asyan.org
добавить свой файл
1
Урок хімії в 9 класі
Тема: Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Мета: продовжити формувати наукове поняття про реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну; уміння, навички їх складання та розпізнавання. Розвивати пізнавальний інтерес до предмету, творчі здібності. Сприяти екологічному вихованню.
Тип уроку: формування та вдосконалення знань, умінь і навичок
Структура уроку

І. Емоційна настанова.
Дорогі діти! Я запрошую на урок, що збагатить вас знаннями, вміннями, враженнями, розширить ваш кругозір, примусить замислитися.

На уроці вам знадобляться увага, пам'ять, зосередженість, наполегливість, старанність.

Я впевнена, що ви впораєтесь з усіма завданнями.

Прошу взяти у руки смайлики, обрати той, що відповідає вашому настрою, і показати мені.

Є радісні, є стурбовані, є й стривожені.

Дякую, запрошую до співпраці і бажаю успіху.
ІІ. Ступінь актуалізації.

Розпочнемо з хімічної розминки. Я промовляю початок речення, а ви закінчуєте.

Хімічні реакції – це… явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші.
Умови виникнення та перебігу реакцій, це…


Ознаки хімічних реакцій, це…

 • зміна кольору;

 • поява, зникнення чи зміна запаху;

 • виділення газу;

 • утворення або зникнення осаду;

 • виділення чи поглинання теплоти;

 • поява полум’я.Хімічні реакції об’єднуються у групи:


Реакція сполучення – це… реакція, внаслідок якої з двох і більше речовин утворюється одна.
Реакція між простою і складною речовинами, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми (йони) у складній речовині, називається… реакцією заміщення.
Реакція розкладу – це… реакція, внаслідок якої з однієї складної речовини утворюються дві та більше речовин.
Реакція між двома складними речовинами, під час якої вони обмінюються своїми складовими частинами, це… реакція обміну.
Ступінь окиснення – це умовний заряд… атома в речовині, який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістились би до більше електронегативного атома.
Відновник – це … частинка ( атом чи йон), що віддає електрони.
Окисник – це… частинка (атом чи йон), що приєднує електрони.
Мотивація навчальної діяльності.
Повні знання про хімічні реакції ви маєте, сьогодні ми їх розширимо і поглибимо.
Запишіть, будь-ласка, дату і тему уроку

П’ятнадцяте грудня

Класна робота

(Звертаю увагу на орфограму)

Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Сформулюємо навчальну мету:


 • на уроці ми повинні визначити ознаки реакцій розкладу, заміщення, обміну і сполучення;
 • на мою думку, ми повинні навчитися розпізнавати типи хімічних реакцій;
 • а я хочу навчитися складати хімічні реакції різних типів.


Узагальнимо пропозиції у вигляді очікуваних результатів:


 • знати класифікацію хімічних реакцій;

 • розрізняти реакції сполучення, заміщення, розкладу, обміну;

 • уміти спілкуватися, взаємодіяти, розв’язувати творчі завдання.


ІІІ. Ступінь засвоєння змісту уроку.

Перейдемо до хімічного експерименту. Демонстрацію сьогодні проведуть учні-лаборанти. Ваше завдання – уважно спостерігати, вести записи у демонстраційних картках, складати рівняння реакцій і визначати їх тип. Лаборантів прошу коментувати досліди, дотримуватись правил безпеки.
Дослід 1. Я проведу реакцію між залізом і сіркою. Нагріваю суміш у порцеляновій чашці. Спостерігаю зміну кольору речовин. Утворився ферум (ІІ) сульфід

Реагенти – Fe, S

Умови перебігу: приведення в систему, нагрівання

Ознаки: зміна кольору

Fe + S = Fe S

Тип реакції: сполучення.
Дослід 2. Я проведу реакцію між залізом і розчином CuSO4 (мідним купоросом). Опускаю цвях, очищений від оксидної плівки, в розчин мідного купоросу синього кольору. З часом на цвяхові відкладається мідь, а розчин міняє колір.

Реагенти: Fe, CuSO4

Умови перебігу: приведення в систему.

Ознаки: зміна кольору, утворення осаду

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Тип реакції: заміщення
Дослід 3. Візьмемо розчин барій хлориду і додамо розчин сульфатної кислоти. Спостерігаємо утворення осаду.

Реагенти: BaCl2; H2SO4

Умови перебігу: приведення в систему

Ознаки: утворення осаду

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 +2HCl

Тип реакції – обміну.
Дослід 4. Нагріваємо алюміній гідроксид. Прогріваю всю пробірку, тримаю під кутом 450. Спостерігаю утворення води.

Реагент: Al(OH)3

Умови перебігу: нагрівання

Ознаки: утворення води

2Al(OH)3 = Al203 + 3H2O

Тип реакції: розкладу
Зверніть увагу на дошку. Необхідно дописати, урівняти рівняння реакцій та визначити їх тип.
H2 + Cl2 = 2HCl реакції сполучення

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3
2HgO = 2Hg + O2 реакції розкладу

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 реакції заміщення

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
KOH + HNO3 = KNO3 + H2O реакції обміну

AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KCl
Пропоную проблемне питання:

за якою ознакою розрізняють реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну?

Щоб розв’язати це питання, проаналізуємо реакції, вияснимо, скільки і яких речовин вступають в реакцію, скільки і яких утворюються. Результат узагальнимо в таблиці.Тип реакції


РеагентиПродукти реакції

1.Реакції сполучення

1 або кілька простих або складних речовин


1 складна речовина


2.Реакції розкладу


1складна речовина


2 або кілька простих або складних речовин


3.Реакції заміщення


1 проста, 1 складна речовина


1 проста, 1 складна речовина


4.Реакції обміну


2 складних речовини


2 складних речовини
Висновок: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну розрізняють за ознакою кількості та складу реагентів і продуктів реакції.

Встановимо відповідність між поняттями
А Реакції заміщення
Б Реакції сполучення 1.Окисно-відновні реакції
В Реакції розкладу 2.Реакції без зміни ступеня

окиснення

Г Реакції обміну
Для цього визначимо ступені окиснення атомів в реакціях.
Проаналізуємо ще 2 рівняння
BaO + H2O = Ba(OH)2 реакція сполучення
CaCO3 = CaO + CO2 реакція розкладу
До якого висновку ми дійшли?
Реакції заміщення завжди окисно-відновні.

Реакції сполучення і розкладу можуть бути як окисно-відновні, так і без зміни ступеня окиснення.

Реакції обміну відбуваються без зміни ступеня окиснення.
Перевіримо, наскільки ви креативні. Об’єднаємося у 4 групи. Кожна група отримує завдання і працює над створенням міні-проекту.
1.За допомогою пантоміми зобразити різні типи хімічних реакцій.
2.Підготувати повідомлення про значення реакцій різних типів в природі і повсякденному житті.
3. Скласти казку відповідно до теми.
4. Скласти схему понять теми.

(Учні створюють міні-проекти та звітують про їх виконання)
Цінно, що ви відмітили не тільки позитивне, а й негативне значення хімічних реакцій. Адже продукти багатьох реакцій, особливо в промисловості, забруднюють довкілля. Які негативні наслідки цього явища вам відомі?

- кислотні дощі, озонові дірки;

- смог, парниковий ефект, глобальне потепління;

- зменшення видового різноманіття, захворювання людей.
Запропонуйте шляхи вирішення екологічних проблем.


 • На мою думку, це міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля.
 • А я вважаю, що потрібно впроваджувати безвідходні технології, будувати очисні споруди.
 • А я пропоную використовувати екологічно чисті види палива.


Будьте дбайливими господарями на Землі, і вона віддячить вам чистими ріками, свіжим повітрям, міцним здоров’ям.
Я вважаю, що ви всі впоралися з творчими завданнями.

А зараз проведемо самостійну роботу з тестовими завданнями.
На уроці ви отримали наступні оцінки
Домашнє завдання: вивчити матеріал §14. виконати вправу 4, створити кросворд з одним з ключових слів «сполучення», «розклад», «заміщення». «обмін».
ІV. Ступінь рефлексії.
Як ви вважаєте, чи досягли ми очікуваних результатів? (Досягли)

Аргументуйте.
- На уроці я більше дізналася про класифікацію хімічних реакцій.
- Я навчився розрізняти реакції обміну, заміщення, розкладу, сполучення.
- Мені сподобалось проводити дослідження.
- На мою думку, найкращими були міні-проекти.
- Мені сподобалось спілкуватися в групах.
- А мені сподобалось працювати з вами.
Тож звернемося до смайликів. Посмішок значно побільшало!

Подаруйте свої посмішки гостям.
До наступного уроку!