asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7

кожного звільнення промивати гарячою водою (75-80 град.С) і не

рідше одного разу на тиждень пропарювати протягом 15-20 хвилин.
11. Розлив і транспортування напоїв
11.1. Підготовка тари

11.1.1. Уся споживча тара (скляні пляшки та банки, пляшки

марки поліетилентерефталат (далі - ПЕТ), пакети, металеві банки та

металеві бочки (кеги), автоцистерни та інша тара, що надходить на

підприємство, обов'язково повинні бути перевірені і прийняті

відповідно до вимог, установлених чинними нормативними

документами.

11.1.2. Нові пляшки марки ПЕТ, металеві банки перед розливом

обробляють (за потреби) згідно з інструкцією, затвердженою

керівництвом підприємства.

11.1.3. Зворотні та нові скляні пляшки перед завантаженням у

пляшкомийну машину слід піддавати бракеражу. Пляшки з наявністю

ушкодженого віночка, задирками і міхурами або зі стороннім запахом

до миття не допускати.

Для миття пляшок застосовувати мийні засоби, дозволені до

використання в установленому законодавством порядку для даної

мети.

11.1.4. Миття пляшок у пляшкомийних машинах проводити

відповідно до інструкції для даного типу машин.

11.1.5. Температурний і лужний режими пляшкомийних машин

установлювати відповідно до технологічної інструкції залежно від

типу машин.

11.1.6. За режимом роботи пляшкомийних машин повинен бути

встановлений систематичний технічний і лабораторний контроль.

11.1.7. Очищення мийних машин проводити в міру їх

забруднення, але не рідше одного разу на тиждень. Мийні ванни

очищати від залишків етикеток, скла та іншого сміття. Внутрішню

поверхню мийних ванн і внутрішні стінки мийних машин змазувати

розчином хлорного вапна з умістом активного хлору 500 мг/куб.дм

або іншими дезінфекційними засобами. Вимиті мийні ванни

заповнювати новим мийним розчином. За наявності автоматизації

мийку та дезінфекцію проводити згідно з інструкцією з

експлуатації.

11.1.8. Дозволяється вторинне використання мийного розчину

після його регенерації. Для цього використаний розчин відстоювати,

фільтрувати і додавати луг до необхідної концентрації.

11.1.9. Вимиті пляшки піддавати інспектуванню. Недостатньо

вимиті пляшки повертати на повторне миття.

11.1.10. Для збору склобою обладнати спеціальний бункер.

Звільнення бункера від склобою проводити в міру заповнення.

11.1.11. Перед миттям металеві бочки (кеги) слід піддавати

бракеражу.

11.1.12. Миття металевих бочок (кегів) здійснюється згідно з

діючою на підприємстві інструкцією, затвердженою керівництвом.

Перед початком внутрішньої мийки кеги ззовні промивають водою,

1,5-2%-ним розчином лугу, потім обполіскують водою.
11.2. Розлив напоїв

11.2.1. Миття та дезінфекція розливно-закупорювальних блоків

проводиться мийними та дезінфекційними засобами. Один раз на

10 днів розливно-закупорювальний блок піддавати механічному

очищенню та розбиранню окремих вузлів. Щоденно проводити

поверхневу обробку розливно-закупорювального блоку мийними та

дезінфекційними засобами.

11.2.2. Розливні автомати до і після розливу продукції

ретельно промивати гарячою (80-85 град.С) і холодною водою

протягом 25-30 хвилин.

11.2.3. Трубопроводи між збірниками фільтрованого пива

(фарфасами) і розливно-закупорювальними блоками промивати водою

після кожного звільнення, пропарювати або дезінфікувати не рідше

2 разів на тиждень.

11.2.4. Миття і дезінфекцію проточних і тунельних

пастеризаторів проводити згідно з інструкцією з експлуатації.

11.2.5. Миття і дезінфекцію при використанні станції CIP

проводити згідно з графіками, затвердженими керівництвом

підприємства, мийними і дезінфекційними засобами.

11.2.6. Кроненпробка для закупорювання пляшок та умови її

зберігання повинні відповідати чинним нормативним документам.

11.2.7. Не допускається приймання кроненпробки від виробника

в пошкоджених (рваних) мішках чи ящиках. Розкривати мішки або

ящики з кроненпробкою треба безпосередньо перед використанням.

Тара для ручного завантаження кроненпробки в бункер

закупорювального автомата повинна мати відповідне маркування і не

може бути використана з іншою метою.

11.2.8. Преформа та ПЕТ - пляшки, отримані з неї, умови їх

зберігання повинні відповідати чинним нормативним документам.

11.2.9. Бракераж готової продукції проводиться після наливу.

11.2.10. Розлив у кеги проводиться після їх миття та

дезінфекції. Проміжок часу між миттям кегу та його заповненням не

повинен перевищувати 2 години.
11.3. Транспортування напоїв

11.3.1. Транспорт, який використовується для перевезення

напоїв, повинен бути чистим і мати санітарний паспорт.

11.3.2. Транспортні засоби для перевезення напоїв повинні

бути чистими, оснащеними брезентом або іншим щільним покриттям для

захисту продукції від атмосферних впливів (сонячних променів,

дощу, снігу, пилу тощо).

11.3.3. Автоцистерни для перевезення готової продукції

повинні митись перед кожним заповненням. Після миття та

дезінфекції цистерни заповнюються та пломбуються на

підприємстві-виробнику.
12. Загальна дезінфекція
12.1. На підприємствах, що виробляють солод, пиво та

безалкогольні напої, проводять дезінфекцію приміщень, обладнання,

комунікацій, апаратури та інвентарю згідно з розробленою та

затвердженою керівництвом підприємства інструкцією з миття та

дезінфекції.

На підприємствах, що виробляють солод, пиво та безалкогольні

напої, де для миття і дезінфекції обладнання впроваджені системи

CIP, дезінфекція приміщень, обладнання, комунікацій, апаратури

проводиться згідно з рекомендаціями виробника на кожній дільниці

виробництва. Зовнішня очистка, миття та дезінфекція зовнішніх

поверхонь обладнання, комунікацій, приміщень проводиться не рідше

одного разу на місяць або залежно від мікробіологічних показників

згідно з графіком, затвердженим керівником на кожну виробничу

дільницю.
12.2. Перед дезінфекцією проводять ретельне механічне

очищення устаткування й апаратури. Для дезінфекції

використовуються розчини, концентрацію яких контролюють працівники

лабораторії.
12.3. Мийні і дезінфекційні засоби слід зберігати в окремому

зачиненому приміщенні.

Після дезінфекції все обладнання, апаратуру слід ретельно

промити водою до повного видалення дезінфекційного розчину.

Після кожної дезінфекції відбирати для мікробіологічного

контролю останні порції промивних вод.
12.4. Для дезінфекції застосовувати дезінфекційні засоби з

урахуванням антикорозійної стійкості оброблюваних матеріалів.
12.5. Для дезінфекції устаткування у виробництві пива

дезінфекційний розчин готувати в спеціальній ємності, витримувати

за всіма комунікаціями згідно з інструкцією з використання

дезінфектанту.
12.6. Загальну дезінфекцію технологічного обладнання і

трубопроводів при виробництві безалкогольних напоїв робити не

рідше одного разу на місяць. Для цього ємності заповнювати

дезінфекційним розчином, пропускати його через всі трубопроводи,

дозувальні, розливні машини і витримувати в них до двох годин.

Після спуску дезінфекційного розчину всю мережу промити холодною

водою до видалення дезінфектанту.

При використанні станції CIP дезінфекцію проводити згідно із

затвердженими на підприємстві графіками, мийними і дезінфекційними

засобами.
12.7. Після дезінфекції всі комунікації промивати гарячою

водою (80-85 град.С) і обполіскувати холодною водою.
12.8. Одночасно робити очищення і наступну дезінфекцію всіх

шлангів засобами.
12.9. Одночасно очищати і дезінфікувати повітряні та водяні

фільтри або пропарювати гострою парою. Усі комунікації

дезінфікувати дезінфекційними засобами.
12.10. У дні загальної дезінфекції робити механічне очищення

і миття внутрішніх поверхонь тунельних пастеризаторів після повної

зупинки всіх вузлів, що працюють. Зовнішні поверхні пастеризаторів

очищати від пилу.
12.11. Санітарну обробку обладнання для пастеризації пива в

потоці проводити відповідно до технічного опису і інструкції з

експлуатації.
12.12. Для миття і дезінфекції внутрішніх поверхонь ємностей

застосовувати спеціальний санітарний одяг і взуття (комбінезони,

гумові чоботи). Санітарний одяг зберігати в кожному цеху в

спеціальній шафі, застосовувати його з іншою метою забороняється.

Обслуговувальний персонал, що проводить дезінфекцію приміщень,

обладнання, комунікацій, апаратури та інвентарю, повинен бути

проінструктований з цих питань.
12.13. Устаткування мити спеціальними щітками, застосовувати

для миття ганчірки категорично забороняється. Дозволяється

застосовувати одноразові промислові серветки для зовнішнього миття

обладнання.
12.14. Рукави і шланги, які застосовуються для миття

устаткування, підвішувати на стіні або поміщати на спеціальних

стелажах.
12.15. Час миття та дезінфекції технологічного обладнання

повинен фіксуватись у відповідних журналах.
13. Санітарні вимоги до побутових приміщень
13.1. Підприємства повинні мати побутові приміщення

відповідно до вимог норм проектування допоміжних будинків і

приміщень промислових підприємств.
13.2. Забезпечити роздільне зберігання в гардеробних

особистого і санітарного одягу.
13.3. У побутових приміщеннях прибирання робити два рази на

день із застосуванням гарячої води і дезінфекційних засобів.
13.4. При вмивальниках повинне бути мило, дезінфекційний

розчин для обробки рук, одноразовий рушник або сушка та вішалка

для халатів.
13.5. Туалети повинні бути каналізовані, мати шлюзи, раковини

для миття рук зі змішувачами гарячої і холодної води (водопровідні

крани необхідно обладнувати ричаговим або педальним управлінням).
13.6. Санвузли регулярно забезпечувати туалетним папером.

Унітази, пісуари періодично очищати від сечокислих солей

спеціальними засобами. Перед входом мати килимок, просочений

дезінфекційним розчином для дезінфекції взуття.
13.7. Для прибирання і дезінфекції санітарних вузлів повинен

бути спеціальний інвентар (відра, совки, ганчірки, щітки тощо) з

відмітним маркуванням. Інвентар для прибирання санвузлів необхідно

зберігати окремо від інвентарю, що використовується для прибирання

інших побутових приміщень.
14. Заходи щодо боротьби з мухами, тарганами

та гризунами
14.1. У приміщеннях підприємств, що виробляють солод, пиво та

безалкогольні напої, не допускається наявність гризунів і комах

(мух, тарганів, комірних шкідників).
14.2. Для попередження появи комах і гризунів дотримуватись

санітарного режиму на території, у виробничих, складських і

підсобних приміщеннях.
14.3. З надходженням весни всі вікна виробничих приміщень,

які відкриваються, затягнути металевою сіткою або сіткою з іншого

матеріалу.
14.4. На підприємстві повинна постійно проводитись

профілактична робота з дезінсекції та дератизації. Для цього

укладається угода з спеціалізованою службою, яка має ліцензію

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

України.
14.5. Перед дезінсекцією сировину, готову продукцію і

інвентар виносити із приміщення; обробці підлягають тільки стіни,

стелі і віконні рами; забороняється обробка підлог, устаткування

(столів, транспортерів тощо) і застосування для дезінсекції

паперу - мухоморів, фтористих препаратів і формаліну.
15. Особиста гігієна працівників
15.1. Працівники підприємств, що виробляють солод, пиво та

безалкогольні напої, які влаштовуються на роботу в обов'язковому

порядку, повинні пройти медичний огляд відповідно до наказу

Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280

( z0639-02 ) "Щодо організації проведення обов'язкових

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,

виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з

обслуговуванням населення і може призвести до поширення

інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 08.08.2002 за N 639/6927.
15.2. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку,

куди регулярно заносять результати медичних оглядів, у тому числі

і відомості про перенесені інфекційні захворювання, проходження

працівниками навчання за програмою гігієнічної підготовки.

Особисті медичні книжки зберігаються у начальника цеху або в

пункті охорони здоров'я.
15.3. Працівники, які не пройшли медичний огляд і не мають

особистої медичної книжки, до роботи не допускаються.
15.4. Перед початком роботи кожен працівник підприємства

повинен розписатися в спеціальному журналі про відсутність у нього

і членів сім'ї кишкових захворювань.
15.5. Працівники зобов'язані приходити на роботу в чистому

особистому одязі і взутті. При вході на підприємство ретельно

очищати взуття.
15.6. Верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті

речі залишати в гардеробній, в індивідуальній шафі.
15.7. Перед роботою надягти чистий санодяг чи спецодяг,

підібрати волосся під ковпак або косинку. Забороняється защібати

санодяг шпильками, голками і зберігати в кишенях халатів цигарки,<< предыдущая страница   следующая страница >>