asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИНАКАЗ26.07.2004 N 822

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2004 р.
за N 1040/9639

 

Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 N 294 ( z0716-09 ) від 08.07.2009 }
 


     Відповідно до вимог Законів України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" ( 1511-14 ), а також з метою забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі - Правила) (додаються). 

     2. Визначити єдиним загальнодержавним центром, що здійснює керівництво в галузі спеціальної підготовки водіїв автотранспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, Департамент Державтоінспекції МВС України. 

     3. Начальникові Державтоінспекції МВС України полковнику міліції Георгієнку Г.В.: 

     3.1. До 1 жовтня 2004 року визначити базові навчально-методичні центри, де організувати навчання викладацького складу регіональних центрів та перепідготовку працівників Державтоінспекції, на яких покладено обов'язки з контролю за перевезенням небезпечних вантажів. 

     3.2. Розробити та затвердити за погодженням з Міністерством транспорту України навчально-тематичний план і програми курсів спеціальної підготовки водіїв автотранспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, з урахуванням затверджених Правил. 

     3.3. Забезпечити видання Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів і через засоби масової інформації довести їх вимоги до суб'єктів перевезень небезпечних вантажів. 

     4. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі організувати вивчення вимог цього наказу в підпорядкованих підрозділах Державтоінспекції та забезпечити дієвий контроль за його виконанням.
      5. Вважати таким, що не застосовується, наказ МВС СРСР від 23.09.1985 N 181 "Про затвердження Інструкції про забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом".
 

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й. та Департамент Державтоінспекції (Георгієнко Г.В.) МВС України.
 

Міністр
генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
26.07.2004 N 822
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2004 р.
за N 1040/9639

 

ПРАВИЛА
дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 


1. Загальні положення 

     1.1. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі - Правила) визначають порядок, а також основні вимоги до забезпечення безпеки цих перевезень автомобільними дорогами на всій території України та обов'язкові для виконання всіма українськими перевізниками. 

     1.2. Міжнародні дорожні перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ) та інших міжнародних договорів України.

     1.3. Небезпечні вантажі дозволено перевозити автомобільним транспортом тільки у випадках, якщо вони згідно з вимогами ДОПНВ ( 994_217 ) і цих Правил допущені до перевезення та коли всі вимоги щодо перевезення таких вантажів виконані.
 

{ Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 294 ( z0716-09 ) від 08.07.2009 }
 


     1.4. Суб'єкти перевезень небезпечних вантажів зобов'язані вжити відповідних виду та ступеню небезпеки заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, а в разі аварії, що відбулася, - заходів, що дозволяють максимально обмежити важкі наслідки цієї аварії.
      1.5. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають таке значення:

     Автоцистерна - спеціалізований транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення рідин, газів або порошкоподібних чи гранульованих речовин та включає одну чи декілька вбудованих цистерн.

     Багатоелементний газовий контейнер - контейнер, що складається з елементів, з'єднаних між собою колектором та встановлених у рамі. Елементами багатоелементного газового контейнера вважаються: балони, трубки, зв'язки балонів, барабани під тиском, а також цистерни, призначені для перевезення газів 2-го класу небезпеки місткістю понад 450 л.

     Великий контейнер - контейнер, що має внутрішній об'єм понад 3 куб.м.

     Вбудована цистерна - цистерна, що має місткість понад 1000 л і стаціонарно встановлена на транспортному засобі (який стає в цьому випадку автоцистерною) чи є невід'ємною частиною рами такого транспортного засобу.

     Великогабаритна тара - тара, яка складається із зовнішньої тари, що вміщує в собі вироби або внутрішню тару, призначена для механізованої обробки, має вагу нетто понад 400 кг або місткість понад 450 л та її об'єм не перевищує 3 куб.м.

     Відкритий контейнер - контейнер з відкритим верхом або контейнер, основою якого є платформа.

     Відкритий транспортний засіб - транспортний засіб, платформа якого обладнана тільки бортами.

     Відповідальний за наповнення - юридична або фізична особа, що завантажує небезпечний вантаж в цистерну (автоцистерну, знімну цистерну, переносну цистерну або контейнер-цистерну) та(або) транспортний засіб, великий чи малий контейнер для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом), а також в транспортний засіб-батарею або багатоелементний газовий контейнер.

     Відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка підготовлює та подає цей вантаж до перевезення.

     Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

     Група упаковки - група, до якої можуть бути віднесені деякі речовини залежно від ступеня небезпеки, яким вони характеризуються. Групи упаковки мають такі значення:

     група упаковки I - речовини з високим ступенем небезпеки;

     група упаковки II - речовини із середнім ступенем небезпеки;

     група упаковки III - речовини з низьким ступенем небезпеки.

     Закритий контейнер - контейнер із суцільною оболонкою, який має жорсткий дах, жорсткі бокові та торцеві стінки і днище. Цей термін включає контейнер з дахом, що здатен відкриватися та який може бути закритим під час перевезення.

     Закритий транспортний засіб - транспортний засіб з кузовом, що може закриватися.

     Знімна цистерна - будь-яка цистерна за винятком вбудованої (переносна цистерна, контейнер-цистерна чи елемент транспортного засобу-батареї або багатоелементного газового контейнера) місткістю понад 450 л, яка призначена для перевезення вантажів без перевантаження та зазвичай підлягає обробці тільки в порожньому стані.

     Контейнер - предмет транспортного обладнання (клітка чи інший подібний пристрій), який:

     а) призначений для багаторазового використання та має постійне призначення;

     б) спеціально сконструйований для полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження вантажів;

     в) обладнаний пристроями, що полегшують його закріплення та перевантаження з одного транспортного засобу на інший;

     г) сконструйований таким чином, щоб його можна було легко завантажувати та розвантажувати.

     Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів - жорстка чи м'яка переносна тара, яка:

     а) має місткість:

     не більше 3,0 куб.м (3000 л) для твердих речовин та рідин груп упаковки II та III;

     не більше 1,5 куб.м для твердих речовин групи упаковки I, коли використовуються м'які, жорсткі пластмасові, складені, картонні чи дерев'яні контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів;

     не більше 3,0 куб.м для твердих речовин групи упаковки I, коли використовуються металеві контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів;

     не більше 3,0 куб.м для радіоактивного матеріалу 7-го класу небезпеки;

     б) призначена для механізованого завантаження, перевантаження та розвантаження;

     в) витримує навантаження, які виникають при технологічних вантажно-розвантажувальних операціях та перевезенні.

     Контейнер-цистерна - предмет транспортного обладнання, що відповідає терміну "контейнер", складається з корпусу й елементів обладнання, включаючи обладнання, яке забезпечує можливість переміщення контейнера-цистерни без значної зміни його положення, та має місткість понад 0,45 куб.м і використовується для перевезення рідких, порошкоподібних чи гранульованих речовин.

     Критий брезентом контейнер - відкритий контейнер, що має брезент для захисту вантажу.

     Критий брезентом транспортний засіб - відкритий транспортний засіб, що має брезент для захисту вантажу.

     Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті рідини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і тверді десенсибілізовані вибухові речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - окиснювальні речовини; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні (отруйні) речовини; клас 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби.

     Номер Організації Об'єднаних Націй - чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу згідно з Рекомендаціями Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів. Типовими правилами (ST/SG/AC.10/1/Rev.13).

     Номінальна місткість посудини - номінальний об'єм небезпечної речовини, що міститься в посудині, виражений у літрах. У випадку балонів для стиснутих газів номінальною місткістю балона є його місткість при заповненні водою.

     Одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

     Опалювальний пристрій - пристрій, в якому безпосередньо використовується рідке чи газоподібне паливо і не вживається тепло, що відходить від двигуна транспортного засобу.

     Оператор контейнера-цистерни (переносної цистерни) - юридична або фізична особа, на ім'я якої зареєстрований контейнер-цистерна (переносна цистерна).

     Пакет - оболонка, що використовується одним вантажовідправником для об'єднання однієї або декількох упаковок в окрему одиницю з метою полегшення вантажно-розвантажувальних операцій.

     Перевезення навалом (насипом) - перевезення неупакованих твердих речовин та виробів у транспортних засобах чи контейнерах. Цей термін не поширюється на упаковані вантажі та речовини, що перевозяться в цистернах.

     Перевізник небезпечного вантажу - юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

     Переносна цистерна - цистерна для комбінованих перевезень, що має місткість понад 450 л і складається з корпусу із сервісним обладнанням, необхідним для перевезення небезпечних речовин. Ця цистерна має бути здатною завантажуватися і розвантажуватися без зняття конструкційного обладнання. Вона повинна забезпечувати завантаження, перевантаження та розвантаження в наповненому стані.

     Повне завантаження - будь-який вантаж одного вантажовідправника, при перевезенні якого транспортний засіб чи великий контейнер завантажується тільки цим вантажем і всі операції із завантаження чи розвантаження якого здійснюються відповідно до інструкцій вантажовідправника або вантажоодержувача.

     Тара - ємність, необхідна для розміщення речовини.

     Тара аварійна - спеціальна тара, в якій містяться пошкоджені упаковки та упаковки, що мають дефекти, а також небезпечні вантажі, що просочились чи просипались.

     Тара багаторазового використання - тара, яка була перевірена та визнана такою, що не має дефектів, які можуть вплинути на її здатність витримувати експлуатаційні іспити.

     Тара комбінована - тара, що складається із зовнішньої (транспортної) тари та вкладених в неї однієї чи декількох одиниць внутрішньої тари.

     Тара неочищена - тара, що містить залишки небезпечних вантажів.

     Температура спалаху - найнижча температура рідини, при якій її пари утворюють легкозаймисту суміш із повітрям.

     Транспортний засіб-батарея - спеціалізований транспортний засіб з комплектом елементів, з'єднаних між собою колектором та стаціонарно встановлених на транспортній одиниці. Елементами транспортного засобу-батареї вважаються балони, трубки, зв'язки балонів, барабани під тиском, а також цистерни, призначені для перевезення газів 2-го класу небезпеки, місткістю понад 450 л.

     Транспортна одиниця - состав, що складається з автотранспортного засобу та зчепленого з ним причепа, або тільки автотранспортний засіб, до якого не причеплено причіп.

     Транспортний засіб EX/II або EX/III - транспортний засіб, призначений для перевезення вибухових речовин та виробів.

     Транспортний засіб FL - транспортний засіб, призначений для перевезення рідин з температурою спалаху не вище 61 град.C або легкозаймистих газів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах, або багатоелементних газових контейнерах місткістю понад 3 куб.м, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад 1 куб.м, а також транспортний засіб-батарея місткістю понад 1 куб.м, призначений для перевезення легкозаймистих газів.

     Транспортний засіб ОХ - транспортний засіб, призначений для перевезення стабілізованого пероксиду водню чи стабілізованого водного розчину пероксиду водню з масовою часткою пероксиду водню більш ніж 60% (клас небезпеки 5.1 N ООН 2015) у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах місткістю понад 3 куб.м, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1 куб.м. { Абзац пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }

     Транспортний засіб АТ - транспортний засіб, окрім транспортних засобів FL чи ОХ, призначений для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах, або багатоелементних газових контейнерах місткістю понад 3 куб.м, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1 куб.м, а також транспортний засіб-батарея місткістю понад 1 куб.м, окрім транспортних засобів-батарей типу FL.

     Упаковка - вантаж, що складається з тари, великогабаритної тари, посудини для газів, контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів та їх вмісту, підготовлений для відправлення.

     Фумігація - газація, знищення шкідників та збудників хвороб рослин отруйними парами та газами.

     Цистерна - корпус, включаючи його сервісне і конструкційне обладнання. Коли термін "цистерна" використовується окремо, він означає контейнер-цистерну, переносну цистерну, знімну цистерну та вбудовану цистерну, включаючи цистерни, що є елементами транспортних засобів-батарей чи багатоелементних газових контейнерів;

     навантажувач - будь-яке підприємство, що здійснює навантаження небезпечних вантажів у транспортний засіб чи великий контейнер; { Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }

     пакувальник - будь-яке підприємство, що заповнює небезпечними вантажами тару, уключаючи великогабаритну тару і контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів, і, у разі потреби, готує упаковку для перевезення; { Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }

     узгодження маршруту - дозвіл Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України на рух транспортних засобів конкретними вулицями та дорогами, який обумовлює недопущення проїзду через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги щодо руху та стоянки під час несприятливих погодних умов, землетрусів, аварій, страйків, громадських безпорядків або військових дій; обмеження на рух транспортних засобів у певні дні тижня або року. { Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }
 

     1.6. Положення Правил не поширюється на:

     а) термінові перевезення небезпечних вантажів, які здійснюються з метою рятування людей або захисту навколишнього середовища, за умови, що вжито всіх належних заходів до забезпечення повної безпеки таких перевезень і про здійснення таких перевезень повідомлено Державтоінспекцію МВС України;

     б) перевезення машин або механізмів, не зазначених у переліку небезпечних вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ (ECE/TRANS/175 (Vol. I), які містять небезпечні вантажі у внутрішньому або експлуатаційному устаткуванні цих машин або механізмів; { Підпункт "б" пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }

     в) гази, які містяться в паливних баках транспортного засобу, що здійснює перевезення, і призначені для забезпечення тяги або для функціонування будь-якого устаткування транспортного засобу (наприклад холодильного);

     г) гази, що містяться в обладнанні, яке використовується для експлуатації транспортного засобу (наприклад у вогнегасниках, шинах, навіть якщо вони перевозяться як запасні частини або вантаж);

     ґ) окиснювальні гази та задушливі гази, які перевозяться в посудинах чи резервуарах за умови, що тиск газу в посудині чи резервуарі при температурі 15 град.C не перевищує 200 кПа (2 бар) та що під час перевезення газ цілком перебуває в газоподібному стані. Сюди включаються будь-які види посудин та резервуарів, що, наприклад, є частиною машин та приладів;

     д) гази, що містяться в харчових продуктах чи напоях;

     е) рідке паливо, яке міститься в паливних баках транспортного засобу, що здійснює перевезення, і призначене для забезпечення тяги або для функціонування будь-якого обладнання транспортного засобу. Загальна місткість вбудованих паливних баків не повинна перевищувати 1500 л на одну транспортну одиницю, а місткість бака, встановленого на причепі, не повинна перевищувати 500 л. У переносних паливних ємностях (наприклад каністрах) можна перевозити не більше 60 л палива на одну транспортну одиницю. Ці обмеження не поширюються на транспортні засоби рятувальних служб;

     є) перевезення речовин, які упаковані в обмежених кількостях, за умови виконання вимог до упаковки та їх маркування, викладених у главі 3.4 додатка А до ДОПНВ ( 994_217 ).
 

     1.7. До перевезення небезпечних вантажів в упаковках без перевищення максимальних кількостей на транспортну одиницю, що вказані в додатку 1 до цих Правил, застосовуються вимоги таких розділів Правил:

     розділ 2 "Підготовка небезпечного вантажу до перевезення";

     розділ 3 "Маркування упаковок";

     розділ 4 "Способи перевезення небезпечних вантажів", пункти 4.3.7 та 4.3.8;

     


следующая страница >>