asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 7
Затверджено

рішенням виконкому

від 16.11.2012 № 800


СТАНДАРТ

послуги з надання висновку про доцільність утворення

містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси

1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – надання висновку про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси.

1.2. Призначення послуги – реалізація юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами права на присвоєння окремої поштової адреси.

1.3. Послуга надається у разі надходження звернення з необхідним переліком документів.
2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Управління архітектури департаменту містобудування, пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006, тел. 297-59-63.
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи, фізичні особи – підприємці та юридичні особи.
4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява на ім’я директора департаменту містобудування про надання висновку про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси (додаток до цього стандарту).

4.2. Для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завірені підписом і печаткою заявника.

4.2.1. Для фізичних осіб – копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації).

4.3. Нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомості та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

4.4. У разі, якщо поштова адреса присвоюється новозбудованому об’єкту:

4.4.1. Нотаріально завірена копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою.

4.4.2. Копії розпорядчих документів на будівництво (містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки або будівельний паспорт).

4.4.2.1. Копія висновку управління архітектури департаменту містобудування про розгляд робочого проекту – у разі, якщо проектна документація погоджувалася до 30.09.2011.

4.4.3. Завірена у встановленому порядку копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації – якщо об’єкт належить до I-III категорії складності або копія сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації – якщо об’єкт належить до IV-V категорії складності.

4.5. Фотофіксація об’єкта нерухомості.

4.6. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

4.7. Топографічне знімання (М 1:500), яке відображає існуючу ситуацію, з нанесеними червоними лініями – термін придатності якого 2 роки – виконане ліцензованою організацією і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.

4.8. Ескізний проект – у разі, якщо для розподілу часток (будівлі, споруди) вимагається проведення реконструкції.

4.9. Завірена у встановленому порядку копія довідки з Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ про те, що право власності на об’єкт, якому планується присвоїти поштову адресу, незареєстроване і свідоцтво на право власності не видавалось.

4.10. Завірена у встановленому порядку копія висновку Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ про технічну можливість поділу, виділу об’єкта нерухомого майна у самостійний з присвоєнням окремого поштового номера.

4.11. Згода співвласників будинковолодіння на виділ часток у будинку, завірена нотаріально або директором львівського комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд.
5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача при отриманні висновку про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси:

5.1.1. Подання в управління “Дозвільний офіс“ або Центри обслуговування мешканців заяви та документів, визначених у пункті 4.

5.1.2. Отримання висновку.

5.1.3. Можливість оскарження рішення управління архітектури департаменту містобудування про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має намір отримати висновок про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштовим відправленням звертається в управління “Дозвільний офіс“ або Центри обслуговування мешканців з заявою на ім’я директора департаменту містобудування про надання висновку про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси за встановленою формою та надає документи, визначені у пункті 4.

5.2.2. Заява про надання висновку щодо доцільності утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси разом з документами, що додаються до неї:

5.2.2.1. Приймається за описом, копія якого видається або надсилається одержувачу, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи управління “Дозвільний офіс“ або Центрів обслуговування мешканців.

5.2.2.2. Реєструється в управлінні “Дозвільний офіс“ або Центрах обслуговування мешканців.

5.2.3. Заява з поданими одержувачем документами після реєстрації в управлінні “Дозвільний офіс“ або Центрах обслуговування мешканців передається на розгляд у департамент містобудування.

5.2.4. Директор департаменту містобудування забезпечує розгляд заяви з поданими одержувачем документами, накладення резолюції на заяві, передачу заяви з поданими одержувачем документами до управління архітектури департаменту містобудування.

5.2.5. Управління архітектури департаменту містобудування готує висновок про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси протягом 30-и календарних днів від дати реєстрації заяви та надсилає цей висновок одержувачу поштою через управління “Дозвільний офіс“ або Центри обслуговування мешканців протягом 3-х робочих днів від дати його прийняття.
6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги – 30 календарних днів.
7. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

7.1. Оформлення звернення з порушенням вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян“.

7.2. Невідповідність поданих документів вимогам пункту 4.

7.3. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

7.4. Неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. У разі позитивного вирішення питання одержувач отримує висновок про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси.

8.2. Відмова у наданні висновку про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси надається одержувачу письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження.

8.3. Відповідь одержувачу реєструється у системі документообігу.
9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна.
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи безпосередньо здає одержувач в управління “Дозвільний офіс“ або Центри обслуговування мешканців.

10.2. У разі поштового відправлення документи надсилаються за адресою: 79047, м. Львів, вул. Весняна, 4, управління “Дозвільний офіс“ або за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

10.3. Висновок за результатами розгляду звернення надсилається одержувачу поштою.
11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, Положенням про управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради, посадовими інструкціями.
12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи управління “Дозвільний офіс“:

понеділок-четвер: з 9.00 год. до 18.00 год.

п’ятниця: з 9.00 год. до 17.00 год.

Прийом та видача документів:

понеділок-четвер: з 10.00 год. до 16.00 год.

п’ятниця: з 10.00 год. до 13.00 год.

перерва на обід: з 13.00 год. до 14.00 год.
Графік роботи Центрів обслуговування мешканців:

понеділок-четвер: з 8.00 год. до 19.00 год.

п’ятниця: з 8.00 год. до 17.45 год.
13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у порядку черговості надходження звернень. У першочерговому порядку здійснюється прийом документів від інвалідів.
14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради.

14.2. Надання консультацій за контактними телефонами адміністраторів управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради: 254-60-15, 254-60-16, 254-60-17 або відділу “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління: 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

14.3. Надання консультацій за контактними телефонами відділу територіального управління містом управління архітектури департаменту містобудування: 272-08-91, 297-59-70, 297-59-71, 297-59-72.
15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного законодавства.
17. Нормативно-правові акти

17.1. Закон України “Про звернення громадян“.

17.2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

17.3. Ухвала міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами).

17.4. Рішення виконавчого комітету від 26.12.2008 № 1380 “Про порядок присвоєння поштових номерів на об’єкти нерухомого майна“.

17.5. Рішення виконавчого комітету від 13.06.2008 № 578 “Про затвердження Положення про управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури у новій редакції“ (зі змінами).


Керуючий справами

виконкому М. Литвинюк
Віза:
Директор департаменту

містобудування, в. о. начальника

управління архітектури А. Павлів

Додаток

до стандарту послуги з надання висновку

про доцільність утворення містобудівної

одиниці з присвоєнням поштової адреси

Директору департаменту містобудування

__________________________________
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(адреса проживання, телефон)

__________________________________

ЗАЯВА
Прошу надати висновок про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси _____________________________________________________________________________________________

(вказати повну назву об’єкта містобудування)
Перелік документів, що додаються:

1. Для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завірені підписом і печаткою заявника.

1.1. Для фізичних осіб – копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації).

2. Нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомості та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

3. У разі, якщо поштова адреса присвоюється новозбудованому об’єкту:

3.1. Нотаріально завірена копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою.

3.2. Копії розпорядчих документів на будівництво (містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки або будівельний паспорт).

3.3. Копія висновку управління архітектури департаменту містобудування про розгляд робочого проекту – у разі, якщо проектна документація погоджувалася до 30.09.2011.

3.4. Завірена у встановленому порядку копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації – якщо об’єкт належить до I-III категорії складності або копія сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації – якщо об’єкт належить до IV-V категорії складності.

4. Фотофіксація об’єкта нерухомості.

5. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

6. Топографічне знімання (М 1:500), яке відображає існуючу ситуацію, з нанесеними червоними лініями – термін придатності якого 2 роки – виконане ліцензованою організацією і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.

7. Ескізний проект – у разі, якщо для розподілу часток (будівлі, споруди) вимагається проведення реконструкції.

8. Завірена у встановленому порядку копія довідки з Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ про те, що право власності на об’єкт, якому планується присвоїти поштову адресу, незареєстроване і свідоцтво на право власності не видавалось.

9. Завірена у встановленому порядку копія висновку Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ про технічну можливість поділу, виділу об’єкта нерухомого майна у самостійний з присвоєнням окремого поштового номера.

10. Згода співвласників будинковолодіння на виділ часток у будинку, завірена нотаріально або директором львівського комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд.

“____“___________ 20__ року __________ ________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)