asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7

шпильки, гроші та інші сторонні предмети.
15.8. Зміна санодягу проводиться у міру забруднення.
15.9. Забороняється входити до виробничого цеху без

санітарного одягу. При проведенні екскурсій дозволяється огляд

виробничого цеху без санодягу із спеціального майданчика.
15.10. Перед відвідуванням санвузла залишати санодяг у

спеціально відведеному місці, після відвідування туалету миття і

дезінфекція рук обов'язкові.
15.11. Забороняється вживати їжу та палити у виробничих

приміщеннях. Приймання їжі і паління дозволяються тільки в

спеціально відведених для цього місцях.
15.12. Робітники, працівники і службовці підприємства

зобов'язані:

проходити медичні огляди;

бути охайними;

ставитися до устаткування, інвентарю і санодягу дбайливо;

підтримувати чистоту і порядок, прибирати робоче місце,

індивідуальну шафу в гардеробній, стежити за чистотою інвентарю і

устаткування.
15.13. Працівники виробничих цехів зобов'язані після

закінчення роботи прибрати своє робоче місце і здати його

майстрові, бригадирові або змінникові в чистоті і порядку;

дотримуватись заходів із запобігання потрапляння сторонніх

предметів у продукцію.
15.14. Слюсарі, електрики, монтажники та інші робітники,

зайняті ремонтно-будівельними роботами на підприємствах,

зобов'язані:

а) виконувати правила особистої гігієни (особиста охайність,

користування спецодягом, тримання інструмента і рук у чистоті);

б) інструмент і запасні частини зберігати в спеціальній шафі

і переносити їх у спеціальних закритих ящиках з ручками;

в) при проведенні робіт уживати заходів до попередження

попадання сторонніх предметів у сировину, напівфабрикати і готову

продукцію.
15.15. Контроль за дотриманням правил особистої гігієни

працівниками виробництва покладається на начальника цеху, зміни,

ділянки.
15.16. З метою охорони здоров'я та попередження виробничого

травматизму всім працівникам підприємства слід виконувати основні

вимоги охорони праці та виробничої санітарії згідно з чинними

нормативними документами.
15.17. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних

процесів, машин, механізмів, обладнання та інших засобів

виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту,

якими користується працівник, а також санітарно-побутові умови

повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці.
16. Контроль за дотриманням Санітарних правил
16.1. Адміністрація підприємств зобов'язана забезпечити:

а) дотримання санітарних правил у повному обсязі;

б) розробку та виконання планів санітарно-оздоровчих і

протиепідемічних заходів;

в) придбання для персоналу достатньої кількості санітарного

одягу відповідно до затверджених нормативів, її своєчасний ремонт,

прання і заміну, придбання спецодягу та взуття, а також засобів

індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху;

г) своєчасну організацію занять і екзаменів із санітарного

мінімуму для всіх працівників основних виробничих цехів, відділень

і ділянок;

ґ) проведення медичних оглядів працівників, а також придбання

необхідної кількості особистих медичних книжок і подання медичним

закладам повних списків працівників, що підлягають медобстеженню;

д) своєчасне поповнення обґрунтованого запасу дезінфекційних

і мийних засобів;

е) проведення бактеріологічного контролю виробництва з

періодичністю і в обсязі, погодженими з державною

санітарно-епідеміологічною службою;

є) наявність аптечок для надання першої медичної допомоги та

їхнє своєчасне поповнення;

ж) організацію санітарно-освітньої роботи шляхом проведення

семінарів, бесід, лекцій.
16.2. Відповідальним за санітарний стан підприємства і за

дотримання чинних правил є керівник підприємства.
16.3. Відповідальним за санітарний стан цехів, відділень

підприємства є керівник відповідного цеху, відділення (бригадир,

майстер, змінний інженер, начальник зміни).
16.4. Відповідальними за санітарний стан складів,

лабораторій, їдалень і підсобних та інших приміщень є відповідні

посадові особи.
16.5. Відповідальним за санітарний стан устаткування,

апаратури, інвентарю і робочого місця є працівник на певній

дільниці.
16.6. Відповідальними за виконання технологічних та

санітарних вимог на виробництві, а також за безпечність та якість

є керівник підприємства.
16.7. Відповідальним за дотримання умов технологічних

інструкцій та ведення технологічних журналів є майстри, технологи,

завідувачі виробництв і навчальних цехів (дільниць).
Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду МОЗ України А.М.Пономаренко


<< предыдущая страница