asyan.org
добавить свой файл
1
Програма із англійської мови

для абітурієнтів

Кременчуцького педагогічного училища

( база 9 класів)

Вступаючий до училища повинен мати такий обсяг знань, навичок і умінь із англійської мови.

Аудіювання і усне мовлення.

Абітурієнт повинен розуміти ІМ в обсязі тематики, визначеної програмою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, сприймати мовлення іншої особи при безпосередньому спілкуванні, а також у грамзапису. Він повинен адекватно реагувати на почуття під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики. Вступник повинен вміти логічно і послідовно викласти свої думки відповідно до запропонованої ситуації у межах передбаченої програмою тематики.

Тривалість звучання адитивного матеріалу - до 2 хвилин, довжина фрази - до 10 слів. Аудитивні тексти можуть містити в собі до 5% незнайомих слів.

Розуміння прослуханого перевіряється за допомогою запитань до тексту. Бесіда-діалог повинна носити характер взаємодії у межах заданої ситуації. Вступник повинен уміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Окремі із реплік повинні складатися не менш як із 2-3 фраз, що мають в собі інформацію або забезпечують аргументованість реакції.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати мовним нормам, бути логічним і послідовним, і складатися із лексико-граматичного матеріалу. Обсяг висловлювання - не менше 10 фраз.

Читання і переклад.

Вступник повинен вміти читати мовчки із повним розумінням змісту, тексти соціально-політичного або загально-технічного характеру, що містять до 7% незнайомої лексики. Швидкість читання - до 1500 друкованих знаків за одну академічну годину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом відповіді на запитання до тексту.

Абітурієнт повинен вміти читати без словника,, мовчки із розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти із художньої, уривки із науково-популярної та суспільно-політичної літератури, що містять до 5% незнайомих слів. Швидкість читання - 400 друкованих знаків на хвилину. Розуміння перевіряється за допомогою відповіді на запитання до основних фактів, а також письмового викладу основного змісту рідною або переказу тексту ІМ.

Вступник повинен також вміти читати в голос адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно політичного характеру при швидкості 250-300 друк-знаків за хвилину: розуміння перевіряється шляхом вибіркового усного перекладу.

Перелік усних розмовних тем.

Завдання І

 1. Розкажіть основні відомості про США.

 2. Надайте інформацію про традиції та свята США.

 3. Переконайте, що найкращий вид спорту - це той, що подобається вам.

 4. Розкажіть про своє рідне місто (село).

 5. Доведіть, що ваша школа найкраща.

 6. Розкажіть, куди б ви хотіли поїхати подорожувати та яким чином (поїздом, машиною).

 7. Висловіть свою думку з приводу важливості знання іноземної мови.

 8. Поділіться своїми планами на майбутнє.

 9. Надайте детальну інформацію про ваш будинок або квартиру.

 10. Розкажіть про значні місця Великобританії, її столицю.

 11. Дайте коротку характеристику творчості вашого улюбленого поета (письменника) розкажіть про значення книги в вашому житті.

 12. Надайте інформацію про одного із відомих письменників (поетів) Англії (США).

 13. Розкажіть про сімейні традиції, свята.

 14. Ознайомте із особливостями географічного положення та клімату України.

 15. Представте свого друга.

 16. Зробіть короткий огляд телепередач одного з національних каналів, порекомендуйте найкращу.

 17. Розкажіть про розпорядок вашого робочого дня.

 18. Поділіться, як ви проводите вихідні дні.

 19. Покажіть привабливість кожної пори року, погоди.

 20. Яке ваше хобі?

Завдання II

Поставте письмово усі можливі типи запитань до поданої теми.

Граматичний матеріал.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому та найвищому ступенях.

Дієслово. Вживання Present Indefinite Tense для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно,

регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною.

Вживання Past Indefinite для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому;

Future Indefinite - для вираження майбутніх дій; Present Perfect - для вираження дій, завершених

у минулому, результат яких відчувається тепер.

Вживання Present, Past, Future Indefinite Passive.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за

допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Критерії оцінювання

Середній рівень

 1. Учень використовує у мовленні прості речення І за опорами робить короткі
  повідомлення, у його мовленні є помилки. Обсяг висловлювання - 10 речень.

 2. Учень вміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості
  речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок, у його мовленні є
  помилки. Обсяг висловлювання -10-12 речень.

 3. Учень висловлюється за опорами у межах вивчених тем відповідно до навчальної
  ситуації, малюнка, уміє починати і закінчувати розмову, погоджуватися або не
  погоджуватися, у його мовленні мають місце помилки. Обсяг - 11-13 речень.

Достатній рівень

 1. Учень уміє зв'язно висловлюватися до навчальної ситуації, малюнка, роботи,
  повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або
  побаченого, підтримувати бесіду, ставити питання та відповідати на них, у його
  мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню. Обсяг - 12-14 речень.

 2. Учень, уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем, підтримувати бесіду,
  вживаючи розгорнуті репліки, у його мовленні є помилки, які не заважають
  спілкуванню. Обсяг - 14-16 речень.

9. Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, у його

мовленні можуть бути помилки. Обсяг - 18-20 речень.

Високий рівень

 1. Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем. Обсяг -
  18-20 речень. Вміє поставити 1-2 запитання до вивченої теми.

 2. Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем. Обсяг -
  18-20 речень. Вміє поставити 2-3 запитання до вивченої теми.

 3. Учень вміє вільно висловлюватись та вести бесіду відповідно до ситуації, без особових
  зусиль. Обсяг висловлювання - 18-20 речень. Вміє поставити 3 і більше різноманітних
  запитань до вивченої теми.