даного регуляторного акта так як інформація з реєстру документів дозвільного характеру не надавалась, відсутні будь-які данні щодо витрат з сільського бюджету.
Строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше 2- років.
Періодичні відстеження будуть здійснюватись кожні три роки.
Для відстеження використовуються статистичні дані (фінансові звіти) та опитування щодо якості надання послуг.

Секретар сільської ради: І.Я.Заремба