asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання:


  1. Розробити функцію для розділення тексту, що задається стрічкою літер, на окремі слова та підрахунку кількості слів. Під словом розуміється послідовність літер, що відрізняються від пробілу, обмежена зліва початком стрічки або пробілом та справа - пробілом, розділовим знаком або кінцем стрічки. Мінімальний ввід повинен містити дві стрічки по три слова з одним розділовим знаком. Вивести на екран результати у вигляді: стовпчик слів, під ним їх кількість для кожної введеної стрічки.

Прототип функції:

int kwords(char* ss, char *sm[], int kmax);

ss – введена стрічка, sm - масив стрічок довжиною до 30 літер кожна (для розміщення виділених слів), kmax - максимальна кількість виділених слів. Передбачити сигналізацію про випадки, коли функцію неможливо використати (занадто багато слів або дуже довге слово.


  1. Написати калькулятор-конвертер арифметичного виразу в польський запис. Калькулятор приймає на вхід стрічку з арифметичним виразом у звичайній формі(може містити дужки та всі арифметичні операції включно з унарним мінусом), перетворює її у зворотній польський запис, рахує вираз та виводить результат обчислень та вхідний вираз у зворотньому польському записі.