asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8

УВАГА! Ніколи не подвоюється:

- у суфіксах пасивних дієприкметників: вивершений, сказаний, зроблений;

- у прикметниках на -ений: варéний, печéний, а також даний, довгожданий, жаданий, шалений, скажений, навіжений; іменниках священик, (але: святенник, святенниця), хрещеник; у суфіксах -ін-, -їн-, присвійних прикметників: зміїний, пташиний, лебединий; у суфіксах -ан-, -ян- відносних прикметників: дерев'яний, скляний, піщаний, дощаний.

Розрізняйте такі слова:

здійснéнний (прикметник) - здíйснений (дієприкметник), нездолáнний (прикметник) - нездóланий (дієприкметник), незлічéнний (прикметник) - незлíчений (дієприкметник), але: печéний (прикметник) - пéчений (дієприкметник), варéний (прикметник) - вáрений (дієприкметник).

Подвоєні приголосні у словах іншомовного походження

Неподвоєні приголосні у словах іншомовного походження

1. В окремих загальних назвах подвоєння зберігається: аннали, бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, гамма (грецька літера), нетто, панна, пенні, тонна, білль (закон), будда, вілла (будинок), мулла, дурра, мирра панно.

1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумуляція, бароко, грип, ідилічний, інтермецо, гама (музична), віла (русалка), біль (відчуття).

2.При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді, коли вживається паралельне непрефіксальне слово: перцепція –апперцепція, міграція – імміграція, реалізм - сюрреалізм.

2. Коли непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального, приголосний не подвоюється на письмі: нотація, анотація, конотація.

3.Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та інших власних назвах та похідних від них: Андорра, Калькутта, Яффа, яффеъкий, Руссо, Торрічеллі.

ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ

Вправа 35. Запишіть, розставляючи і графічно визначаючи пропущені орфограми.

Покликан.я, без..мерт..я, повнолітня, повністю, весіл..я, навман..я, узбереж..я, вічніст..ю, роздоріж..я, папорот..ю,
дерт..ю, радіомовлення, засил..я, безчес..я, ніч..ю, шерст..ю, затвердіння, дин..я, Іл..я, мудріст..ю, щаст..я, скрин..я, їдальн.я,
лист..я, безліс..я, ріл..я, мід..ю, скатерт .ю. пам'ят..ю, л..ється, попідвікон.ю, нехворощ..ю, суд..ів, стат..ей, ріл..ів, стат..ею,
відкриттів, облич.., збіж.я, роздоріж..я, подорож..ей, зустріччю, узбереж.., нехворощ, .ю, пам'ят..ю, пам'ят..е, вил..ється,
попідвікон..ю, нал..ий, нал..ють, Ал..а, Ан..а, Ген.адій, Ген..а.
Вправа 36. Утворіть іменники від поданих слів.

Жити, віддати, горіти, плести, здобути, мислити, знищити, зібрати, творити, марити, вчити, прагнути, злиденний,
смутити, чути, змагатися, зобов'язатися, завдати, зберегти, зберігати, хотіти.
Вправа 37. Поставте іменники в орудному відмінку.

Сіль, заповідь, вихованість, чверть, розкіш, мідь, мати, вісь, путь, тінь, міць, відданість, верф, єдність, смерть, юність, любов, сталь, деталь, стійкість, пристань, грань, осінь, жовч, зелень, врожайність.
Вправа 38. Поставте іменники в родовому відмінку множини.

Озброєння, подовження, вітальня, заняття, змагання, їдальня, прагнення, вчення, завдання, збереження, захоплення, питання, почуття, відкриття, узбережжя, знання, бажання, обличчя, вишня, спальня, доповідь.
Вправа 39. Запишіть, розставляючи й позначаючи орфограми. Поставте наголоси.

Бездоганний, невин..ий, захоплен..ий, нездоланний, вихован..ість, вогнян..ий, вогнен..ий, несказан..о, нескінченний, натхен..ий, машинобудівн..ий, самовід..ан..ий, довгождан..ий, багатомільйонний, священ..ий, священ..ик, святен..ик, шален..ий, незліченний, вітрян..ий, письмен.ий, незбаген..ий, бездон..ий, пташин..ий, впевнен..о, вимушен..ий, невпин..о, стомлений, хреще..ний, благослове..ий, шален..ий, торжествен..ий, навіжен.ий, божествен..ий, нездійснен..ий, нездійснен.,0, гречаНнИЙ, преосвящен..ий, буквений, електронний, восьмиденний, скажений., жаданий.
Вправа 40. Запишіть слова іншомовного походження, графічно визначаючи орфограми, поясніть значення слів.

А(б,бб)ревіатура, ко(р,рр)ектор, а(к,кк)орд, ма(н,нн)а, фі(н,нн), ка(с,сс)ета, а(к,кк)ордеон, а(к,кк)умулятор, арти(л,лл)ерист, конгре(с,сс), то(н,нн)а, форти(с,сс)имо, гри(п,пп), ко(м,мм)ентатор, бо(н,нн)а (гувернантка), дре(с,сс)ирувати, п'ятито(н,нн)ка, ко(л,лл)оїд, а(т,тт)естат, бру(т,тт)о, п'ятито(н,нн)ий, кро(с,сс), тру(п,пп)а, ба(р,рр)икада, а(л,лл)ея, піані(с,сс)имо, ба(л,лл)істичний, а(п,пп)еляція, кро(с,сс)ворд, ко(р,рр)ектний, інтерме(ц,цц)о, га(л,лл)ерея, бю(л,лл)етень, а(с,сс)иміляція, га(м,мм)а (літера), баро(к,кк)о, де(с,сс)ерт, ста(к,кк)а(т,тт)о, нове(л,лл)а, ко(л,лл)екція, кла(с,сс)ицизм, ма(с,сс)ивний, гу(м,мм)анізм, ві(л,лл)а (русалка), ка(с,сс)ир, діагра(м,мм)а, ва(н,нн)а, депре(с,сс)ія, а(м,мм)іак, не(т,тг)о, па(н,нн)о, ве(т,тт)о, мадо(н,нн)а, бе(л,лл)адо(н,нн)а, до(л,лл)ар, до(н,нн)а, а(н,нн)отація, і(м,мм)унітет, га(м,мм)а (музична), маро(к,кк)анець, го(л,лл)антський, ві(л,лл)а (будинок), бо(н,нн)а (купюра), а(к,кк)омпанемент.
Вправа 41. Запишіть слова іншомовного походження, графічно визначаючи орфограми. Ара(р,рр)ат, Андо(р,рр)а, Анка(р,рр)а, Анга(р,рр)а, Ді(к,кк)енс, Галі(л,лл)ей, Ро(с,сс)іні, Пага(н,нн)іні, Апе(н,нн)і(н,нн)и. Пана(м,мм)а, Гава(н,нн)а, А(т,тт)ика, Пу(ч,чч)іні, Ле(с,сс)инг, Е(л,лл)ада, Де(л,лл)і, Го(л,лл)андія, А(с,сс)ирія, Маро(к,кк)о, Ро(л,лл)ан, Пі(р,рр)енеї, Ізабе(л,лл)а, Брю(с,сс)ель, Кутаі'(с,сс)і, Лі(л,лл)ь, Та(л,лл)і(н,нн), Ши(л,лл)ер, То(р,рр)іче(л,лл)і, Кенту(к,кк)і, Дю(с,сс)ельдорф, Лі(с,сс)абон, Жа(н,нн)а.

<< предыдущая страница