asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1
до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору
Штамп підприємства
____________________________

тел. ________________________

До органу державної податкової служби в
____________________________
      (області, місті, районі)

Одержано "___" __________ 200_ р.

Вхідний N ______

Штамп і підпис особи,
відповідальної за прийняття
розрахунку ___________________

 

Назва та адреса підприємства _________________________________

 

Ідентифікаційний код платника

 

 

 

 

 

 

 

  

 


РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ


за ________________ 200__ р.
(місяць)

Розділ I. Обчислення акцизного збору


Курс 1 євро на перший день ____ кварталу _____ грн.

N з/п

Код товару за УКТ ЗЕД
Назва товарів згідно з вказаним кодом, їх фактична місткість, об'єм циліндра та інші показники

Одиниця виміру товару

Обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції)

Ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках

Сума податкового зобов'язання, грн.

оподатковувані

неоподатковувані

для обчислення акцизного збору (1000 шт., л, 1000 кг, куб. см, грн.)

для визначення обороту з реалізації (шт., л, кг, грн.)

за твердими ставками акцизного збору

за ставками акцизного збору у відсотках

за твердими ставками акцизного збору

за ставками акцизного збору у відсотках

у відсотках згідно з законом (%)

у твердих ставках з одиниці виміру згідно з законом (євро, грн.)

у перерахунку на одиницю виміру товару (євро, грн.)

несплачена через отримання пільг 

підлягає сплаті до бюджету 


10а

10б

11 

12 

13 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

   

Усього: 

 

 

Розділ II. Результати перерахунку акцизного збору


1. Сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами _______ грн.

2. Сума, що підлягає доплаті за цим Розрахунком (позитивне значення різниці між підсумком графи 13 розділу I та пунктом 1 розділу II Розрахунку) __________ грн. (платіжний документ __________ дата ______ N ______).

3. Підлягає поверненню з бюджету надміру сплачених сум податкового зобов'язання (підсумок пункту 1 розділу II мінус підсумок графи 13 розділу I Розрахунку) _____ грн.

Розділ III. Назву розділу III вилучено


1. Абзац перший пункту 1 вилучено

а) підпункт "а" пункту 1 вилучено 

б) підпункт "б" пункту 1 вилучено 

До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, за наведеною формою:

  

  

  

  

  

  

  

  

(реєстраційний N розрахунку,
до якого додається розшифровка)

 


Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору
за __________ місяць 200_ року

_________________________________
(назва підприємства)

  

  

  

  

  

  

  

  


(код ЄДРПОУ)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код ДРФО)

Сума обороту

Назва підакцизного товару

Код товару за ГС

Кількість, л, кг, куб. см, штук, грн.

Вартість товару

Реквізити споживача

Напрям реалізації (код пільги)

Пункт, стаття Закону України, яким звільняється від оподатку-
вання

Назва

Код ЄДРПОУ


Директор (керівник) 

___________________________
(прізвище та підпис) 

Головний бухгалтер 

___________________________
(прізвище та підпис)


До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), установленими виробником або імпортером таких товарів, за наведеною формою:

  

  

  

  

  

  

  

  

(реєстраційний N розрахунку,
до якого додається розшифровка)

 


Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів
за ___________ місяць 200_ року

_____________________________________________
         (назва підприємства, П. І. Б., для фізичної особи - СПД) 


Кількість сторінок 

    

  

  

  

  

  

  

  (код ЄДРПОУ) 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (ідентифікаційний код ДРФО) 


грн.

N
з/п 

Код товару за УКТ ЗЕД 

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД 

Власна назва підакцизного товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності) 

Максимальна роздрібна ціна одиниці товару 

Максимальна роздрібна ціна одиниці товару без ПДВ та акцизного збору 

Кількість реалізованого (переданого) товару 

Оборот з реалізації (передачі) 


Керівник підприємства 

______________________ 

(прізвище та підпис) 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

______________________ 

(прізвище та підпис) 


Частину розділу III вилучено 

"___" ____________ 200__ р.
     (дата складання розрахунку)

Керівник підприємства

_________________
(прізвище та підпис)

 

Головний бухгалтер

_________________
(прізвище та підпис)


Відмітка працівника органу державної податкової служби про проведення сум акцизного збору в особовому рахунку платника:

нараховано (графа 13 Розділу I)

__________________________
(цифрами та літерами)

грн. за термін

__________
(дата)

Абзац вилучено
 

 

"___" ___________ 200__ р.
                (дата проведення)

Працівник з обліку

__________________
 (прізвище та підпис)


Необхідність подання для проведення документальної перевірки за виявленими порушеннями
_____________________________________________________________
                                                                   (зміст порушення)

Дата проведення документальної перевірки та її результат
_____________________________________________________________

Інспектор________________________
                      (прізвище та підпис)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 14.08.2001 р. N 325,
 від 29.05.2003 р. N 252,
 від 24.11.2003 р. N 557,
 від 07.06.2004 р. N 316,
 від 19.04.2005 р. N 144,
 від 14.06.2005 р. N 210)