asyan.org
добавить свой файл
1

Урок5. Програмне забезпечення інформаційної системи


Програмне забезпечення ПК.

Програмне забезпечення - це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Усе програмне забезпечення, що використовується комп'ютерами, поділяється на три основні види:

Системне програмне забезпечення — це сукупність програм, що призначені для забезпечення роботи комп'ютера та комп'ютерних мереж, а також для організації взаємодії користувача з комп'ютером.

Прикладне програмне забезпечення це програми, що забезпечують розв'язання задач певного типу.

Системи програмування — призначені для розробки інших програм.

Операційні системи.

При включенні комп'ютера першою завантажується операційна система.

Операційна система - програма, що завантажується при ввімкненні комп'ютера, проводить діалог з користувачем, керує ресурсами ЕОМ, запускає на виконання інші програми. 

WINDOWS XP – це багатозадачна операційна система, яка забезпечує одночасне виконання декількох програм.

При завантаженні комп’ютера дана ОС виводить на робочий стіл зображення, що називається робочий стіл. 


На робочому столі знаходяться:

  • піктограми;

  • панель задач;

Ярлик – (піктограма) відображає посилання на деякий інший об’єкт

Панель задач містить кнопку ПУСКпанель швидкого запускупанель індикаторів.

В основному команди дають за допомогою маніпулятора “мишa” натисканням раз чи два рази його ліву клавішу. Права клавіша, як правило, використовується для виклику контекстного меню.

Контекстне меню містить основні команди, що відносяться до даного об’єкта.
Кожного разу, коли ви запускаєте програму, або відкриваєте вікно, кнопка, що представляє це вікно, з'являється на панелі задач. Ви можете переключатися між вікнами, вказуючи мишею відповідну кнопку. Коли ви закриєте вікно (завершите програму), відповідна їй кнопка зникне з панелі задач.

Щоб згорнути всі вікна, розташовані на робочому столі, та помістити їх на панель задач, натисніть кнопку — "Свернуть все окна".

Вікна. Елементи вікон.

У перекладі з англійської мови слово  «Windows» означає «Вікна». Об'єкт «вікно» — центральний у системі Windows. Всі програми (застосування, задачі) виконуються в окремих вікнах. Будь-який діалог з користувачем також відбувається у відповідних вікнах. Кожне з вікон у системі Windows має певний стандартизований набір компонентів.Вкажемо елементи вікон, перераховуючи їх зліва направо та зверху вниз. У верхньому рядку вікна знаходяться: піктограма системного меню, за нею - заголовок вікна і, нарешті, - кнопки мінімізації, максимізації та закриття вікна. Далі ідуть меню вікна та панель інструментів, строка адреси, робоча область.

Вміст панелі обрамляється горизонтальною та вертикальною лінійками прокрутки. Знизу вікна розташовані рядок стану та зона зміни розмірів вікна. Зауважимо, що в залежності від типу вікна та відповідних налаштувань, вікна можуть дещо відрізнятися одне від одного. Виділяють 4 типи вікон:

Розміри та положення вікон на робочому столі можна змінювати за допомогою миші чи клавіатури. Вікно, у якому працюють, називається активним. Може бути лише одне активне вікно.

Основні сполучення клавіш Windows

Команда

Короткий опис

F1

Виведення контекстної довідки

ALT+F4

Вихід із програми

SHIFT+F10

Відкриття контекстного меню та перехід у нього

CTRL+ESC

Відкриття головного меню та перехід у нього

ALT+TAB

Перехід до попереднього вікна. Послідовні натискання TAB при натиснутій клавіші ALT дозволяють перебрати всі вікна

CTRL+X

Видалення у буфер

CTRL+C

Копіювання у буфер

CTRL+V

Вставка з буфера

DEL

Видалення

CTRL+Z

Відміна попередньої дії

CTRL+A

Виділення всіх об'єктів

BACKSPACE

Перехід на один рівень уверх

Win+M

Згорнути всі вікна