asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2007 N 811
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2007 р.

за N 1411/14678

Про затвердження Державних

санітарних норм і правил для підприємств,

що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Державні санітарні норми і правила для

підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

(додаються).
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного

нагляду (Пономаренко А.М.):
2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в

Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств та

інших центральних органів виконавчої влади, установ і закладів

державної санітарно-епідеміологічної служби.
3. Уважати такими, що не застосовуються на території України,

"Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной

промышленности", затверджені заступником головного державного

санітарного лікаря СРСР 09.04.85 N 3244-85 ( v3244400-85 ).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора

Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,

головний державний санітарний

лікар України С.П.Бережнов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра аграрної

політики України Я.М.Гадзало
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

11.12.2007 N 811
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2007 р.

за N 1411/14678

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

для підприємств, що виробляють солод, пиво

та безалкогольні напої

1. Загальні положення
1.1. Ці Державні санітарні норми і правила для підприємств,

що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (далі - Санітарні

правила), - обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт

центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я,

який встановлює санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні

вимоги до устаткування й утримання всіх діючих підприємств, що

виробляють солод, пиво та безалкогольні напої.
1.2. Санітарні правила поширюються на всі діючі підприємства,

що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої, незалежно від

форм власності.
1.3. Будівництво нових, а також технічне переобладнання,

реконструкція та розширення існуючих підприємств здійснюється за

погодженням з установами та закладами державної

санітарно-епідеміологічної служби.
1.4. Проектні організації, підприємства всіх форм власності

повинні узгоджувати з установами та закладами державної

санітарно-епідеміологічної служби проектну документацію на

будівництво та реконструкцію підприємств, що виробляють солод,

пиво та безалкогольні напої.
1.5. Уведення в експлуатацію побудованих, реконструйованих і

капітально відремонтованих підприємств і цехів здійснюється

відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від

22 вересня 2004 року N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про Порядок прийняття

в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" та від 12 травня

2007 року N 712 ( 712-2007-п ) "Про затвердження Порядку видачі

експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва,

переробки або реалізації харчових продуктів".
1.6. Санітарні правила визначають санітарні вимоги до

території, приміщень та обладнання, приймання, зберігання та

обробки сировини, до виробництва солоду, пива та безалкогольних

напоїв, а також до умов праці і особистої гігієни персоналу.
1.7. Підприємства, що виробляють солод, пиво та безалкогольні

напої, повинні забезпечувати випуск харчових продуктів відповідно

до вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових

продуктів" ( 771/97-ВР ).
1.8. Асортимент продукції, що випускається, розробляється

виробником відповідно до проектної потужності підприємства,

споживчого попиту, набору необхідних приміщень, рівня їхнього

оснащення, технологічного обладнання. Технологія виробництва

солоду, пива та безалкогольних напоїв погоджується з МОЗ.
1.9. Усі дезінфекційні засоби, що використовуються на

підприємствах, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої,

повинні бути зареєстровані відповідно до вимог постанови Кабінету

Міністрів України від 3 липня 2006 року N 908 ( 908-2006-п ) "Про

затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації)

дезінфекційних засобів". Дезінфекційні засоби повинні

використовуватись за призначенням і відповідно до режиму

використання.
1.10. Вимоги Санітарних правил повинні виконуватись постійно

і в повному обсязі на всій території України.
1.11. Контроль за виконанням вимог Санітарних правил здійснює

державна санітарно-епідеміологічна служба.
2. Санітарні вимоги до території
2.1. Територія підприємств, що виробляють солод, пиво та

безалкогольні напої, повинна бути впорядкована, мати огорожу,

транспортні, пішохідні шляхи та виробничі майданчики з твердим

водонепроникним покриттям, зливову каналізацію та відповідати

санітарним вимогам.
2.2. Територія підприємства повинна плануватись з урахуванням

відводу атмосферних і талих вод, водостоки повинні регулярно

очищатися і своєчасно ремонтуватися.
2.3. Під'їзні шляхи, тротуари, господарські майданчики,

навантажувальні рампи повинні бути покриті твердим покриттям або

асфальтовані.
2.4. Територія підприємства повинна триматися в належній

чистоті. Прибирання її проводиться щоденно. У теплу пору року, у

міру потреби, прибирання повинно включати полив території. У

зимовий період під'їзди і проходи на території слід очищати від

снігу та льоду, а під час ожеледі посипати піском.
2.5. Для зберігання зворотної тари, склобою, будівельних

матеріалів повинні виділятись спеціальні майданчики (асфальтовані

або бетоновані). Майданчики для зберігання зворотної тари повинні

бути обладнані навісом.
2.6. Для збирання відходів і сміття повинні бути встановлені

сміттєзбірники (металеві контейнери, металеві бачки, які щільно

закриваються та мають водонепроникне дно) на спеціально

асфальтованому або бетонованому майданчику, огородженому з трьох

боків.
2.7. Розміри майданчика повинні перевищувати основу

сміттєзбірника на 1 м в усі боки. Сміттєзбірники повинні бути

віддалені від виробничих та складських приміщень на відстань не

меншу, як 25 метрів.
2.8. Сміття вивозять у міру заповнення сміттєзбірників, у

теплий період не рідше ніж один раз в три доби з наступною їх

дезінфекцією 10%-ним розчином хлорного вапна або іншими

дезінфекційними засобами. Систематично проводиться прибирання і

дезінфекція майданчика.
2.9. Для вивезення сміття повинен використовуватись

спеціалізований транспорт, який забороняється використовувати для

перевезення сировини і готової продукції.
2.10. При централізованому зборі сміття сміттєзбірники і

контейнери повинні поставлятись на підприємство чистими і

продезінфікованими.
2.11. Для збору і зберігання дробини повинні бути обладнані

збірники або ящики з водонепроникних матеріалів. Збірники для

дробини дозволяється розміщати тільки на асфальтованих або

бетонованих майданчиках.

Майданчик повинен мати ухили, спрямовані до трапів виробничої

каналізації.

Транспортування дробини повинно проводитися автомашинами з

металевими водонепроникними кузовами або в спеціальних цистернах,

баках, спеціально обладнаних самоскидах, які забороняється

використовувати для перевезення сировини та готової продукції.
2.12. Туалети (санвузли) для водіїв автотранспорту та осіб,

що супроводжують вантажі, повинні бути окремо розташовані, мати

вихід на територію, розміщуватись на відстані не менше ніж за 25 м

від виробничих і складських приміщень і мають бути підключені до

каналізації. Дозволяється заміна туалетів на біотуалети.

Санвузли повинні постійно триматися в чистоті і щодня

дезінфікуватися.
2.13. Територія підприємства повинна бути освітлена

відповідно до діючих норм.
3. Водопостачання і каналізування
3.1. Якість води, що використовується для технологічних,

господарчо-побутових і питних потреб підприємства, повинна

відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические

требования и контроль за качеством" (далі - ГОСТ 2874-82),

Державним санітарним правилам і нормам "Вода питна. Гігієнічні

вимоги до якості води централізованого господарсько-питного

водопостачання", затвердженим наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 23.12.96 N 383 ( z0136-97 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 15.04.97 за N 136/1940, та Закону

України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 )

відповідно до етапів його впровадження.
3.2. Водопостачання підприємств здійснюють шляхом приєднання

до міської мережі водопроводу або за допомогою облаштування

артезіанських свердловин з обов'язковим обладнанням внутрішнього

водопроводу згідно з вимогами чинних СНиП 2.04.01-85 "Внутренний

водопровод и канализация зданий" (далі - СНиП 2.04.01-85).
3.3. Вибір джерела водопостачання, місця водозабору, а також

заходи щодо благоустрою зони санітарної охорони джерел

водопостачання повинні бути узгоджені з державною

санітарно-епідеміологічною службою згідно з ГОСТ 2761-84

"Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гигиенические, технические требования и правила выбора".
3.4. Система водопостачання підприємства повинна передбачати

резервуари питної води для забезпечення гарантованого подання води

в разі перебою та аварій. Повний обмін води в резервуарах повинен

забезпечуватись за проміжок часу не більший за 48 год.

Резервуари для запасної води треба тримати в чистоті,

замикати на замок і пломбувати.

Для огляду і очистки резервуарів передбачаються люки і сходи.

Очистку і дезінфекцію резервуарів проводити залежно від

мікробіологічних показників якості води, але не рідше 1 разу на

квартал. На кожному резервуарі повинен бути трафарет:

Водобак N ________________________

Об'єм ______________________ куб.м

Очищений _________________ 200__ р.

Продезінфікований ________ 200__ р.
3.5. Вода в місцях водозабору повинна підлягати

санітарно-хімічному і санітарно-бактеріологічному контролю з

періодичністю, яка встановлена державною

санітарно-епідеміологічною службою, але не рідше 1 разу на місяць,

згідно з ГОСТ 2874-82 та ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические

требования и правила выбора".
3.6. Кожна свердловина повинна мати паспорт радіаційної

якості води та паспорт на свердловину, яким визначена зона

суворого режиму скважини. Результати лабораторного контролю якості

води у скважині мають бути зареєстровані в паспорті на скважину.

Після кожного ремонту внутрішніх мереж холодного і гарячого

водопостачання, а також за приписом територіальних органів

санітарно-епідеміологічної служби внутрішній водопровід підлягає

обов'язковому промиванню і дезінфекції відповідно до діючих

інструкцій з подальшим лабораторним контролем якості води.

Контрольні проби води відбирають безпосередньо після дезінфекції

на вводі, з резервуара і в трьох точках водозабору. Облік і

реєстрацію причин аварій і ремонтів внутрішнього водопроводу і

каналізації ведуть у спеціальному журналі, у якому реєструють дату

і причини ремонту, спосіб остаточної дезінфекції, прізвище, ім'я,

по батькові працівника, що проводив її.
3.7. Системи холодного і гарячого водопостачання не повинні

мати між собою з'єднань. Трубопроводи необхідно фарбувати згідно з

ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные

щитки" (далі - ГОСТ 14202-69). Трубопроводи з нержавіючої сталі,

полімерних та інших матеріалів не фарбують, а маркують написами.

Точка водозабору повинна мати написи "Вода питна", "Вода

технічна".
3.8. У кожному виробничому цеху і відділенні повинні бути

встановлені вмивальники для миття рук з підведенням гарячої та

холодної води через змішувачі, забезпечені милом, дезрозчином,

рушниками разового користування чи електрорушником для рук.

Умивальники повинні бути розташовані в кожному виробничому цеху

або відділенні в місцях, зручних для користування ними.
3.9. Працівники підприємства повинні бути забезпечені питною

водою, яка відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.
3.10. Підприємства і цехи повинні бути обладнані

каналізацією, яка забезпечує відведення виробничих, побутових і

атмосферних вод відповідно до СНиП 2.04.03-85 "Канализация.

Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.01-85, СН 496-77 "Временная

инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных

сточных вод".
3.11. Для виведення побутових і виробничих стічних вод

підприємства повинні бути приєднані до загальноміськоїследующая страница >>