asyan.org
добавить свой файл
1
Реєстр. №……………………………

Ректору Академії митної служби України професору Ченцову В.В.

від гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. . . .

(прізвище, ім’я, по-батькові)

який(яка) проживає . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ………. . . . . . . . . .

(зазначити адресу місця реєстрації та фактичну адресу мешкання)

місце роботи………………………………………………………………………………………………...

(зазначити посаду код ЄДРПОУ підприємства,№ та дату наказу про прийняття призначення на посаду або № та дату відповідної трудової угоди. Для СПД зазначити № та дату видачі свідоцтва)
закінчив(ла) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. .

(зазначити рік закінчення, назва вищого навчального закладу)

ЗАЯВА


Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для підтвердження знань в галузі митної справи та отримання кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера.

Про себе повідомляю, що відповідаю основним кваліфікаційним вимогам, що пред’являються до представників митних брокерів та передбачені Наказом ДДМСУ №1334 від 26.11.08:

маю вищу освіту
здобуваю вищу освіту
володію знаннями з основ митного законодавства
маю навички роботи з комп’ютерною технікою та програмними комплексами, що використовуються при митному оформлені товарів
під судом та слідством не перебуваю, до адміністративної відповідальності за порушення митних правил не притягувався
(необхідне відмітити)

Паспорт серія……..…… №……………………….., виданий ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Ідентифікаційний номер ………………………………………………………………………………….

Кваліфікаційне свідоцтво, особи уповноваженої на декларування №. . . . . . . ………………………. .

(заповнюється в разі наявності кваліфікаційного свідоцтва отриманого у митному органі)

Також повідомляю, що бажаю отримати кваліфікаційне посвідчення::

безпосередньо в навчальному закладі митної служби
засобами поштового зв’язку, для чого до заяви додаю два конверти формату А4 зі зворотною адресою, заповненою власноруч
через уповноважену особу, для чого до заяви додаю копію нотаріально засвідченого доручення
у митному органі за місцем роботи виїзної комісії
З Положенням про порядок організації та правилами проведення іспитів та Програмою проведення іспитів ознайомлений. Про дату проведення іспиту повідомлений.

“ . . . . . .” . . . . . . . . . . . . . . 200. . . р. Підпис:……………………

(дата заповнення)