asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

31.10.2006 N 359

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2006 р.

за N 1237/13111

  Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

На виконання пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення (додається).

2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) спільно з Юридичним управлінням (В.Л.Коваленко) подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції для державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г.Г.Махова.

Віце-прем'єр-міністр України, Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

В.В.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінбуду України

31.10.2006 N 359

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2006 р.

за N 1237/13111

  МЕТОДИКА

  розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (далі - Правила).

1.2. Методика встановлює порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування (далі - МЗК) у багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати за неї споживачами.

1.3. У Методиці наведені розрахункові усереднені дані річного споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків, зведених за типовими для всіх областей України проектами серій до 1995 року, за умов додержання закладених у проекті архітектурно-конструктивних та інженерних рішень, якими можна скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних.

Для житлових будинків, зведених за індивідуальними проектами, для визначення витрат теплової енергії слід використовувати проектні дані річного споживання теплової енергії або дані теплової потужності систем опалення МЗК, або розрахунковий метод за чинними будівельними нормами.

1.4. Кількість теплової енергії на опалення МЗК окремо не визначається, а входить до загальної кількості теплової енергії, виставленої до плати за опалення у таких випадках: якщо в багатоквартирному будинку незалежно від наявності або відсутності загальнобудинкового обліку теплової енергії відсутні суб'єкти господарювання, помешкання з індивідуальним опаленням, усі житлові квартири не обладнані приладами обліку витрат теплової енергії на опалення.

1.5. У Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

2. Порядок розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування

2.1. Визначення кількості теплової енергії на опалення місць загального користування

2.1.1. Якщо системою будинкового обліку передбачено окремий прилад обліку теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування, витрати теплової енергії на опалення визначаються за показами цього приладу.

2.1.2. У разі, якщо існує загальнобудинковий прилад комерційного обліку теплової енергії на опалення, системи опалення всіх житлових квартир, нежитлових приміщень та приміщень МЗК підключені паралельно одна до одної, мають теплоносій з однаковими параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на опалення, кількість теплової енергії на опалення МЗК визначають як частку теплової енергії від загальної витрати на опалення будинку пропорційно до показів приладів виміру витрати теплоносія в МЗК за формулою (2.1)

Q n

заг. МЗК

Q = ------------, (2.1)

S n

i

де Q - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно

заг.

з показами теплолічильника;

n - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення

i

i-того споживача;

n - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення

МЗК

МЗК.

У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії Qмзк за проектними даними або розрахунком з подальшим перерахуванням за фактичними даними.

2.1.3. Якщо системою будинкового обліку не передбачено окремого обліку теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, але передбачено теплолічильники в кожного споживача та загальнобудинковий комерційний облік теплоти, кількість теплової енергії на опалення МЗК з урахуванням утрат розподільчими внутрішньобудинковими трубопроводами опалення визначається як різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших приміщень

Q = Q - SQ , (2.2)

МЗК заг. i

де SQ - витрати теплової енергії на опалення i-того

i

споживача.

2.1.4. У разі часткового оснащення приміщень споживачів приладами обліку теплової енергії та відсутності приладів обліку теплової енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК визначаються розрахунком за формулами, наведеними в пункті 2.1.

Загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою

К

Q = SQ + Q , (2.3)

МЗК МЗК втр.

К

де SQ - кількість теплової енергії на опалення окремого

МЗК

к-того приміщення МЗК, Гкал;

Q - утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами

втр.

системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі

(розраховується за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и

кондиционирование", Приложение 12, 1991г. (далі -

СНиП 2.04.05-91).

За наявності проектних даних щодо теплової потужності системи опалення кожного МЗК розрахунок витрат теплової енергії на опалення виконується за формулою

(t - t )

К К вн ср.о -3

Q = N ------------- х 24 х n х 0,86 х 10 , (2.4)

МЗК МЗК (t - t )

вн р.о

К

де N - теплова потужність системи опалення кожного к-того

МЗК

приміщення МЗК, кВт. Визначається за проектними даними згідно із

СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК;

t - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному

вн

окремому приміщенні згідно з нормативом, (С (таблиця 1);

t - середня за місяць або за опалювальний період

ср.о

температура зовнішнього повітря, (С, за даними місцевої

метеостанції або теплопостачальної установи;

tр - розрахункова температура зовнішнього повітря для

р.о

проектування системи опалення, (С береться згідно із СНиП

2.04.05-91 та КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82

"Строительная климатология и геофизика" (далі -СНиП 2.01.01-82);

n - число днів розрахункового періоду.

У разі відсутності проектних даних для будинків масових типових серій виконується розрахунок за усередненим питомим теплоспоживанням на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК.

У цьому разі кількість теплової енергії, спожитої на опалення

К

МЗК Q , визначається за формулою

МЗК

К К

Q = q х F , (2.5)

МЗК рік МЗК

де q - питома величина теплоспоживання на опалення за рік

рік

на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК, Гкал/кв.м/рік;

К

F - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК, кв.м.

МЗК

Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць

визначаються за формулою

(t - t ) х n'

вн ср.ф.

q = q -------------------, (2,6)

міс рік (t - t ) х n

вн ср

де q - нормативна питома витрата теплової енергії на

рік

опалення приміщення, Гкал/рік/кв.м (таблиця 1);

t - розрахункова температура внутрішнього повітря

вн

приміщення, град. С;

t - середня нормативна температура зовнішнього повітря

ср

опалювального періоду, град. С;

t - середня фактична температура зовнішнього повітря за

ср.ф.

розрахунковий місяць, град. С (за даними місцевої метеостанції або

теплопостачальної установи);

n - кількість діб опалювального періоду;

n' - кількість діб в розрахунковому місяці.

2.2. Розподіл визначених величин теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування, між окремими помешканнями будинку

2.2.1. Витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК,

яка виставляється до сплати споживачами кожного окремого

помешкання будинку, споживачами нежилих приміщень, які

користуються МЗК, визначається з розрахунку

i i

Q = К х Q , (2.7)

МЗК МЗК МЗК

i

де К - коефіцієнт, який враховує частку i-того помешкання у

МЗК

витратах на опалення МЗК.

2.2.2. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії,

спожитої на опалення МЗК, між окремими помешканнями будинку, які

не мають відокремленого входу, пропорційний до їх загальної

опалюваної площі. Для для кожного i-того помешкання розраховується

i

коефіцієнт К , який відображає частку загального платежу, що

МЗК

припадає на дане помешкання

i

F

i ж

К = ---------- (2.8)

МЗК i

SF

ж

i

де F - опалювальна площа i-того помешкання, кв.м;

ж

i

SF - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку, які

ж

не мають відокремленого входу, кв.м.

2.2.3. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим

i

входом К розраховується за формулою

МЗК

i

F

i ж

К = ------------, (2.9)

МЗК i окр

SF - SF

ж нж

i

де SF - сумарна загальна опалювана площа квартир і

ж

приміщень, які сплачують за опалення МЗК та не мають

відокремленого входу, кв.м;

окр

SF - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку, які

нж

мають відокремлений вхід, кв.м.

2.2.4. Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії на опалення житлових будинків та окремих помешкань для розрахунку витрат теплової енергії на опалення МЗК, наведено в таблиці 2.

3. Розрахунок плати за опалення місць загального користування багатоквартирних будинків

Плата за опалення місць загального користування

багатоквартирних будинків розраховується відповідно до чинних

тарифів на теплову енергію для даної категорії споживачів за

формулою

i

П = Q х T, (3.1)

МЗК

i

де Q - витрати теплової енергії, спожитої на опалення

МЗК

МЗК, яка виставляється до сплати власникам споживачами кожного

окремого помешкання будинку та визначається за формулою (2.7);

Т - тариф на теплову енергію для даної категорії споживачів, грн/ Гкал.

Таблиця 1

Загальнорічні та питомі витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках масових серій будівництва

Адміністративно- територіальні одиниці

Характеристика опалювального періоду

Сходова клітка, t = 16 град. С вн

Сходова клітка та ліфтовий хол, t = 16 град. С вн

х
3-поверхова, 9-квартирна секція

3-поверхова, 12-квартирна секція

5-поверхова, 15-квартирна секція

5-поверхова, 20-квартирна секція

9-поверхова, 27-квартирна секція

9-поверхова, 36-квартирна секція

9-поверхова, 54-квартирна секція

16-поверхова, 64-квартирна секція

16-повер-хова, 112-квартирна секція
розр. темп-ра зовн. повітря

середня темп. зовн. повітря за опал. пер.

трива- лість опал. сезону

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/ кв.м
1 АР Крим

-16

1,9

158

4,001

0,129

4,588

0,129

6,170

0,114

6,604

0,111

14,231

0,062

17,658

0,069

18,770

0,073

49,696

0,088

50,386

0,115

Вінницька обл.

-21

-1,1

189

5,587

0,180

6,408

0,180

8,609

0,160

9,170

0,154

19,032

0,082

23,398

0,091

24,949

0,098

71,452

0,127

70,485

0,161

Волинська обл.

-20

-0,2

187

5,237

0,169

6,007

0,169

8,070

0,150

8,596

0,145

17,839

0,077

21,932

0,086

23,386

0,091

66,545

0,118

66,004

0,151

Дніпропетровська обл.

-23

-1

175

5,043

0,163

5,785

0,162

7,768

0,144

8,252

0,139

16,776

0,073

20,517

0,080

21,917

0,086

64,970

0,115

63,619

0,145

Донецька обл.

-23

-1,8

183

5,521

0,178

6,334

0,178

8,505

0,158

9,035

0,152

18,369

0,080

22,465

0,088

23,997

0,094

71,137

0,126

69,658

0,159

Житомирська обл.

-22

-0,8

192

5,576

0,180

6,396

0,179

8,593

0,159

9,152

0,154

18,995

0,082

23,352

0,091

24,901

0,097

71,771

0,127

70,413

0,161

Закарпатська обл.

-18

1,6

162

4,033

0,130

4,625

0,130

6,214

0,115

6,619

0,111

13,737

0,060

16,889

0,066

18,009

0,070

50,581

0,090

50,718

0,116

Запорізька обл.

-22

-0,4

174

4,933

0,159

5,658

0,159

7,602

0,141

8,097

0,136

16,804

0,073

20,659

0,081

22,029

0,086

63,494

0,113

62,292

0,142

Івано-Франківська обл.

-20

-0,1

184

5,121

0,165

5,874

0,165

7,891

0,146

8,405

0,142

17,445

0,076

21,447

0,084

22,869

0,089

65,073

0,116

64,544

0,147

Київська обл.

-22

-1,1

187

5,528

0,178

6,340

0,178

8,518

0,158

9,073

0,153

18,830

0,082

23,150

0,091

24,685

0,097

71,150

0,126

69,803

0,160

Кіровоградська обл.

-22

-1

185

5,437

0,175

6,236

0,175

8,378

0,155

8,924

0,150

18,520

0,080

22,769

0,089

24,279

0,095

69,978

0,124

68,653

0,157

Луганська обл.

-25

-1,6

180

5,370

0,173

6,160

0,173

8,272

0,153

8,787

0,148

17,865

0,077

21,848

0,085

23,338

0,091

69,995

0,124

67,859

0,155

Львівська обл.

-19

-0,2

191

5,349

0,172

6,135

0,172

8,243

0,153

8,779

0,148

18,221

0,079

22,401

0,088

23,886

0,093

67,529

0,120

67,346

0,154

Миколаївська обл.

-20

0,4

165

4,450

0,143

5,104

0,143

6,857

0,127

7,303

0,123

15,157

0,066

18,635

0,073

19,871

0,078

56,542

0,100

56,081

0,128

Одеська обл.

-16

0,8

164

4,477

0,144

5,134

0,144

6,904

0,128

7,390

0,124

15,924

0,069

19,758

0,077

21,003

0,082

55,608

0,099

56,379

0,129

Полтавська обл.

-23

-1,9

187

5,674

0,183

6,508

0,183

8,740

0,162

9,285

0,156

18,876

0,082

23,085

0,090

24,659

0,096

73,101

0,130

71,580

0,164

Рівненська обл.

-21

-0,5

191

5,448

0,176

6,249

0,175

8,395

0,156

8,942

0,151

18,558

0,080

22,816

0,089

24,329

0,095

69,675

0,124

68,731

0,157

Сумська обл.

-24

-2,5

195

6,115

0,197

7,014

0,197

9,419

0,175

10,006

0,168

20,343

0,088

24,879

0,097

26,576

0,104

79,244

0,141

77,210

0,176

Тернопільська обл.

-21

-0,5

190

5,419

0,175

6,216

0,174

8,351

0,155

8,895

0,150

18,461

0,080

22,696

0,089

24,201

0,095

69,310

0,123

68,371

0,156

Харківська обл.

-23

-2,1

189

5,799

0,187

6,652

0,187

8,932

0,166

9,489

0,160

19,291

0,084

23,592

0,092

25,202

0,099

74,708

0,133

73,154

0,167

Херсонська обл..

-19

0,6

167

4,446

0,143

5,099

0,143

6,851

0,127

7,297

0,123

15,144

0,066

18,619

0,073

19,854

0,078

56,128

0,100

55,975

0,128

Хмельницька обл.

-21

-0,6

191

5,481

0,177

6,287

0,176

8,446

0,157

8,996

0,151

18,671

0,081

22,954

0,090

24,476

0,096

70,097

0,124

69,148

0,158

Черкаська обл.

-22

-1

189

5,554

0,179

6,371

0,179

8,559

0,159

9,117

0,153

18,920

0,082

23,261

0,091

24,803

0,097

71,491

0,127

70,137

0,160

Чернівецька обл.

-20

-0,2

179

5,013

0,162

5,750

0,161

7,725

0,143

8,228

0,139

17,076

0,074

20,994

0,082

22,386

0,088

63,698

0,113

63,180

0,144

Чернігівська обл.

-23

-1,7

191

5,730

0,185

6,573

0,184

8,827

0,164

9,377

0,158

19,064

0,083

23,315

0,091

24,905

0,097

73,830

0,131

72,295

0,165

м. Київ

-22

-1,1

187

5,528

0,178

6,340

0,178

8,518

0,158

9,073

0,153

18,830

0,082

23,150

0,091

24,685

0,097

71,150

0,126

69,803

0,160

м. Севастополь

-11

4,4

137

2,854

0,092

3,273

0,092

4,401

0,082

4,711

0,079

10,152

0,044

12,596

0,049

13,390

0,052

34,097

0,061

35,681

0,082

Продовження таблиці 1

Адміністративно- територіальні одиниці

Характеристика опалювального періоду

Сміттєзбиральна камера, t = 5 град. С вн

Службові примі- щення на 1-му поверсі з вік- ном, S=18 кв.м, t = 18 град. С вн

Загальний коридор

Прибудоване при- міщення консьєр- жа, S=9 кв.м, h=2.5 м, t = 18 град.С вн
1 поверх

останній поверх
9-поверхова секція

16-поверхова секція
розр. темп-ра зовн. повітря

середня темп-ра зовн. повітря за опал. період

трива- лість опал. сезону

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/кв.м

q ,х рік Гкал/кв.м

q ,х рік Гкал/кв.м

Q ,х рік Гкал

q ,х рік Гкал/кв.м
1 АР Крим

-16

1,9

158

0,919

0,204

1,477

0,191

0,8131

0,0452

0,0143

0,0169

0,636

0,071

Вінницька обл.

-21

-1,1

189

2,116

0,470

3,425

0,442

1,6668

0,0926

0,0315

0,0330

1,322

0,147

Волинська обл.

-20

-0,2

187

1,784

0,397

2,889

0,373

1,4246

0,0791

0,0269

0,0281

1,130

0,126

Дніпропетровська обл.

-23

-1

175

1,905

0,423

3,096

0,399

1,4181

0,0788

0,0281

0,0269

1,176

0,131

Донецька обл.

-23

-1,8

183

2,258

0,502

3,669

0,473

1,6806

0,0934

0,0333

0,0318

1,393

0,155

Житомирська обл.

-22

-0,8

192

2,044

0,454

3,308

0,427

1,5901

0,0883

0,0301

0,0315

1,261

0,140

Закарпатська обл.

-18

1,6

162

1,011

0,225

1,636

0,211

0,8309

0,0462

0,0156

0,0164

0,691

0,077

Запорізька обл.

-22

-0,4

174

1,724

0,383

2,791

0,360

1,3417

0,0745

0,0254

0,0266

1,064

0,118

Івано-Франківська обл.

-20

-0,1

184

1,722

0,383

2,788

0,360

1,3748

0,0764

0,0259

0,0271

1,091

0,121

Київська обл.

-22

-1,1

187

2,093

0,465

3,389

0,437

1,6288

0,0905

0,0308

0,0322

1,292

0,144

Кіровоградська обл.

-22

-1

185

2,037

0,453

3,298

0,426

1,5850

0,0881

0,0300

0,0314

1,257

0,140

Луганська обл.

-25

-1,6

180

2,156

0,479

3,503

0,452

1,6044

0,0891

0,0312

0,0298

1,302

0,145

Львівська обл.

-19

-0,2

191

1,823

0,405

2,951

0,381

1,4758

0,0820

0,0278

0,0291

1,171

0,130

Миколаївська обл.

-20

0,4

165

1,393

0,310

2,255

0,291

1,1120

0,0618

0,0210

0,0220

0,882

0,098

Одеська обл.

-16

0,8

164

1,292

0,287

2,077

0,268

1,1434

0,0635

0,0202

0,0238

0,894

0,099

Полтавська обл.

-23

-1,9

187

2,341

0,520

3,804

0,491

1,5258

0,0848

0,0345

0,0330

1,445

0,161

Рівненська обл.

-21

-0,5

191

1,928

0,428

3,121

0,403

1,5188

0,0844

0,0287

0,0300

1,205

0,134

Сумська обл.

-24

-2,5

195

2,654

0,590

4,312

0,556

2,0801

0,1156

0,0387

0,0370

1,620

0,180

Тернопільська обл.

-21

-0,5

190

1,918

0,426

3,105

0,401

1,5108

0,0839

0,0286

0,0299

1,199

0,133

Харківська обл.

-23

-2,1

189

2,435

0,541

3,956

0,511

1,9297

0,1072

0,0359

0,0343

1,502

0,167

Херсонська обл.

-19

0,6

167

1,348

0,300

2,183

0,282

1,0919

0,0607

0,0206

0,0215

0,866

0,096

Хмельницька обл.

-21

-0,6

191

1,963

0,436

3,178

0,410

1,5464

0,0859

0,0292

0,0306

1,227

0,136

Черкаська обл.

-22

-1

189

2,081

0,462

3,369

0,435

1,6193

0,0900

0,0306

0,0321

1,285

0,143

Чернівецька обл.

-20

-0,2

179

1,708

0,380

2,765

0,357

1,3637

0,0758

0,0257

0,0269

1,082

0,120

Чернігівська обл.

-23

-1,7

191

2,322

0,516

3,773

0,487

1,8403

0,1022

0,0342

0,0327

1,433

0,159

м. Київ

-22

-1,1

187

2,093

0,465

3,389

0,437

1,6288

0,0905

0,0308

0,0322

1,292

0,144

м. Севастополь

-11

4,4

137

0,154

0,034

0,248

0,032

0,1528

0,0085

0,0027

0,0031

0,119

0,013

Примітки:

1

1. АР Крим - температура розраховувалась для IIIб будівельно-кліматичної зони згідно із СНиП 2.01.01-82.

2. Q ,х - відповідно загально річні та питомі витрати

рік

теплової енергії на опалення МЗК.

3. Питома витрата розрахована на 1 кв.м площі внутрішнього перетину в межах одного поверху. Для житлових будинків, збудованих за проектами, розробленими в період 1985-1989 рр., уводиться знижувальний коефіцієнт

k=(12-t )/ (16-t ) для Q , q .

op op рік рі

Таблиця 2

Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії в житлових будинках і окремих помешканнях для розрахунку та визначення витрат теплоти на опалення МЗК

N з/п

Наявність загально- будинкового комерційного обліку витрат теплової енергії на опалення

Наявність і типи приладів обліку в окремих помешканнях будинку, які мають централізоване опалення і користуються МЗК

Наявність споживачів послуг централізованого опалення, які не користуються МЗК будинку

Наявність користувачів МЗК, які не користуються послугами централі- зованої системи опалення

Наявність приладів обліку в системі опалення МЗК

Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення МЗК за розрахунковий місяць

Розподіл витрат теплової енергії між користувачами МЗК
лічильники витрат теплової енергії (тепло- лічильники)

лічильники витрат теплоносія (водолі- чильники)

лічильники витрат тепло- вої енергії

лічильники витрат теплоносія
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Відсутній або наявний

Відсутні

Споживачі відсутні

Існують

Відсутні

Відсутні

За розрахунком за формулами (2.3)/(2.6)

За формулами (2.7), (2.8)
2

Відсутній або наявний

Відсутні

Споживачі існують (з приладами обліку або без них)

Відсутні або існують

Відсутні

Відсутні

За розрахунком за формулами (2.3)/(2.6)

За формулами (2.7), (2.9)
3

Відсутній або наявний

Відсутні або існують

Споживачі існують (з приладами обліку або без них)

Відсутні або існують

Наявні

Відсутні

За показаннями теплолічильника МЗК

За формулами (2.7), (2.9)
4

Відсутній або наявний

Відсутні або існують

Споживачі відсутні

Відсутні або існують

Наявні

Відсутні

За показаннями теплолічильника МЗК

За формулами (2.7), (2.8)
5

Наявний

Відсутні

Установлені в усіх споживачів

Споживачі існують і повністю обладнані водолічильниками

Відсутні або існують

Відсутні

Існують у всіх приміщеннях МЗК

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1)

За формулами (2.7), (2.9)

6

Наявний

Установлені в усіх споживачів

Відсутні

Споживачі існують і повністю обладнані теплолічильниками

Відсутні

Відсутні

Відсутні

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.2)

За формулами (2.7), (2.9)

7

Наявний

Відсутні

Установлені в усіх споживачів

Споживачі відсутні

Відсутні або існують

Відсутні

Існують у всіх приміщеннях МЗК

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1)

За формулами (2.7), (2.8)

8

Наявний

Відсутні

Установлені в усіх споживачів

Споживачі відсутні

Існують

Відсутні

Відсутні

За розрахунком за формулами (2.3)((2.6)

За формулами (2.7), (2.8)

9

Відсутній

Часткове оснащення приладами обліку

Споживачі відсутні

Відсутні або існують

Відсутні

Відсутні

За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6)

За формулами (2.7), (2.8)
10

Наявний

Часткове оснащення приладами обліку

Споживачі існують (з приладами обліку або без них)

Відсутні або існують

Відсутні

Відсутні

За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6)

За формулами (2.7), (2.9)
  ТИПОВІ РІШЕННЯ

  сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва. ( za237-06 )

Начальник Управління експлуатації житлового фонду

В.М.Кірюшин