asyan.org
добавить свой файл
1
РІЗЬБЛЕННЯ ПО ДЕРЕВУ


«Основним будівельним матеріалом у східних слов'ян (за винятком південних степових районів) було дерево.

Особлива роль дерева в повсякденному житті слов'янських народів дозволила К. Мошинському прийти до висновку, що слов'яни до останнього часу жили в «дерев'яному віці», причому це твердження видається справедливим не тільки відносно практичної, утилітарної ролі дерева (як матеріалу для будівництва, виготовлення вжиткових речей, знарядь праці, транспортних засобів, прикрас і т. д.) так і в зв'язку зі специфічним становищем дерева в різних ідеологічних побудовах».

А. К. Байбурін «Жилище в обрядах й представленнях восточкьіх славян».

К. Мошинський — видатний польський етнограф, автор багатотомної праці «Народна культура слов'ян».

1-й рік

1. Загальні відомості про застосування дерева в різних сферах культури давніх слов'ян та українців. Важливість дерева як основного виду сировини для виготовлення знарядь праці, жител та господарських споруд, речей хатнього вжитку, засобів пересування.

2. Дерево в міфології слов'ян: «світове дерево» як центральний образ і універсальний знаковий комплекс слов'янської міфологічної системи: образи лісу, лісових духів і дерев: окремі породи дерев у фольклорі українців (фольклорні образи дуба, калини, явора, берези, осики та ін.).

3. Різьблення по дереву як мова давніх міфологічних образів, обереги житла, сім'ї, побутових речей:

а) магічні символи в народній архітектурі,

б) символіка побутових речей.

4. Специфічні риси творчості різьбярів України:

а) Подніпров'я й Слобожанщина,

б) Полісся,

в) Поділля,

г) Карпати й Прикарпаття.

5. Осередки та майстри різьблення по дереву:

а) Гуцульщина, Буковина, Прикарпаття (Ю. І. І С. І. Корпанюки, І. Б. Балагурак, Е. С. Білак, В. В. Гуз, І. Ю. Грималюк, В. І. Кабин, М. Г. Круїдук, Д. Ф. Шкрібляк та Інші),

б) Волинь: Камінь-Каширський (Б. А. Салтиков, Л. Б. Совальська, Б. Е. Швай) , Ратне (І. В. Мажула) , Ковель, Шацьк та ін.

в) Рівенська область: Березне, Клевань, Острог, Ракитне, Сарни.

г) Поділля: Летичівський лісгоспзаг, сувенірний цех Бучацького лісгоспзагу.

д) Подніпров'я та Полтавщина: Миргородський лісгоспзаг, сувенірний цех Кременчуцького лісгоспзагу, Полтава (В. К. Нагнибіда, М. Г. Зацєркляний, М. В. Перєверзіна).

6. Обробка дерева та різьблення у інших народів світу.

7. Ознайомлення з різними породами деревини, та їх використання в декоративному різьбленні. Фізичні декоративні властивості деревини, її підготовка до роботи. Обряди по вибору матеріалу для роботи, що побутували серед українських майстрів, що займалися обробкою дерева.

8. Малювання і накреслення елементів орнаменту.

9. Види художньої обробки деревини:

а) тригранно-виямчаста різьба,

б) рельєфна різьба,

е) барельєфи,

г) інструменти для кожного виду різьблення.

10. Практична робота. Виготовлення вжиткових речей побуту в традиційних формах та використання елементів орнаментації б декоруванні традиціних виробів:

а) виготовлення копій,

б) складання самостійних композицій.

11. Виготовлення колекції пряничних форм.

12. Застосування деревообробних верстатів для виробництва традиційних національних речей побуту (тарілі, баклаги та ін.).


2-й рік

1. Витоки народної скульптури в прадавній культурі наших предків:

а) анімістичні статуетки та їх роль в обрядах

б) язичницькі ідоли як перші культові скульптури;

в) культова скульптура у давніх слов'ян (Збруцький ідол та ін.).

2. Використання міфологічних, уявлень в традиційній народній скульптурі.

3. Теоретичне й практичне вивчення деревини як матеріалу для виготовлення скульптури.

4. Робота з пластичним матеріалом і графічним ескізом в процесі і формування ідеї .

5. Виконання рельєфних зображень, барельєфів і об'ємної скульптури.

6. Створення групових скульптурних композицій.

7. Робота з каменем. Вивчення особливостей обробки каменю. Засвоєння практичних навиків при виготовленні скульптури з каменю.

8. Виконання мініатюри. Використання кістки і інших матеріалів при виготовленні скульптури малих форм.

9. Формування свого почерку на основі різних стилів і технік.


ЛІТЕРАТУРА:

Ахтьоров Й. Майстер народної творчості Микола Кіщук. К., 1952.

Байбурин А. К. Жилище в обрядах й представленнях восточных славян. Ленінград, 1983.

Блолеквист Е. 3. Крестьянские постройки русских, украинцев й белоруссов // Восточнославянский зтнографичєский сборник. Москва. 1956.

Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України. К., 1960.

Будзан А. Яворівські різьбярі // Красу - в побут трудящих. Львів, 1963.

Будзан А. Ф. Різьбяр Станько // Народна творчість та етнографія, 1964, № 1.

Иванов Е. В., Топоров В. Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. Москва, 1992 т. 2.

Лапа Б. Полтавські різьбярі. К., 1937.

Мусієнко II. Н. Полтавський різьбяр Прокіп Юхименко // Народна творчість та етнографія, 1964, № 6.

Паньків В. Лемківські майстри різьби по дерезу. К-, 1953.

Соломченко О. Г. Різьбяр Володимир Гуз // Народна творчість та етнографія, 1990, № 5.

Українське народне декоратиене мистецтво. Різьба та розпис. К., 1962.

Українське народне мистецтво. Т. 3. Різьблення та художній метал. К., 1962.

Шонк-Русич К. Дерев'яна різьба в Україні. Нью-Йорк, 1982.