asyan.org
добавить свой файл
1


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку щодо встановлення особистого строкового сервітуту   під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м. Нікополі».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Пунктом 4 статті Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наказом від 21.10.2011 №244 затвердило «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». Але зазначений Порядок не визначає процедуру оформлення земельної ділянки під розміщення тимчасових споруд.

Таким чином, виникла прогалина у законодавстві, яка створює адміністративні бар’єри для суб’єктів господарювання та позбавляє їх законного права на розміщення тимчасових споруд.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.

Для вирішення даної проблеми існує необхідність прийняття рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку щодо встановлення договору особистого строкового сервітуту на земельні ділянки  під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності у м. Нікополі».

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

  • суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку оформлення земельної ділянки під розміщення тимчасових споруд;

  • органи місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми власності при розміщенні тимчасових споруд на території м. Нікополя та недонадходженням коштів до міського бюджету.


2. Цілі прийняття акта

Метою державного регулювання є:

- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.
3. Визначення способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні порядку розміщення тимчасових споруд.

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- очікування тлумачень від Держкомзему;

- керуватись Наказом №244, а земельне питання вирішувати довготривалою процедурою розроблення землевпорядної документації;

- прийняття міською радою проекту рішення «Про затвердження Порядку щодо встановлення особистого строкового сервітуту   під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м. Нікополі».

Перша альтернатива є неприйнятною, оскільки залишає процедуру розміщення тимчасових споруд нерегульованою, що позбавляє суб’єктів господарювання права на розміщення тимчасових споруд на території

м. Нікополя.

Друга альтернатива прийнятна, але є довготривалою та дорогою.

Третя альтернатива - прийняття запропонованого рішення.

Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в коротший строк та з меншими витратами. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території м. Нікополя з метою здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Вказана вище проблема має бути розв’язана шляхом прийняття

рішення Нікопольської міської ради («Про затвердження Порядку щодо встановлення особистого строкового сервітуту   під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м. Нікополі»).
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних коректувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.
6. Визначення показників, результативності регуляторного акта

Забезпечить дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, створить найбільш ефективні умови для реалізації ними своїх прав, надасть додаткові можливості для розвитку підприємницької діяльності.
7.Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії регуляторного акта необмежений, але залежить від змін у законодавстві вищого порядку.
8. Визначення показників, результативності регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

  • розмір надходжень до місцевого бюджету;

  • кількість зареєстрованих договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття.


Строки проведення базового та повторного відстеження – до дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років. Періодичне відстеження – раз на три роки з моменту набрання чинності регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку щодо встановлення особистого строкового сервітуту   під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м. Нікополі», указує на ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Начальник відділу

архітектури та містобудування С.М.Токар