asyan.org
добавить свой файл
1

«Жабенята»

Діти пустують на мілкій частині водойми, зобраючи жабенят. За сигналом керівника «Щука!» «жабеня­та» підска­кують до­гори й тікають на берег, а за сигналом «Качка!» - на глибоке місце (по груди) й хо­ваються під воду. За сиг­налом «Комарі!» - поверта­ли на мілку частину водойми й продовжують «полювання на комарів» (підскакують і присідають під воду).
«Пузирі»

(глибина по груди)

Діти, тримаючись за руки, утворюють коло. Один, зробивши вдих, занурюється під воду й, видихаючи, пускає пузирі. Як тільки вони

піднімуться на поверх­ню, присідає під воду пра­вий гравець.

Примітка. Якщо в колі більше восьми чоловік, то одночасно занурюються під воду два гравці, які сто­ять в колі один проти другого.
«Водяний орган»

(глибина по груди)

Діти стають у коло, спершись руками в коліна, наближають підборіддя близь­ко до води, чекаючи. команди керівника, який знаходиться в центрі кола. Він довільно показує пальцем на гравця і той, не гаючись, опускає голо­ву під воду, голосно видимаю­чи повітря ротом і носом (Керівник то швидко, то повільно «натискає на клавіші») (показує пальцем),і діти, які перебувають на по­верхні слухають «органну музику».

«Дельфіни й кашалоти»

(глибина по пояс)

Діти, підскакую­чи , роблять вдих, присівши під воду - видих. Гравцям, що виконають вправу шість разів підряд, надають звання «дельфін».

За вико­нання вправи десять разів підряд - зван­ня «кашалот».
«Пароплав»

(глибина по груди)

Нахилившись уперед, діти йдуть по дну, перебираючи руками,

як «пароплавними колесами», час від часу занурюють голову під воду і роблять видих («випускають пару»).

«Кораблики»

(на мілкій частині водойми)

Діти довільно розміщуються в воді, а керівник із берега подає команди:

- Повний вперед! - Біг по воді, широко розмаху­ючи руками.

- Тихий хід! - Повільний рух, волоча­чи ноги по воді.

- Задній хід! - Рух спиною вперед.

- Парус! - Витягнув­ши руки вгору чи в сторони, діти тихо ступають по воді, міняючи напрямок руху.

- На міль! - Діти з розбігу стрибають уперед, па­даючи грудьми на воду.

- Весла! - Рух, нахилившись вперед, виконуючи веслувальні рухи руками.

- Крилогам! - Діти переходять на глибину по по­яс, кладуть руки на спину й, нахилившись уперед, прорізують грудьми воду, зображаючи криголам.

«Наздоженіть мене!»

(глибина по коліна, по пояс)

Керівник перебуває в воді біля дітей і, вибравши влучний момент, пропонує: «Наздоженіть мене!» - й не дуже швидко перебігає (боком чи спиною вперед) на інше місце.

Діти біжать за ним, намагаючись впіймати. Того, хто торкнеться його рукою чи найближче підбіжить, керівник піднімає з води й підкидає догори. Гру пов­торюють 5-6 разів.

«Пузup»

(глибина по коліна)

Діти утворюють коло й, тримаючись за руки, схо­дяться в центр, декламуючи:

Роздувайся пузир,

Роздувайся все більш,

Зоставайся таким

І не лопайся.

Потім діти відступають від центра, розширюючи коло на випростані руки і, промовляючи:

Вітерець налетів

Пузирем закрутив, обертаються в одну сторону, а зі словами:

Налетів ураган

І пузир розірвав. відпускають руки й падають у воду.

«Карусель»

(глибина по коліна)

Діти заходять у воду й, тримаючись за руки, ста­ють у коло. Декламують: Водне свято у басейні

Закрутились каруселі,

рухаються по колу в один бік зі словами:

Діти бігають веселі,

-Що за диво каруселі!

продовжують рух, піднімаючи й опускаючи руки в ритмі речитативу. В кінці речитативу всі присіда­ють і, піднявшись, продовжують рух у другий бік, промовляючи ті самі слова.

«Рибки»

У воді, на відстані 8-10 м од берега, стає один із гравців. Це «сом». Решта «рибок» перебувають на березі. Зі словами:

Рибки, рибки, випливайте,

На свободі погуляйте,

Випливайте-но мерщій!

Спить вусатий сом-злодій -діти, бавлячись, заходять у воду, пустують біля «со­ма» й продовжують речитатив:

Сом вусами ворушить.

Всі на берег, він не спить!

Промовивши останнє слово, діти тікають до бе­рега. «Сом» доганяє їх, і з тим, кого настигне, міняється ролями. «Сом» не повинен вибігати на берег.

«Дві сестрички»

(на мілкому місці)

Тримаючись за руки, діти парами пересуваються на воді, повторюючи за керівником:

По тепленькій водичці

Крокують дві сестрички.

За камінь зачепились

І в воду повалились

. З останніми словами всі падають на воду. Піднявшись, продов­жують:

Буль-буль-буль, не біда!

Дуже тепла вода.

Гру повторюють чотири-п'ять разів.

«Дощик»

( на мілкому місці)

Діти один за одним пересуваються по воді, повто­рюючи за керівником:

Дощик, дощик, кап, кап, кап...

І в такт вдаряють пальцем по воді.

По калюжі хляп, хляп, хляп...

Також в такт плескають долонями по воді.

Намочили дуже ноги

І побігли до дороги.

Вирівнявшись, діти біжать у бік керівника, який стоїть у воді.

І хотів чи не хотів.

Підсковзнувся, полетів.

Усі падають біля керівника на воду. Гру повторю­ють 3-4 рази.

«Каченята й гусенята»

(глибина 20-40 cм)

За сигналом керівника «Каченята!» - діти, на­хилившись, у півприсіді, просуваються вперед, розпростерши руки в сторони і вдаряючи ними по воді. За сигналом «Гусенята!», вирівнявшись, біжать уперед і з розбігу падають грудьми на воду.

«Морський бій»

На глибині по пояс діти стають у дві шеренги облич­чям у середину. За сигналом керівника бризкають один на одного водою, змушуючи суперників відступи­ти. Виграє шеренга, яка виявиться більш стійкою, тобто не розбіжиться й збереже до кінця гри початковий стрій.

Не дозволя­ють торкатися руками один одного. Гравець, що повернеться спи­ною до суперника, вибуває з гри.

«Жучок-павучок»

(глибина по пояс)

Діти, взявшись за руки, утворюють коло, посере­дині кола - «жучок-павучок». Діти рухаються по колу й примовляють:

Жучок-павучок,

Вийшов полювати.

Не зівай мошкара,

Поспішай пірнати!

З останнім словом всі занурюються під воду, а то­го, хто не встиг, «жучок-павучок» квацає й міняєть­ся з ним ролями.

«Поїзд»

Діти стають у колону по одному й, імітуючи звук тепловоза («чук-чук»), рухаються вперед. Спереду колони двоє гравців, взявшись за руки, утворюють «тунель». Діти по черзі пірнають під їхніми руками. Описавши коло, гравці повторюють це кілька разів.

Гравці утворюють «тунель» біля самої поверхні води, їх час від часу треба змінювати.

Стежте за тим, щоб діти, проходячи «тунель», ро­били повний вдих, а нахилившись під воду, - трива­лий видих («пускали пару»).

«Підводний телеграф»

(глибина по груди)

За сигналом керівника діти роблять вдих і занурю­ються з головою під воду. В цей час керівник два-три рази вдаряє камінцем об камінець чи двома металеви­ми предметами. Діти повинні підняти руку над водою й показати на пальцях кількість ударів, які вони чули під водою.

Примітка. Якщо заняття відбувається в басейні, діти присідають під воду, тримаючись однією ру­кою за бортик, а керівник ударяє мета­левим предметом об по­ручні сходів, що ведуть у воду.