asyan.org
добавить свой файл
1
Проект: «Екран майбутнього»

Актуальність проекту: згідно проведеним соціологічним дослідженням виявлена недостатня інформованість школярів щодо можливості вибору майбутньої професії, профорієнтаційна робота серед молоді не проводиться в закладах навчання чи проводиться на недостатньому рівні, сьогоднішні учні не мають уявлення про реальний попит спеціальностей на ринку праці.

Мета проекта: поліпшення економічного становища у регіоні, зробити доступною та надати можливість школярам отримувати своєчасну та актуальну інформацію стосовно потреби в необхідних фахівцях та робітниках на сучасному ринку праці.

Стратегічні напрямки проекту:

 • Зробити аналіз необхідних фахівців та робітників на ринку праці з урахуванням прогнозу на наступні 5 років;

 • Визначити перелік професій на які існує вагомий попит та дефіцит фахівців;

 • Створити робочу групу для розробки та створення інформаційних 5-ти мінутних відеороликів з популяризації необхідних професій та спеціальностей;

 • Розробити та затвердити розпорядження голови облдержадміністрації, яке регулює питання реалізації цього проекту, а саме: узгодження плану показів знятих відеороликів безпосередньо в загально освітніх закладах міст та районів області;

Проблеми:

 • Відсутність профорієнтаційної роботи в загально освітніх закладах області;

 • Відсутність інформації стосовно потреби в певних фахівцях на сучасному ринку праці;

 • Школярі не мають доступу до інформації щодо конкретної професії (карта професії) ;

 • Робочі спеціальності не популярні для вибору серед школярів;

Причини виникнення проблем:

 • На протязі останніх 10 років складалась тенденція до формування (потребильского) способу життя, у наслідок чого робочі професії втратили вагу та ринкову цінність.

 • Довгі роки проводилися політика популяризації економічних та юридичних спеціальностей без урахування реальної потреби в таких фахівцях на ринку праці;

 • На теперішній час сформувався великий дисбаланс між профіцитом економічних, юридичних та дефіцитом технічних спеціальностей;

Шляхи і способи розвязання проблем, які існують:

 • Визначення необхідних професій, які користуються попитом на ринку праці;

 • Розробити нормативно-законодавчі документи, що регулюють питання реалізації даного проекту;

 • Створити серію інформаційних відеороликів по популяризації професій, які необхідні на ринку праці, з урахуванням прогнозу на наступні 5 років;

 • Забезпечити доступність та можливість інформування молоді шляхом показу цих відеороликів;

 • Створення інформаційного порталу, на якому була би наступна інформація:

  • перелік актуальних професій необхідних регіону,

  • перелік професій на які існує профіцит,

  • характеристика професії, яка розкриває зміст, умови та оплату праці;

  • перелік навчальних закладів, в яких можливо здобути ці професії;

  • можливість отримати консультацію з вибору майбутньої професії (психологічну, юридичну, економічну та інше).

  • база вакансій на сучасному ринку праці у Донецькому регіоні.Задачі проекту:

надавати доступну інформацію стосовно професій для забезпечення ефективного та обміркованого вибору майбутньої спеціальності;

створити можливість для урівняння дисбалансу на регіональному ринку праці;

забезпечити доступними профорієнтаційними засобами загально учбові заклади області;

Зміст основних заходів проекту:

Назва заходу/ зміст роботи

Термін реалізації проекту

Виконавці

Экран майбутнього

5 років

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти та науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, Донецький обласний молодіжний центр праці, виконавчі органи міських рад та райдержадміністрацій.

Цільова аудиторія

Учні старших класів загальноосвітніх закладів області

Джерела фінансування

Обласний бюджет, кошті спонсорів, інші джерела не заборонені державою

Передбачувані статті витрат

Оплата праці, виготовлення відео продукції, покупка ефірного часу для трансляції профорієнтаційних роликів, придбання техніки.

Очікуванні результати виконання проекту, визначення його ефективності

Поліпшення економічного становища в регіоні;

усунення дисбалансу на ринку праці;

забезпечення фахівцями існуючи вакансії, які користуються попитом;

зменшення безробіття серед молоді.