asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Програмний комітет

В. Макара (Україна) – співголова,

М. Слободяник (Україна) – співголова,

В. Ткач (Україна),

М.Куліш (Україна),

В.Туркевич (Україна),

В.Карбівський (Україна),

О.Федотов (Білорусія),

М.Новиков (Україна),

С.Зайченко (Росія),

В.Копань (Україна),

В.Гіржон (Україна ),

Л.Мацуй (Україна),

І.Плющай (Україна),

М. Захаренко (Україна) - Вчений секретар конференції

Міжнародний комітет радників

Л. Булавін (Україна) – голова,

О.Івасишин (Україна),

D.Grevey (France),

А.Погорілий (Україна),

П. Шарф (Німеччина),

Л.Лобанов (Україна),

К.Рустічеллі (Італія),

Д.Гіцу (Молдова).


Місцевий організаційний комітет

С.Рево – голова,

М.Семенько – співголова,

Г.Весна,

Т.Волкова,

К.Іваненко,

І.Казо,

П.Когутюк,

Ю.Кобзар,

В.Кудін,

Т.Кучакова,

М.Мельниченко,

О.Наконечна,

В.Оглобля,

Л.Стебленко,

П.Теселько,

Н.Хуторянська,

В.Шевченко,

І.Шевченко.

С.Науменко - секретарСпонсори конференції

  • ТОВ „Скай Брокер”, вул. Ушакова, 10, 03083 Київ, Україна

  • ТОВ „Науково-виробничий центр „Арвіна”, вул. Саксаганського, 31, 01033, Київ, Україна

  • Державне підприємство „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, www.ukrndnc.org.ua

  • Відділ цільової підготовки НАН України при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Загальна програма

1 жовтня, понеділок
10.00-18.00 Реєстрація учасників конференції

(хол ІІ поверху)
2 жовтня, вівторок
10.00-11.00 Реєстрація учасників конференції

(хол ІІ поверху)

11.00-11.30 Відкриття конференції (ауд. 500, V поверх)

11.30-13.00 Пленарне засідання (ауд. 500, V поверх)

13.00-14.00 Перерва на обід

14.00-17.00 Пленарне засідання (ауд. 500, V поверх)

17.00-17.30 Перерва, кава

17.30-19.00 Стендові доповіді (хол ІІ поверху),

секції 1, 2, 3
3 жовтня, середа
10.00-11.30 Секційні засідання, секції 1, 2, 3
секція 1 (ауд. 500, V поверх)

секція 2 (ауд. 300, IІІ поверх)

секція 3 (ауд. 103, I поверх)
11.30-12.00 Перерва, кава

12.00-13.00 Секційні засідання, секції 1, 2, 3

13.00-14.00 Перерва на обід

14.00-16.00 Урочисте засідання, присвячене

75-річчю кафедри фізики металів

(ауд. 200, IІ поверх)

16.00-17.30 Стендові доповіді (хол ІІ поверху),

секції 4, 5, 6

17.30-20.00 Товариська зустріч
4 жовтня, четвер
10.00-11.30 Секційні засідання, секції 4, 5, 6
секція 4 (ауд. 500, V поверх)

секція 5 (ауд. 300, IІІ поверх)

секція 6 (ауд. 103, I поверх)
11.30-12.00 Перерва, кава

12.00-13.00 Секційні засідання, секції 4, 5, 6

13.00-14.00 Перерва на обід

14.00-16.00 Пленарне засідання (ауд. 500, V поверх)

16.00-16.30 Загальна дискусія та закриття конференції

(ауд. 500, V поверх)

16.30-19.00 Культурна програма

2 жовтня, вівторок
Відкриття конференції
11.00 Вступне слово проректора КНУ з наукової роботи проф. Закусила О.К.

11.10 Вітальне слово в. о. декана фізичного факультету КНУ

проф. Івченка В.М.

11.20 Виступ співголови оргкомітету чл.-кор. НАНУ проф. Макари В.А.
Пленарне засідання
Головуючі: проф. Макара В. А., проф. В.Б. Молодкін


11.30

L-1

E.G. Petrov

Superexchange electron tunneling through molecular monolayers

12.00

L-2

Пан В.М., Свєчніков В.Л., Фліс В.С.,

Черпак Ю.В., Москалюк В.О.

Cамоорганізація оксидних наночастинок на межових дислокаціях росту у плівках ВТНП купратів та її вплив на транспорт надструму

12.30

L-3

В.Б. Молодкин, С.И. Олиховский, Б.В. Шелудченко

Динамическая теория лауэ-дифракции рентгеновских лучей в монокристалах с крупными микродефектами


Перерва на обід
Пленарне засідання
Головуючі: д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю., проф. J. Foct14.00

L-4

Gavriljuk V.

Carbon, nitrogen and hydrogen in iron-based solid solutions: similarities and differences in their effect on structure and properties.

14.30

L-5

Jacques FOCT, Marie-Noelle Avettand-Fenoel, Gildas Guillemot and Frank Goodwin

Intermetallic compounds and liquid – solid alloys reaction

15.00

L-6

Л.С.Фоменко, С.В.Лубенец, В.Д.Нацик, Ю.Е.Стеценко,

А.Н.Изотов, Н.С.Сидоров

Абсорбция водорода кристаллами С60 и микромеханические свойства твердого раствора С602)х.

15.30

L-7

Юркова О.І.

Формування наноструктури в залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям

16.00

L-8

A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian,

V.B. Vorzhev,

I.Ya. Nikiforov,

O.Yu. Khyzhun,

J.J. Rehr

Electronic structure of cubic HfC, Hf0.5Ta0.5C and TaC carbides: X-ray spectroscopy studies and self-consistent calculations

16.30

L-9

Котречко С.О., Філатов О.В., Овсянніков О.В.

Вплив температури на границю плинності нановусівПерерва, кава17.15 Стендові доповіді, секції 1, 2, 3
Голова: доц. Семенько М. П.
Секція 1: «електронні процеси в твердих тілах»


Р1-1

С.П. Репецкий, В.А. Татаренко, И.Н. Мельник, И.Г. Вышиваная

Эффекты температурной зависимости электросопротивления упорядочивающихся сплавов

Р1-2

Рябцев С.И., Башев В.Ф., Белецкая О.Е., Доценко Ф.Ф.

Метастабильные состояния в сплавах с высокой положительной энергией смешения

Р1-3

А.И. Стецун, Л.А. Дворина

Расчет плотности электронных состояний аморфных силицидов переходных металлов

Р1-4

Зауличний Я.В., Солонін Ю.М., Звєзда С.С.

Рентгеноспектральне дослідження відмінностей електронної структури вуглецевих нановолокон та нанотрубок

Р1-5

E.G. Petrov, Ye.V. Shevchenko, V.I. Teslenko

Off-resonant electron tunneling through molecular films at strong electric field

Р1-6

Соколовський Б.І., Склярчук В.М., Плевачук Ю.О.

Йонна та електронна провідність у рідких Cu2Te і Cu2Se.

Р1-7

Бабич М.Г., Захаренко М.І., Плющай І.В.

Особливості електронної структури твердих розчинів V, Mn та Mo у хромі

Р1-8

Гармаш А.Ю., Ковтун В.И., Волкогон В.М.

Исследование электронной структуры валентных p-полос углерода в гексагональном WC, обработанном ударно-волновым методом

Р1-9

O.Yu. Khyzhun, A.K. Sinelnichenko, A.V. Izvekov, V.A. Kolyagin

Electronic structure of cubic TaCxN0.75x and rhombohedral -Ta4CxN3x carbonitrides: X-ray emission and photoelectron spectroscopy studies

Р1-10

O.Yu. Khyzhun, A.K. Sinelnichenko, M.V. Karpets, J.I. Tyshkovets

Electronic structure of the 3R polymorphous forms of niobium and molybdenum diselenides as derived from X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray emission spectroscopy

Р1-11

Ogloblya V.I., Ogloblya O.V.

The influence of oxygen impurities on 108MAg and 125Sb diffusion in Ga-In melts

Р1-12

L.V. Poperenko, M.V. Ozerov, M.V. Rakov

Spectroellipsometry Of ZnO thin films

Р1-13

Горкавенко Т.В., Зубкова С.М., Макара В.А., Русина Л.М.

Температурна залежность зонної структури та щільності станів гексагонального оксиду цинку


Секція 2: «СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ»


Р2-1

Рюмшина Т.А., Лунарска Э., Черняева О.

Влияние упругих неоднородных напряжений на диффузию водорода в алюминии

Р2-2

С.П. Репецкий, В.С. Кокайло

Вплив ангармонізму на дифузійні характеристики анізотропних кристалів

Р2-3

Гулівець О. М.

Заблудовський В. О.

Баскевич О. С.

Влияние импульсного тока на структуру сплавов металлов подгруппы железа с фосфором.

Р2-4

В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар,

С.М. Науменко, О.В. Коплак

Зміна структурного стану і структурно-залежних механічних властивостей кристалів кремнію

за допомогою магнітного поля.

Р2-5

О.П.Карасєвська, Б.М.Мордюк, Г.І.Прокопенко, І.О.Скиба, Н.І.Хріпта

Підвищення опору мікропластичним деформаціям дроту з Zr сплавів шляхом застосування різних деформаційних схем.

Р2-6

Мордюк Б.М., Карасєвська О.П., Скиба І.А., Рудой П.Е., Котко А.В.

Деформаційне зміцнення та еволюція дислокаційної структури сплавів Zr1Nb та Zr2,5Nb при розтягу в ультразвуковому полі.

Р2-7

Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Булавін Л.А., Альохін О.Д.

В'язкість розплавів Pb-Zn в області розшарування.

Р2-8

Малашенко В. В.

Спектр колебаний дислокации в магнитоупорядоченных

и гидростатически сжатых кристаллах.

Р2-9

Poklonski N.A., Lapchuk N.M. , Khomich A.V. , Khmelnitskii R.A., Dravin V.A. ,

Munkhtsetseg S.

Observation of irradiation-induced magnetic ordering in diamond

Р2-10

Недибалюк А.Ф., Атаманюк В.В., Дацко О.І.

Вплив різних видів обробки на мікропластичність та механічні властивості конструкційних сталей.

Р2-11

В.З. Куцова, О.А. Носко, А.С. Шерстобітова

вплив легуючих елементів на структуру і властивості напрівпровідникового кремнію

Р2-12

В.З. Куцова, О.А. Носко, А.С. Шерстобітова

вплив легування на структуру і властивості сплаву Si0.85Ge0.15

Р2-13

Bokoch S.M., Vernyhora I.V. and Tatarenko V.A.

A Monte Carlo investigations of local atomic and magnetic inhomogeneities within the short-range ordered state regions in f.c.c.-Ni–Fe alloys.

Р2-14

Шмельова Л. В., Супрун А. Д., Єжов С. М.

Критерії неруйнуючого теплового впливу лазерного випромінювання на тверду поверхню з врахуванням поверхностных эффектов

Р2-15

M. Ye. Korniyenko, V. A. Makara, V. B. Shevchenko, T. S. Veblaya

Investigation of interaction between nanoporous silicon and water and determination of different water states in porous silicon by IR spectroscopy method

Р2-16

Новиков М.М., Теселько П.О., МихалюкО.В.

Використання можливостей Х-дифрактометрії для вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в Cz-кремнії

Р2-17

Onanko A.P., Lyashenko O.V., Polovina O.I., Onanko Y.A.

Influence of alternative mechanical and electrical strain on internal friction, elastic module of semiconductors and SiO2


Секція 3: «АМОРФНІ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ»


Р3-1

О.В.Іщенко, М.І.Захаренко, І.В.Конгурова, С.В.Гайдай

Особливості структури оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів, нанесених на вуглецевих нанотрубках

Р3-2

В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, В.В. Яриш

Теоретичні дослідження процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах

Р3-3

Гадзира М.П., Солоненко В.В., Солоненко В.І.

Взаємодія терморозширеного графіту з кремнієм

Р3-4

Полищук В.С., Погибко В.М., Спиридонов Н.А., Гусакова Л.Г., Сидак И.Г.

Наноматериалы – перспективное направление в создании пьезокерамики нового поколения

Р3-5

Богорош О.Т., Воронов С.О., Ларкін С.Ю., Ройзман В.П.,

Про нанокристалічні матеріали і технології їх отримання

Р3-6

Бочечка О.О., Назарчук С.М.

Формування полікристалів при дії на алмазні нанопорошки високих тиску та температури

Р3-7

Кёниг Н.

Нанотехнологии слоистых дихалькогенидов d-переходных металлов

Р3-8

Силенко П.М., Шлапак А.М., Окунь І.Ю.

Дослідження процесу синтезу нановолокон TiС методом CVD

Р3-9

Токий Н.В.

Квантово-механическое моделирование взаимодействия молекулы азота с поверхностью наночастицы нитрида углерода C3N4

Р3-10

Рощенко С.Т., Шипкова И.Г., Чекрыгина Ю.И.

Механизм эволюции магнитных и магниторезистивных свойств наноструктур NiFe/Cu/Co/Cu в процессе низкотемпературного отжига

Р3-11

Юрков Г.Ю., Кокшаров Ю.А., Таратанов Н.А., Губин С.П.

Молибденсодержащие наночастицы стабилизированные полимерными матрицами

Р3-12

Доценко Ф.Ф., Рябцев С.І., Башев В.Ф.,Яковенко Э.І.

Формування аморфної фази W і Ta

Р3-13

Соболь О.В., Стеценко А.Н.

Влияние термического фактора на фазовый состав и структуру нанокристаллических конденсатов (W,Ti)C твердого раствора.

Р3-14

Лысенко А.Б.,Кравец О.Л., Лысенко А.А

Влияние термического режима закалки их жидкого состояния на микроструктуру металлов.

Р3-15

Гіржон.В.В.,

Смоляков О.В.

Вплив лазерної термомагнітної обробки на магнітні властивості аморфних стрічок на основі заліза та кобальту

Р3-16

В.З. Куцова, М.А. Ковзель, А.В. Кравченко

Формирование наноструктурной матрицы в сплавах на основе железа

Р3-17

Новіков В. В., Терлецький Д. А., Зубков Д. Ю.

Оптичні властивості нанокомпозитів з фрактальною структурою в електричному та магнітному полі

Р3-18

М. І. Захаренко,

М. П. Семенько

Тензоопір в аморфних металевих сплавах, його кореляції та вплив зовнішніх чинників

Р3-19

Семенько М.П., Плющай И.В., Захаренко Н.И.

Низкотемпературное электросопротивление аморфных металлических сплавов на основе Ti-Ni и Ti-Cu

Р3-20

Коломієць О.В., Мельник О.Б.

Моделювання аморфних сплавів за допомогою випадковогощільного пакування твердих сфер

Р3-21

Конешова Т.И

Двухфазные на наноуровне магнитные полупроводники в системе Cu-In-Cr-Se.

Р3-22

Mudry S.I, Shtablavyi I.I

Structure of molten eutectic alloys before solidification

Р3-23

Захаренко М. І, Орленко М. В.

Про природу концентраційної залежності магнітного моменту аморфних сплавів (Fe1-xNix)80B20

Р3-24

Рогуль Т. Г.

Вплив умов одержання та температури відпалу на структуру хромових покриттів

Р3-25

Башев В.Ф.,Белецкая О.Е., Белецкая Н.Е., Рябцев С.И., Сергеев Г.А.

Метастабильные состояния и свойства быстрозакаленных сплавов Fe-Sn и Ag-Ni.

Р3-26

Гусакова Л.Г., Спиридонов Н.А., Погибко В.М., Константинова Т.Е.,
Спиридонов В.Н.

К вопросу исследований наномасштабных эффектов при формировании структуры и свойств пьезокерамических и конденсаторных материалов


3 жовтня, середа
Секційні засідання, секції 1, 2, 3
Секція 1: «електронні процеси в твердих тілах»
Головуючі: проф. Репецький С.П., д.ф.-м.н. Карбівський В.Л.


10.00

О1-1

Капітанчук Олексій

Фізичні властивості рубрену: електронна структура та характеристики провідності.

10.15

О1-2

Теус С.М., Шанина Б.Д., Гаврилюк В.Г.

Влияние водорода на межатомное взаимодействие в железе.

10.30

О1-3

B.D. Shanina, V.G. Gavriljuk

Electronic structure and energy of interatomic bonds in fcc iron-based solid solution of transition metals.

10.45

О1-4

О.І. Плющай, Д.В. Євтушинський, В. Д. Борисенко, О.А. Кордюк

Ефективна концентрація носіїв у ВТНП купратах

11.00

О1-5

Панченко О., Сологуб С.

Дифракція і багатоканальне розсіювання носіїв струму на поверхні металу.

11.15

О1-6

Зауличний Я.В.

Рентгеноспектральне вивчення енергетичного перерозподілу валентних електронів і методи оцінки зміни зонної енергії матеріалів внаслідок їх диспергування до нанорозмірів.

12.00

О1-7

В.Л.Карбовский, А.П.Шпак, Н.А.Курган

Особенности электронного строения апатитов кальцияСекція 2: «СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ»
Головуючі: проф. Новиков М.М., проф. Котречко С.О.


10.00

О2-1

Волосевич П. Ю.

Дислокації, особливості їх виникнення та участі в зародженні α та ε фаз при мартенситних γ→α та γε перетвореннях.

10.15

О2-2

Knyazev A.V., Chernorukov N.G.

Structure and properties radionuclide-containing materials.

10.30

О2-3

Алєксєєв О.М., Алексєєв С.О., Лазаренко М.М., Майко О.М.

Теплофізичні, оптичні та діелектричні властивості довголанцюгових молекулярних полікристалів типу С18 в околі фазових перетворень.

10.45

О2-4

Шиваннюк В.

Вплив водню на властивості аустенітних сталей.

11.00

О2-5

Богорош О.Т., Воронов С.О., Ларкін С.Ю., Вишняков М.Є.

Діагностика руйнування об'єктів мікро - і наноелектроніки.

11.15

О2-6

Shevchenko M.l

A Drastic Dynamical Aspects of X-Ray Diffraction in Aged Alloys.Секція 3: «АМОРФНІ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ»
Головуючі: проф. Куницький Ю.А., доц. Захаренко М.І.


10.00

О3-1

Бурик І.П., . Дудецький Д.П., Маршалек М., Однодворець Л.В.

Тензорезистивні властивості нанокристалічних плівкових матеріалів на основі Fe, Cr та Mo.

10.15

О3-2

Синашенко О.В., Пазуха І.М., С.І. Проценко, І.В. Чешко

Кореляція між структурно-фазовим станом і електрофізичними властивостями плівкових матеріалів із спін-залежним

розсіюванням електронів

10.30

О3-3

A.P. Shpak, S.I. Pokutnyi, V.N. Uvarov

The spectrum of positron in nanocrystal metals: Theory.

10.45

О3-4

Павлова О.П., Сидоренко С.І., Макогон Ю.М.

Вплив легуючих елементів на формування стабільних нанорозмірних плівок NiSi на монокристалічному кремнії.

11.00

О3-5

Алєксєєва Т.А, Семенцов Ю.І.

Багатостінні вуглецеві нанотрубки та їх взаємодія з електролітами та біорідинами

11.15

О3-6

Ткач В. І.

Аналітичний опис кінетики двостадійної кристалізації металевих стекол.

12.00

О3-7

Белов Б.Ф., Троцан А.И., Бродецкий И.Л.

Исследование геометрических и энергетических параметров наноструктурных элементов оксидных расплавов.

12.15

О3-8

Ovrutsky A. M., Prokhoda A. S., Rasshchupkyna M. S., Rozhko A. A, Mukhin A. A.

Simulations of Crystallization of Metals on an Atomic Scale.

12.30

О3-9

Соболь О. В.

Исследование концентрационно - структурного упорядочения в нанокристаллических ионно-плазменных конденсатах W-Ti-C и W-Ti-В систем.

12.45

О3-10

А.П. Шпак, А.Б. Шевченко, Ю.А. Куницкий

Туннелирование магнитной точки через дефект в доменной границе цилиндрического магнитного домена


Перерва на обід
14.00 Урочисте засідання, присвячене 75-річчю кафедри фізики металів

1. Вступне слово завідуючого кафедрою фізики металів чл.-кор. НАНУ проф. Макари В. А.

2. Макара В. А., Новіков М.М., Копань В.С. «Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (з дня заснування до 75-річчя)»

3. Виступ акад. НАНУ Мовчана Б.О.

4. Виступи гостей та учасників конференції
16.00 Стендові доповіді, секції 4, 5, 6
Голова: проф. Копань В.С.
Секція 4: «структура та властивості композитних матеріалів»


Р4-1

Вишняков Л.Р., Мозговий О.В., Мороз В.П., Синайський Б.М., Ромашко І.М.

Розсіяння механічної енергії в композитах Al-SiC

Р4-2

Talako T.L., Grigorieva T.F., Letsko A.I., Barinova A.P. , Mosunov E.I., Kovaleva S.A., Vitiaz PA., Lyakhov N.Z.

Structure of nanocomposite SHS-powders produced using mechanocomposites-precursors

Р4-3

Дудкіна В. В.

Заблудовський В. О.

Штапенко Е. П.

Локальное лазерно-стимулированное электроосаждение цинка

Р4-4

Силенко П.М., Фірстов С.О.

Ефективність барєрного шару TiSi2 на межі армуюче волокно SiC та матриця на основі Ti

Р4-5

Вовченко Л.Л., Мацуй Л.Ю., Олейник В.В., Лаунец В.Л.

Поглощение электро-

магнитных волн в композитах графит-

эпоксидная смола

Р4-6

Є. Майкова, І.Ю. Проценко, С.І. Проценко, І.В. Чешко

Структурно-фазовий стан і електрофізичні властивості двошарових плівкових плівок Co/Au, Co/Ag і Fe/Cu

Р4-7

М.О.Юрчук

структура та властивості спечених твердих сплавів ВК6 та ВК15 з різною величиною обмеження процесу усадки

Р4-8

Беженар А.А., Копань В.С., Півень Н.І.

Електроопір шаруватого композиційного матеріалу діелектрик - провідник

Р4-9

Унрод. В.И., Орданьян С. С.

Физические основы создания керамических материалов на основе эвтектик тугоплавких соединений

Р4-10

Панарін В.Є, Погорєлая В.В., Свавільний М.Є.

Багатокомпонентні евтектичні покриття на основі заліза з фазами впровадження

Р4-11

Богорош О.Т., Воронов С.О., Ларкін С.Ю., Ройзман В.П., Вишняков М.Є.

Про нанокристалічні матеріали і технології їх отримання

Р4-12

Беженар М. П., Гарбуз Т.О., Кріштова О.В , Божко С. А.,

Білявина Н. М., Марків В.Я.

Реакційна взаємодія при спіканні кубічного нітриду бору і тугоплавких сполук з алюмінієм при високому тиску

Р4-13

Рево С.Л, Лозовий Ф.В., Максимова Г.В, Скрипка О.І, Семенцов Ю.І


Електроопір і термо-ЕРС багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки

Р4-14

Тоцький І. М., Попов О. Ю., Макара В. А., Казо І. Ф.

Вплив низькоенергетичних полів на структуру та мікромеханічні характеристики композиційних матеріалівследующая страница >>