asyan.org
добавить свой файл
1
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
24.04.2007 N 26
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2007 р.

за N 489/13756

Про затвердження Порядку конкурсного відбору

інноваційних та інвестиційних проектів

для їх фінансової підтримки за рахунок коштів,

передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій

N 115 ( z1245-07 ) від 26.10.2007 }

Відповідно до пункту 6 Порядку використання у 2007 році

коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки

інноваційних та інвестиційних проектів, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 329

( 329-2007-п ), з метою забезпечення фінансової підтримки

інноваційних та інвестиційних проектів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інноваційних та

інвестиційних проектів для їх фінансової підтримки за рахунок

коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік, що

додається.
2. Департаменту інноваційного розвитку (Хименко О.А.) у

встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.
3. Сектору документального забезпечення та контролю

(Дьяченко Н.Ж.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах

масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Голови Зайця А.П.
Голова В.Івченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України А.К.Кінах
Міністр освіти

і науки України С.М.Ніколаєнко
Перший заступник

Міністра фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

України з інвестицій

та інновацій

24.04.2007 N 26
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2007 р.

за N 489/13756

ПОРЯДОК

конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних

проектів для їх фінансової підтримки за рахунок

коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік

( 489-16 )
{ У тексті Порядку слово "УДІК" замінено словом "Установа"

у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій N 115

( z1245-07 ) від 26.10.2007 }
1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних

засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів,

спрямованих на впровадження у виробництво передових технологій у

галузях промисловості (далі - Конкурс), фінансова підтримка яких

здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету за

бюджетною програмою "Фінансова підтримка інноваційних та

інвестиційних проектів, у першу чергу з упровадження передових

технологій, що реалізовуються в галузях промисловості, у тому

числі технологічними парками, через механізм здешевлення

кредитів" ( 489-16 ).
2. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується

Держінвестицій у засобах масової інформації, зокрема в газеті

"Урядовий кур'єр", і на офіційних веб-сайтах Держінвестицій та

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі -

Установа).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій N 115 ( z1245-07 ) від

26.10.2007 }
3. Відбір указаних інноваційних та інвестиційних проектів

здійснюється Конкурсною комісією (далі - Комісія), яка утворюється

наказом Держінвестицій. Комісію очолює Голова Держінвестицій.

До складу Комісії входять представники Держінвестицій,

Мінфіну, Мінекономіки, МОН, Мінпромполітики, НАЕР, Установи і

Національної академії наук України. Загальна чисельність Комісії

становить не більше 17 осіб.
4. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше

одного разу на місяць.
5. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення

засідання Комісії для розгляду заявок, поданих на Конкурс, не

пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання

Комісії.
6. Голова Комісії залучає в разі необхідності до своєї роботи

представників заінтересованих міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади, наукових установ та провідних учених (за

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до

їх компетенції.
7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії

здійснює Установа.
8. Для участі в Конкурсі допускаються суб'єкти

господарювання, які залучили кредити для фінансування інноваційних

та інвестиційних проектів та сплатили в 2007 році відсотки за

користування цими кредитами (далі - позичальники).
9. Для участі в Конкурсі позичальники подають до Установи

заявку за формою згідно з додатком, до якої додаються такі

документи:

резюме (короткий опис) інвестиційного або інноваційного

проекту з відображенням у ньому за основними критеріями

конкурсного відбору характеристик та показників проекту;

у разі заявлення проекту як інноваційного (пріоритетного

інноваційного) або технологічного парку завірена в установленому

порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного

(пріоритетного інноваційного) проекту або проекту технологічного

парку (два примірники);

копія бізнес-плану інноваційного або інвестиційного проекту,

за яким отримано кредит у фінансовій установі (обов'язковою

вимогою до бізнес-плану проекту, який подається на розгляд

Комісії, є визначення у ньому планового обсягу прибутку від

реалізації проекту, строку його окупності, кількості створених

робочих місць, планових надходжень платежів до бюджетів), завірена

фінансовою установою, до якої він подавався для отримання кредиту

(два примірники);

нотаріально засвідчена копія кредитного договору (два

примірники);

довідка фінансової установи про надання позичальнику кредиту

(два примірники);

довідка-розрахунок фінансової установи про розмір та строки

сплати відсотків за користування кредитом (два примірники);

копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про

сплату відсотків за користування кредитом, завірені фінансовою

установою, що здійснила операції за цими платіжними дорученнями

(два примірники);

довідка про відсутність простроченої більш як за два місяці

заборгованості із заробітної плати, податків і зборів

(обов'язкових платежів) перед державним і місцевими бюджетами та

Пенсійним фондом;

довідка, яка підтверджує, що позичальник не одержує

фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами та коштів

міжнародних фінансових організацій, передбачених для відшкодування

сплачених у 2007 році відсотків за кредитами, залученими для

фінансування інноваційного або інвестиційного проекту, що поданий

на Конкурс за цим Порядком, підписана та завірена в установленому

порядку позичальником.
10. Документи, що подаються для участі в Конкурсі,

складаються українською мовою, підписуються керівником та головним

бухгалтером позичальника та скріплюються печаткою.

Керівник позичальника забезпечує надання достовірної

інформації, що міститься у поданих документах.
11. Установа проводить перевірку комплектності пакета

документів, наведених у пункті 9 цього Порядку, та в разі, якщо

він є повним і оформленим належним чином, реєструє заявку у

спеціальному журналі.
12. Якщо позичальник подав неповний комплект документів або

оформлений неналежним чином, Установа відмовляє у реєстрації

поданої заявки вмотивованою письмовою відповіддю позичальнику.
13. Установа не пізніше ніж за п'ять робочих днів до

засідання Комісії розсилає її членам копії заявок, резюме

(короткий опис) проекту та бізнес-план проекту.
14. Комісія на своєму засіданні розглядає та оцінює

інноваційні та інвестиційні проекти відповідно до таких критеріїв:

технологічний або науково-технічний рівень проекту

(відповідно для інвестиційних та інноваційних проектів);

конкурентоспроможність продукції та перспективність ринків

збуту;

економічна ефективність проекту (оцінка планового обсягу

прибутку від реалізації проекту, строку окупності та інших

економічних показників проекту);

бюджетна ефективність проекту (оцінка розміру планових

надходжень платежів до бюджетів);

наявність у проекті ресурсо- та енергозберігальних технологій

(оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності

виробництва продукції);

соціальна значимість проекту (створення нових робочих місць,

зростання заробітної плати, поліпшення умов праці);

можливий вплив проекту на навколишнє природне середовище

(оцінка екологічних аспектів проекту).
15. На підставі проведених згідно з пунктом 14 цього Порядку

оцінок Комісія шляхом голосування ухвалює висновки щодо

доцільності надання фінансової підтримки щодо кожного проекту з

визначенням розміру компенсації.
16. Держінвестицій подає Міжвідомчій раді з питань інвестицій

та інноваційного розвитку (далі - Міжвідомча рада) висновки

Комісії, за результатами розгляду яких приймається рішення

рекомендаційного характеру щодо доцільності виділення бюджетних

коштів на виплату компенсації.

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій N 115 ( z1245-07 ) від

26.10.2007 }
17. З урахуванням рекомендацій Міжвідомчої ради Комісія

приймає остаточне рішення щодо виплати компенсації з визначенням у

цьому рішенні переліку проектів - переможців конкурсу та розміру

компенсації щодо кожного з цих проектів.

Рішення Комісії приймаються на її засіданнях простою

більшістю голосів за умови присутності не менше як двох третин її

складу, оформлюються протоколом, який підписується всіма членами

Комісії, присутніми на засіданні. У разі рівного розподілу голосів

голос Голови Комісії при прийнятті рішення є ухвальним.
18. ДержінвестицІй протягом п'яти робочих днів після

прийняття рішення Комісією письмово повідомляє про результати

Конкурсу всіх його учасників.
Директор Департаменту

інноваційного розвитку О.Хименко

Додаток

до Порядку конкурсного

відбору інноваційних

та інвестиційних проектів

для їх фінансової підтримки

за рахунок коштів,

передбачених у Державному

бюджеті на 2007 рік
Конкурсній комісії

з проведення конкурсного

відбору інноваційних

та інвестиційних проектів

для їх фінансової підтримки

ЗАЯВКА

на участь у конкурсному відборі інноваційних

та інвестиційних проектів для їх фінансової підтримки

за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті

на 2007 рік

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(повне найменування суб'єкта господарювання)
з метою отримання відшкодування сплачених у 2007 році відсотків за

кредитом, залученим для фінансування інноваційного

(інвестиційного) проекту

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва проекту)
просить розглянути на конкурсній основі комплект документів

(додається) для отримання компенсації у сумі _____________________

(сума цифрами та словами)
Розмір відсоткової ставки за залученим кредитом

становить _____%.
Додаток: ____________________________________________________

(указується найменування документів відповідно

до вимог пункту 6 Порядку)
__________ ____________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"___"__________ 200__ р.
М.П