asyan.org
добавить свой файл
1

ПРО СПЛАТУ ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Відповідно до норм Податкового кодесу Платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які відповідно до норм кодексу є об’єктами оподаткування. Перша реєстрація транспортного засобу – це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.
Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Їх порядок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98р. № 1388 «Про затвердження Правил Державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів, всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» з відповідними змінами та доповненнями.
База оподаткування визначається для кожного виду транспортних засобів, об’єм циліндрів двигуна є об’єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу, обладнаного двигуном внутрішнього згорання. Ставки збору визначені для колісних транспортних засобів, для мотоциклів: Для мотоциклів : при об”ємі циліндрів двигуна до 500 куб.сантиметрів ставка –3грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 500 куб.сантиметрів до 800 куб. сантиметрів ставка – 5грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна при об”ємі циліндрів двигуна більше 800 куб.сантиметрів ставка – 10 грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна. Для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

при об”ємі циліндрів двигуна до 1000 куб.сантиметрів ставка –3грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 1001 куб.сантиметрів до 1500 куб. сантиметрів ставка – 5грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 1501 куб.сантиметрів до 1800 куб. сантиметрів ставка – 7грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 1801 куб.сантиметрів до 2500 куб. сантиметрів ставка – 10грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 2501 куб.сантиметрів до 3500 куб. сантиметрів ставка – 25грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 3501 куб.сантиметрів до 4500 куб. сантиметрів ставка – 40 грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 4501 куб.сантиметрів до 5500 куб. сантиметрів ставка – 45грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 5501 куб.сантиметрів до 6500 куб. сантиметрів ставка – 55грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна при об”ємі циліндрів двигуна більше 6500 куб.сантиметрів ставка – 60 грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,5 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

для автобусів, в тому числі мікроавтобусів, - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

для тракторів - 2,5 гривні за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

для вантажних автомобілів: При об”ємі циліндрів двигуна до 8200 куб.сантиметрів ставка – 15грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна При об”ємі циліндрів двигуна від 8201 куб.сантиметрів до 15000 куб. сантиметрів ставка – 20грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна при об”ємі циліндрів двигуна понад 15000 куб.сантиметрів ставка – 25 грн. за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо- пасажирських автомобілів сплачується у розмірах, установлених для вантажних автомобілів.

для сідельних тягачів – 15 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

для автомобілів спеціального призначення – 5 гривень за100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

Ставки збору, встановлені для мотоциків, автомобілів легкових,в т.ч. обладнаних електродвигуном, для автобусів, та вантажних автомобілів, для тракторів, застосовуються:

для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1;

для мотоциклів, легкових автомобілів ( крім автомобілів, обладнаних електродвигуном), для автобусів та вантажних автомобілів які використовувались до 8 років, – з коефіцієнтом 2;

для мотоциклів, легкових автомобілів ( крім автомобілів, обладнаних електродвигуном), для автобусів та вантажних автомобілів, які використовувались понад 8 років, – з коефіцієнтом 40.

Пільги щодо збору

Від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або

безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

У разі відчуження мотоциклів, особи, які отримали такі транспортні засоби у власність, зобов’язані сплатити збір за ставками, у порядку та на умовах, передбачених цим розділом.


До організацій, які звільняються від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу- мотоциків, відносять: будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати (для людей похилого віку), реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, що

Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Платники збору зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, – відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

Органи, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані повідомити органи державної податкової служби про зареєстровані транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані. Форма та порядок подання інформації затверджується центральним органом державної податкової служби за погодженням з відповідним центральним органом, який реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху і державної реєстрації транспортних засобів.

юридичні особи зобов’язані впродовж десяти днів після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подати до органів державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору.