asyan.org
добавить свой файл
1
Для прикріплення до вищого навчального закладу

з метою складання кандидатських іспитів (іноземна мова, філософія)

здобувач подає:


 1. Рапорт (заяву) на ім'я керівника вищого навчального закладу:


Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.
Рапорт

Прошу Вас прикріпити мене до Університету здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання кандидатських іспитів з _____________________________________________________

(вказати які: філософія, іноземна мова (англійська, німецька або інш.))
Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище


 1. Клопотання установи, в якій працює здобувач:


(на бланку установи, організації)
Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Клопотання

Просимо Вас прикріпити ____________________________________________ до Університету

(прізвище та ініціали здобувача)

здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови.
Керівник

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище


 1. Характеристику з місця роботи.

 2. АНКЕТА (особовий листок з обліку кадрів).

 3. Копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 4. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).

 5. Копія ідентифікаційного коду.

 6. Витяг з рішення Вченої ради, де виконується дисертаційна робота. Або витяг з протоколу кафедри про схвалення теми та кандидатури наукового керівника. Або у довільній формі власноруч: загальні відомості про наукового керівника, тему, напрямок дисертації із зазначенням (шифру, назви наукової спеціальності) наукової галузі дисертаційних досліджень.

 7. Квитанцію про оплату послуг університету з приймання канд. іспитів.

 8. Договір.

 9. Реферати іноземна мова, філософія (повинні бути здані і оцінені за 10 діб до початку іспиту).


Для прикріплення до вищого навчального закладу

з метою складання додаткового кандидатського іспиту (спеціальність)

здобувач подає:


 1. Рапорт (заяву) на ім'я керівника вищого навчального закладу:


Для тих, хто прикріплений, та бажає здавати екзамен по спеціальності (при наявності 80% роботи). Рапорт на разрешение сдавать кандидатский экзамен вне сессии. Пишется лично, или начальником кафедры, факультета, но подписывается обязательно начальником кафедры и утверждается ректором. После этого подается начальнику адъюнктуры.

Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.
Рапорт / заява (для сторонніх осіб)

В зв’язку з поданням дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради 21.06.02 - пожежна безпека, прошу Вас прикріпити мене до Університету здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання додаткового кандидатського іспиту (по за сесією), зі спеціальності _______________(вказати яку)
Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище

(візи начальника кафедри, наукового керівника)
Рапорт (прикріплених осіб)

В зв’язку з поданням дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради 21.06.02 - пожежна безпека, прошу Вашого дозволу на складання (по за сесією) кандидатського іспиту зі спеціальності ________________________________________________________________________________(вказати яку)
Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище

(візи начальника кафедри, наукового керівника)


 1. Клопотання установи, в якій працює здобувач:

(на бланку установи, організації, обов’язково з печаткою)

Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Клопотання

Просимо Вас прикріпити ____________________________________________ до Університету

(прізвище та ініціали здобувача)

здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання кандидатських іспитів з зі спеціальності_______________________________________________________________

Керівник

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище


 1. Характеристику з місця роботи.

 2. АНКЕТА (особовий листок з обліку кадрів).

 3. Копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 4. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).

 5. Копія ідентифікаційного коду.

 6. Витяг з рішення Вченої ради, де виконується дисертаційна робота. Або витяг з протоколу кафедри про схвалення теми та кандидатури наукового керівника. Або у довільній формі власноруч: загальні відомості про наукового керівника, тему, напрямок дисертації із зазначенням (шифру, назви наукової спеціальності) наукової галузі дисертаційних досліджень.

 7. Тільки для додаткового кандидатського іспиту! Юридична адреса для відправки листа – виклика. Направити в організацію тих, хто здає екзамен. Вказати дату, час, місце (аудиторію) - для подання цією організацією в ВАК.

 8. Оригінали та копії посвідчень для складання кандидатських іспитів.

 9. Квитанцію про оплату послуг університету з приймання канд. іспитів.

 10. Договір (на одному аркуші з 2-х сторін) – 2 шт.
Для прикріплення до вищого навчального закладу

з метою складання кандидатського іспиту (спеціальність)

здобувач подає:


 1. Рапорт (заяву) на ім'я керівника вищого навчального закладу:

Для тих, хто прикріплений, та бажає здавати екзамен по спеціальності (при наявності 80% роботи).
(для сторонніх осіб)
Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби

цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт / заява
Прошу Вашого дозволу на прикріплення мене до Університету для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 21.02.03-"цивільна оборона" (поза сесією) в ад'юнктурі університету, у зв'язку з поданням дисертації до спеціалізованої вченої ради університету Д64.707.01 для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.02.03-"цивільна оборона".
Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище
ВІЗИ (клопотання):
Наукового керівника -----------------------------------------------------------------
Начальника кафедри ----------------------------------------------------------------

Начальника факультету ----------------------------------------------------------------

(для прикріплених раніше осіб)
Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби

цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт / заява
В зв'язку з поданням дисертації до спеціалізованої вченої ради університету Д64.707.01, для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.02.03-"цивільна оборона", прошу Вашого дозволу на складання (по за сесією) кандидатського іспиту зі спеціальності 21.02.03-"цивільна оборона" в ад'юнктурі університету.

Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище
ВІЗИ (клопотання):
Наукового керівника -----------------------------------------------------------------
Начальника кафедри ----------------------------------------------------------------

Начальника факультету ---------------------------------------------------------------- 1. Клопотання установи, в якій працює здобувач:


(на бланку установи, організації)
Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.
Клопотання

Просимо Вас прикріпити ____________________________________________ до Університету

(прізвище та ініціали здобувача)

здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання кандидатських іспитів зі спеціальності ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(шифр, назва спеціальності)
Керівник

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище

 1. Характеристику з місця роботи.

 2. АНКЕТА (особовий листок з обліку кадрів).

 3. Копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 4. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).

 5. Копія ідентифікаційного коду.

 6. Витяг з рішення Вченої ради, де виконується дисертаційна робота. Або витяг з протоколу кафедри про схвалення теми та кандидатури наукового керівника. Або у довільній формі власноруч: загальні відомості про наукового керівника, тему, напрямок дисертації із зазначенням (шифру, назви наукової спеціальності) наукової галузі дисертаційних досліджень.

 7. Квитанцію про оплату послуг університету з приймання канд. іспитів.
 1. Договір (на одному аркуші з 2-х сторін).

 2. Додаткова програма до кандидатського іспиту.

 • Тільки для основного кандидатського іспиту.

 • Підписати начальника кафедри, наукового керівника.

 • Затвердити у проректора з наукової роботи

 • Поставити печатки в 1-му відділі.

 • Надати начальнику докторантури там ад’юнктури для затвердження на вченій раді


Вимоги до додаткової програми:
Кандидатські іспити із спеціальності складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації та в наукових установах, у яких відкрита ад’юнктура або є спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міносвіти, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

Зразок додаткової програми:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

доктор технічних наук, професор

полковник служби цивільного захисту

В.А. Андронов

«____» ___________2010 р.


ДОДАТКОВА ПРОГРАМА

спеціальної частини кандидатського іспиту зі спеціальності

19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»

або

21.06.02 – «Пожежна безпека»

або

21.02.03 – «Цивільна оборона»

ад’юнкта ________________________________


Тема дисертації: «……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. »


Програма затверджена на засіданні

Вченої ради НУЦЗ України

Протокол № від 20 р.

Харків 2011

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА
(Перелік питань)

1………………………………………………

2. ……………………………………………….

3…………………………………………………..

.

.

.

20…………………………………………………..

ЛІТЕРАТУРА
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

Додаткова програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри загальної психології. Протокол № ____ від __________ 20__ р.
Завідувач кафедри _________________,

доктор ________________наук, професор,

полковник служби цивільного захисту _______________
Науковий керівник:

Доцент кафедри ________________,

доктор ________________, професор,

полковник служби цивільного захисту ______________


Печатати на одному аркуші з двох сторінок
А


Місце

для

фотокартки
НКЕТА


(ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ)
1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________

вкажіть і колишні, якщо змінювали їх

______________________________________________________

у встановленому законом порядку

2. Дата народження _______________________________________

3. Місце народження ______________________________________

______________________________________________________

село, місто, район, область, країна

4. Громадянство __________________________________________________________

з якого часу

5. Освіта _______________________________________________________________

коли і який навчальний заклад закінчено

______________________________________________________________________

набута спеціальність

______________________________________________________________________


6.

Чи маєте наукові праці, винаходи
(навести кількість монографій, наукових статей, тез доповідей наукових конференцій, патентів тощо)


7. Рідна мова, якими іншими володієте і в якій мірі ________________________________

______________________________________________________________________
8. Чи притягались Ви до кримінальної, адміністративної відповідальності

_
коли, ким, за що, міра покарання
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Відношення до військового обов'язку ________________________________________

призовник, військовозобов'язаний

_________________________________________________________________________________

не військовозобов'язаний, № військового квитка

10. Ваші близькі родичі (мати, батько, брати, сестри, дорослі діти, дружина (чоловік), а також батько, мати, брати, сестри дружини (чоловіка))

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання
11 . Робота, що виконувалась з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих, середніх спеціальних, і професійно-технічних навчальних закладах, військову службу). Підприємства, установи, організації, міністерства (відомства) вказувати назвами, які вони мали на час роботи в них. про проходження військової служби називати посаду, номер військової частини (установи), в якому військовому окрузі (флоті) вона знаходиться.

Дата

Посада з найменуванням підприємства, установи, організації, міністерства (відомства)

Місце заходження підприємства, установи, організації, (місто, область)

прийому

звільнення


Паспорт ________________________________________________________________

серія, номер, ким виданий і дата видачі

__________________________________________________________________________________

Місце проживання (домашня адреса, телефон) ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

"___" _____________ 20__ року Особистий підпис __________________
Дані, наведені в анкеті, і особистий підпис завіряю.
Інспектор ____________________________________________
М.П.

Печатати на одному аркуші з двох сторінок в 2-х примірниках
Д О Г О В І Р № _________

про підготовку здобувача НУЦЗ України
"___" __________ 2011 р. м. Харків
Національний університет цивільного захисту України, у подальшому "Університет", в особі ректора Садкового Володимира Петровича, діючого на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин _________________________________________________, у подальшому "Здобувач", діючий на підставі вільного волевиявлення, з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з чинним законодавством і своїм Статутом здійснює підготовку Здобувача з метою складання ним кандидатських іспитів / написання дисертації (потрібне підкреслити).

1.2. Фінансування підготовки здійснюється Здобувачем або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою поетапно кожного року / одноразово за весь період підготовки (потрібне підкреслити).

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Університет зобов'язується:

- на підставі позитивних результатів співбесіди із Здобувачем за умови сплати ним коштів за навчання згідно з цим договором прикріпити Здобувача до ад'юнктури;

- здійснювати підготовку Здобувача згідно з навчальним планом, програмами, індивідуальним планом;

- за рахунок коштів, внесених за підготовку, надати Здобувачеві рівноцінне з іншими здобувачами право користуватись бібліотекою, читальним залом, аудиторною базою і таке інше.

2.2. Здобувач зобов'язується:

- протягом десяти днів з дня прикріплення до ад`юнктури компенсувати Університету витрати на підготовку згідно з пунктом 3.2. цього договору;

- щорічно за семестрами до початку занять у новому навчальному семестрі, компенсувати Університету витрати на навчання у розмірі, котрий визначається рахунком на оплату навчання, і подавати до ад`юнктури Університету документ, що свідчить про виконану оплату;

- виконувати всі вимоги, які встановлено перед здобувачами Університету навчальними програмами, індивідуальним планом, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Університету.

3. ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість підготовки Здобувача встановлюється Університетом на підставі реальних витрат згідно з кошторисом.

3.2. Вартість підготовки за _- рік / весь період підготовки Здобувача (потрібне підкреслити) складає ____________________ (________________________________________________________________) гривень коп.).

Вартість підготовки за кожен рік підготовки окремо доводиться Університетом до відома Здобувача шляхом подання рахунку на оплату навчання.

3.3. Оплата за підготовку здійснюється Здобувачем шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Університету.

3.4. У випадку розірвання цього договору за ініціативою будь-якої із сторін сума, котра внесена за підготовку, Здобувачеві не повертається, за винятком ситуації, коли він не приступив до підготовки в Університеті за об'єктивними обставинами. В цьому випадку Здобувачеві повертається лише сума авансу за майбутній період навчання, про що складається відповідний акт.
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання пов'язано з дією нездоланних обставин, які виникли після укладення договору, або хоча й існували до його укладення, але сторони доказово про це не знали і не могли знати.

4.2. Сторона, для якої виконання своїх зобов'язань стало неможливим внаслідок дії нездоланних обставин, повинна протягом 10 діб після їх виявлення письмово повідомити іншу сторону про початок, очікуваний термін та кінець дії вище означених обставин, а також вжити всіх заходів по зменшенню можливих негативних наслідків.
5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Університет залишає за собою право в односторонньому порядку відрахувати Здобувача за невиконання без поважних причин програми підготовки, індивідуального плану, грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, за вчинення протиправних дій, а також за порушення ним зазначених у договорі термінів оплати за підготовку.

5.2. В разі відрахування Здобувача згідно з пунктом 5.1. цього договору, сума, яка внесена за підготовку, Здобувачеві не повертається.

5.3. Зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними лише в тому разі, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів для улагодження будь-яких суперечок і розбіжностей шляхом переговорів. У протилежному випадку розв'язання суперечок здійснюється у судовому порядку.

6.2 Відповідальність за готовність дисертації до захисту в установлені терміни та її відповідність вимогам ВАК України несе Здобувач.

6.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє

до " " 20 року.

7.2. При невиконанні умов цього договору протилежною стороною кожна із сторін залишає за собою право на його дострокове розірвання.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

НУЦЗ України: Здобувач:

61023, м. Харків,

вул. Чернишевська, 94.

УДК в Харківській області

МФО 851011 КОД 08571363

р/р 31251272210025

ІНН 085713620317

Свідотцтво № 28756478

(плата за підготовку здобувача

через ад’юнктуру)
Домашня адреса:Паспорт:

серія

, виданий


Ідентифікаційний номер
Тел. для повідомленьВ.П. Садковий(підпис)

М. П.