asyan.org
добавить свой файл
1

Різновиди трудових відносинОкрім головного місця працевлаштування, існують також різні види додаткового працевлаштування. У цьому тексті міститься характеристика окремих видів працевлаштування та реквізити відповідних трудових угод.
У додатку знаходяться приклади контрактів, які можна завантажити.
Головні та додаткові трудові відносини
Якщо працівник перебуває у трудових відносинах із роботодавцем, у якого працює за тижневим розкладом робочого часу, і одночасно виконує будь-яку іншу роботу в іншого роботодавця, йдеться про головні та додаткові трудові відносини.

Додаткові трудові відносини можна укласти лише на період, менший за встановлену тижневу норму (див. §83a). Припинити дію додаткових трудових відносин може як роботодавець, так і працівник з будь-якої причини чи без наведення причини. Термін розривання трудових відносин триває 15 днів і починається днем, коли повідомлення про звільнення було отримано (за §70, абзац (1) і §70b, абзац (1), Кодексу законів про працю в ЧР).

Додаткові трудові відносини на визначений термін можна укласти також із працівниками, з якими Кодекс законів про працю забороняє укладати трудові відносини на визначений термін (випускники шкіл, молодь тощо).
Додаткова трудова діяльність

Працівник може виконувати додаткову трудову діяльність у роботодавця, з яким має встановлені трудові відносини. Додаткова трудова діяльність є працею іншого типу ніж та, на яку вже було укладено трудовий договір.

Додаткові трудові відносини можуть виконуватись лише на основі інших трудових відносин (§69 і §70 абзац 1) або на основі угод про виконання робіт поза головними трудовими відносинами (§71, закону №. 65/1965 Збірки, Кодексу законів про працю в ЧР, в актуальній редакції).
Трудові відносини: робота, виконувана працівником удома

Роботодавець у трудовому договорі може домовитись з працівником, що за обговорених у договорі умов працівник буде виконувати відповідну працю вдома у самостійно встановлений робочий час. При перешкодах у роботі (хвороба, весілля тощо) їм не належить від роботодавця компенсація заробітної платні або надбавка за понаднормові години, приплата за роботу в свята та будь-які інші надбавки, визначені в угоді.
Одночасні трудові відносини

Про паралельні (одночасні) трудові відносини йдеться у випадку, якщо працівник укладає кілька трудових відносин одночасно. Права та обов'язки, які випливають з кожного з цих трудових відносин, розглядаються окремо (відповідно до §69, Кодексу законів про працю в ЧР).

Договір про виконання роботи


Роботодавець може укласти договір про виконання роботи з фізичною особою, якщо передбачений об’єм роботи, на яку укладається угода, що не перебільшує 100 годин. До передбаченого об’єму роботи також зараховуються години, відпрацьовані працівником протягом того ж календарного року на підставі інших договорів про виконання робіт, загальний об’єм яких не повинен перебільшувати 100 годин в рік. Угода про виконання праці укладається письмово чи усно. В угоді має бути чітко встановлено робоче завдання, оплата за виконання цього завдання і, як правило, вказується термін виконання становленого завдання; в письмовій угоді чи запису усної угоди роботодавець має чітко визначити передбачений об’єм робочого завдання відповідно до попереднього абзацу, якщо цей об’єм не випливає із самого формулювання робочого завдання.
Приклад договорів про виконання роботи можна завантажити у додатку.
У випадку, якщо працівник не виконає робоче завдання у встановлений термін, роботодавець має право відступити від договору. Працівник може відступити від договору у випадку, якщо виконання роботи є неможливим через недотримання роботодавцем передбачених у договорі робочих умов. В такому разі роботодавець повинен працівнику компенсувати шкоду, яка виникла внаслідок цього.

Оплата за виконання робочого завдання здійснюється в момент закінчення та здачі виконаної роботи. За взаємною домовленістю сторін частина оплати може бути сплачена після виконання певної частини робочого завдання. Якщо виконана робота не відповідає обговореним критеріям, роботодавець має право відповідно зменшити розмір оплати.
Увага!

Угода про виконання праці не пов’язана з участю у соціальному страхуванні на випадок хвороби, тобто працівники, які підписали з роботодавцем договір про трудову діяльність, не платять за медичне страхування.

Угода про трудову діяльність


В угоді про трудову діяльність не встановлено максимальний об’єм трудової діяльності.

На підставі угоди про трудову діяльність не можна виконувати роботу, об’єм якої перевищує встановлену тижневу норму більше, ніж на половину; до цього об’єму не зараховується стан готовності до роботи, за яку працівнику не належить додаткова оплата, і також стан робочої готовності вдома. Дотримання обговореного та найбільш можливого об’єму робочого часу, відповідно з попереднім абзацом, підраховується за цілий термін, на яку була підписана угода, найдовше на 12 місяців (відповідно до § 237, Кодексу законів про працю в ЧР).

Роботодавець має укласти угоду про трудову діяльність завжди в письмовій формі. В іншому випадку угода є недійсною. В договорі має бути вказано вид обговореної роботи та оплата за її виконання, період роботи та термін, на який договір було підписано. Один з оригіналів підписаної угоди роботодавець повинен передати працівникові (§238, пар.(1), Кодексу законів про працю в ЧР).
Зразок угоди про трудову діяльність можна завантажити у додатку документа.

Угоду про трудову діяльність може бути укладено як на визначений термін, так і на безстроковий період. В угоді може бути обговорений спосіб закінчення її дії. Термінове припинення угоди може бути обговорене лише у випадках, передбачених терміновим припиненням трудових взаємовідносин. Якщо спосіб припинення дії угоди не встановлено у договорі, то вона може бути за взаємною домовленістю сторін припиненою до обговореної дати або за бажанням однієї зі сторін з будь-якої причини чи без наведення причин, та з 15-денним терміном розірвання угоди, який починається днем, коли було передано попередження про розірвання договору (відповідно до §238, Кодексу законів про працю в ЧР).

Оплата за виконану роботу виплачується в термінах, які становить роботодавець для виплати заробітної платні (§ 119) чи після закінчення і здачі роботи в найближчому терміні виплати, якщо було домовлено одноразову оплату. Сторони можуть домовитись на інших умовах оплати (§ 239а, Кодексу законів про працю в ЧР).
Увага!

Працівники, що підписали з роботодавцем Угоду про трудову діяльність, є учасниками медичного страхування. Відповідно до § 68 постанови № 165/1979 Збірки, працівник бере участь у медичному страхуванні, якщо угода про трудову діяльність не має характер випадкового одноразового працевлаштування, має чи мала термін довший, ніж 7 календарних днів (без перерви) та прибуток за неї має досягнути чи досягнув принаймні 400 чеських крон щомісяця. Особи, які працюють на основі Угоди про трудову діяльність, за вище описаних умов мають право на отримання грошової допомоги, передбаченої медичним страхуванням.

Особи, які працюють на основі Угоди про трудову діяльність, повинні сплачувати страховку на соціальні служби та внески на державну політику зайнятості (8 % з неоподаткованої заробітної платні) та страховий внесок до громадської системи страхування (4,5 % з неоподаткованої заробітної платні).

Договір підряду


Спеціальним типом трудового договору є Договір підряду. Робочо-юридичні відносин, які виникнуть між замовником та виконавцем встановлено в законі №. 513/1991 Збірки, Торгівельного кодексу.

Виконавця, який у Договорі підряду зобов’язався до виконання певної роботи, не стосуються постанови Кодексу законів про працю в ЧР. Тому виконавець повинен сам платити обов’язкове медичне страхування та добровільні внески на соціальне забезпечення, і внесок на державну політику зайнятості (в цьому випадку виробник розглядається як особа, що самостійно заробляє). Обов’язок виробника – подання податкової декларації на відповідний фінансовий відділ (більше інформації про податкову декларацію дізнаєтесь в секції Підприємницька діяльність на території ЧР) і також сплата податку з прибутку від договору підряду (податок з прибутку фізичних осіб).

У Договорі підряду виконавець зобов’язується провести певну роботу, а замовник зобов’язується її оплатити. Під проведенням певної роботи розуміється розробка або виготовлення певної речі, якщо не йдеться про договір купівлі-продажу, монтаж певної речі, її обслуговування, проведення домовленої реконструкції або реставрації речі, або інший матеріально визначений результат діяльності. Під витвором завжди розуміється будування, монтаж, обслуговування, ремонт чи реставрація будівлі чи її частини.

Виконавець повинен провести вказану працю на власні витрати і свою небезпеку у обговорений термін (при проведенні цієї праці виконуючим має право скористатися іншою особою, але в цьому випадку він несе відповідальність за працю так само, якби її виконував власноруч).

Замовник несе відповідальність за збитки, що стосуються речей, які були ним задіяні для проведення роботи, і залишається їхнім власником аж до моменту, коли ці речі стануть частиною предмету праці/витвору.

За річ, запозичену від замовника з метою застосування при виробництві, або з метою ремонту чи реконструкції, відповідає виконавець як зберігач (відповідно до § 540 Торгівельного кодексу).

Замовник повинен заплатити виробнику суму, зазначену в договорі, або встановлену відповідно до способу, вказаного у договорі (відповідно до § 536 Торгівельного кодексу). Якщо ціна була встановлена на основі бюджету, який за договором ні до чого не зобов’язує, виробник може вимагати збільшення ціни на частку, пов’язану з неминучим затратами зі сторони виробника на створення витвору, та додатковими витратами в бюджеті (відповідно до § 547 Торгівельного кодексу).
Зразок договору підряду можна завантажити у додатку документа.