asyan.org
добавить свой файл
1

МЕРЕЖА НІДЕРЛАНДСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Конкурс проектів
Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи має намір підтримати трансформаційні процеси у соціальній сфері шляхом надання грантів недержавним організаціям в межах географічного регіону, що охоплює Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську і Чернівецьку області України. По за межами Карпатського Єврорегіону фінансуються проекти спрямовані на підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Програма підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є невід’ємною складовою Програми соціальних перетворень, на неї розповсюджуються ті ж правила та умови подачі заявок.
Програма адмініструється Карпатським фондом - Україна. Заявки подаються виключно до офісу фонду в м.Ужгороді. Заявки подані до фондів членів мережі в Нідерландах розглядатися не будуть.
Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи заснована в 1991 році чотирма фондами із метою сприяння соціальним трансформаційним процесам у пост-комуністичних суспільствах Центральної та Східної Європи. Сьогодні ці фонди діють на території 11 країн Центральної та Східної Європи. Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи намагається зробити внесок у розвиток громадянського суспільства шляхом підвищення рівня соціального захисту і охорони здоров’я, покращення становища соціально незахищених груп населення. (детальніше див. www.cfncee.nl)
Основною метою діяльності Карпатського фонду є зміцнення місцевих громад і сприяння стабільності в регіоні шляхом підтримки локальних ініціатив на території прикордонних областей, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та України. Карпатський фонд надає фінансову і організаційну підтримку місцевим неурядовим організаціям та органам місцевого самоврядування з метою зміцнення місцевої демократії і розвитку громадянського суспільства, а також транскордонного, міжетнічного та міжсекторного співробітництва. (детальніше див. www.carpathianfoundation.org)
Завданням програми є підтримка процесу соціальних перетворень шляхом надання фінансової підтримки ініціативам місцевих неурядових організацій. Неурядові організації повинні сприяти втіленню інноваційних ідей у вирішення місцевих соціальних проблем.
Передбачувані результати


 • мобілізація соціального потенціалу регіону;

 • розвиток нових соціальних мереж та соціальних партнерств;

 • заохочення волонтерських ініціатив;

 • стимулювання розвитку самодопомоги в суспільстві;

 • організаційне зміцнення благодійних неурядових організацій і їх ролі у розвитку громад;

 • заохочення співробітництва між благодійними неурядовими організаціями,

органами місцевого самоврядування та місцевим бізнесом;

 • розвиток громадського милосердя та соціальної відповідальності;

 • сприяння регіональній і транскордонній співпраці між соціально-орієнтованими неурядовими організаціями;

 • сприяння розвитку громад і регіонів;

 • деінституціоналізація системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.


Тематика програми


 1. Соціальний захист, охорона здоров’я, робота в громадах;
 1. Розвиток громад і регіонів, етнічних груп, транскордонні і мережеві проекти.
 1. Сімейні форми виховання (прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Цільові групи програми
Соціально незахищені групи; люди з обмеженими можливостями, зокрема, з фізичними та розумовими вадами; діти; жінки; молодь; люди похилого віку; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; прийомні батьки та батьки-вихователі ДБСТ; безробітні; маргінальні групи; малозабезпечені; безпритульні; люди, що живуть із ВІЛ-СНІД; узалежнені; національні меншини; інші соціально вразливі групи.

Бюджет програмиЯк правило, гранти, наданні в рамках програми, становлять 10 000 – 15 000 євро. Максимальна сума гранту – 20 000 євро.
Проектні заявки приймаються на постійній основі.

Критерії для отримання гранту

У рамках програми надаються гранти офіційно зареєстрованим неурядовим організаціям зі статусом неприбуткових, які діють на географічній території, описаній вище.Загальнонаціональні неурядові та міжнародні організації, які діють поза межами Карпатського Єврорегіону, можуть бути партнерами у здійсненні проекту, однак, не можуть бути прямими реципієнтами фінансової допомоги (виключення становлять проекті пропозиції, подані в межах Програми підтримки прийомних сімей та ДБСТ).
На фінансову підтримку можуть розраховувати організації, що надають прямі послуги клієнтам або цільовій групі. Не підтримуються проекти, пов’язані з посередництвом або винятковим лобіюванням інтересів. Організація повинна мати попередній досвід реалізації подібних проектів. У випадку із новоствореними неурядовими організаціями, їх статутні завдання повинні відповідати завданням програми.
Тривалість проекту не може перевищувати 12 місяців з дня підписання угоди про надання гранту.
Проекти, що не будуть підтримуватися
Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи і Карпатський фонд не розглядатимуть проектів, пов’язаних із:

 • загальною підтримкою організацій;

 • отриманням стипендій;

 • ре-грантуванням;

 • науковими розробками;

 • публікаціями (крім випадків, якщо вони становлять частину запланованого проекту);

 • конференціями та пов’язаними з ними транспортними витратами;

 • навчальними поїздками за межі Центральної та Східної Європи;

 • виключним лобіюванням інтересів цільової групи (однак, даний напрямок може бути органічною складовою ширшого проекту);

 • посередництвом у будь-якому вигляді;

 • сферою діяльності, фінансування якої є прямим обов’язком держави або органів місцевого самоврядування.


Витрати, що не підтримуються
Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи і Карпатський фонд, зазвичай, не підтримують наступні витрати:

 • заробітна плата працівників, безпосередньо не залучених до виконання проекту. Донор залишає за собою право визначати необхідність залучення працівників, які оплачуються за рахунок коштів донора, до виконання проекту;

 • оренду офісних приміщень;

 • комунальні витрати організації (крім випадків, якщо це прямо сприяє успішному виконанню проекту);

 • продукти харчування, одяг тощо для цільової групи (крім випадків, пов’язаних з харчуванням під час реалізації заходів проекту);

 • інші поточні витрати організацій.


Також не будуть підтримуватися проекти, пов’язані з


 • екологічними проблемами та культурною спадщиною;

 • проблемами релігійних громад;

 • надзвичайними ситуаціями;

 • комплексними великими проектами загальною вартістю в мільйони доларів.Критерії розгляду проектів
Організація-заявник повинна бути офіційно зареєстрована неприбуткова організація (довідка за формою 4 ОПП або 5 ОПП). Якщо проект відповідає завданням, а також технічним і адміністративним вимогам програми, Карпатський фонд і Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи розглянуть проект.

Практичні критерії оцінки проекту


 • відповідна презентація проекту, переконливий аналіз потреб та інформація про сутність проекту;

 • послідовний набір завдань з чітко визначеною метою і оцінкою очікуваних результатів;

 • чіткий опис методів реалізації проекту;

 • чіткий опис методології оцінки успішності виконання проекту;

 • інноваційність і фінансова ефективність проекту;

 • наявність детального бюджету з поясненням використання коштів гранту, інформація про залучені кошти інших організацій;

 • наявність додатків та документів, що стосуються конкретного проекту (наприклад, якщо одним із завдань проекту є реконструкція або будівництво, заявник повинен надати проектно-кошторисну документацію відповідно до офіційно встановлених вимог).


Якість проекту


 • втілення інноваційних ідей з метою досягнення вагомих результатів;

 • інноваційність підходу з залученням місцевої громади;

 • внесок у довгострокові плани розвитку громади;

 • можливість оцінити результати проекту та потенціал його продовження у майбутньому.


Партнери


 • спроможність всіх партнерів реалізувати проект;

 • очевидність підтримки проекту місцевою громадою;

 • чiтке визначення i розподiл обов’язкiв мiж партнерськими органiзацiями.


Проекти, яким буде надаватися пріоритет


 • проекти, які мають потенціал продовження навіть пiсля закiнчення фiнансування Мережею нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи і Карпатським фондом;

 • проекти, які мають демонстраційний чи модельний характер;

 • проекти із спів фінансуванням не менше ніж 25 % загального бюджету проекту

 • проекти, до розробки та виконання яких було залучено цільову групу.

Програма підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

В межах цієї програми підтримуються наступні проекти:

 • Проекти, подані неприбутковими, недержавними організаціями, які підтримують дитячі будинки сімейного типу і, які передбачають обладнання та незначні ремонтні роботи приміщень, де проживають прийомні діти.

 • Проекти, подані неприбутковими, недержавними організаціями з професійної підготовки в сфері прийомних сімей, а саме:навчання та відбір прийомних батьків, соціальних працівників, залучених до навчання та соціального супроводу прийомних сімей, а також підготовки та адаптації прийомних дітей.

Поточні витрати дитячих будинків сімейного типу не підтримуються.

Наступні критерії є найбільш важливими при розгляді проекту:

 1. Критерії практичності (переконливий аналіз ситуації, інноваційна природа проекту і відповідність бюджету очікуваним результатам).

 2. Якість проекту.

 3. Партнери (добре налагоджені партнерські зв’язки та здатність всіх партнерів реалізувати проект).

Процес подачі заявок.
Програма Соціальний перетворень у Західній Україні діє на постійний основі. Однак, для того, щоб ефективно оцінити проект та терміни прийняття рішень рекомендується подавати заявки до кінця першого місяця кожного кварталу. В іншому випадку, терміни прийняття рішень складно прогнозувати.
Аплікаційну форму проекту та форму бюджету можна завантажити на веб-сторінці або отримати в офісі Карпатського Фонду в м.Ужгороді.

Проекти, представлені у довільній формі прийматися не будуть!
Крок 1. Заявка та бюджет проекту подаються українською мовою в електронному вигляді.

Крок 2. Оригінал (тверда копія) заявки (1 екземпляр), бюджет, а також всі додаткові документи надсилаються звичайною (не кур’єрською) поштою на адресу Карпатського фонду в м.Ужгороді.

У випадку, коли через технічні причини організація не здатна надіслати електронну копію заявки, необхідно звернутися до офісу Карпатського фонду.
Контактну інформацію Карпатського фонду розміщено нижче

Процес відбору проектів
Процес відбору проектів складається з двох етапів:

Етап 1:

Грантовий комітет Карпатського фонду розгляне всі подані пропозиції і відбере такі, що відповідають технічним і адміністративним вимогам програми. Відібрані проекти повинні бути перекладені аплікатами на англійську мову. Разом з письмовими рекомендаціями їх буде надіслано до Мережі нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи.

Етап 2:

Мережа нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи приймає остаточне рішення про надання гранту.

Процес здійснення платежів переможцямРеалізація проекту може початись тiльки пiсля пiдписання угоди про надання гранту. Кошти, що були витрачені на проект до пiдписання угоди, не підлягають відшкодуванню.

Для полегшення контролю проекту з боку Мережі нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи і Карпатського фонду i забезпечення його "прозоростi" проектант повинен відкрити окремий рахунок у банку, або субрахунок, де будуть акумулюватись тiльки кошти гранту.

Фiнансування проекту буде здiйснюватись поетапно. Перший транш гранту буде переказано після підписання угоди. Наступні перекази здiйснюватимуться пiсля подання і затвердження звiту (згідно плану і графіку) про стан виконання відповідного етапу проекту. (в т.ч. фiнансового звiту з додатком копiй документiв, що вiдображають витрати). Протягом перiоду реалiзацiї проекту проектант повинен тісно співпрацювати з Мережею нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи і Карпатським фондом.
Адреса Карпатського фонду в м. Ужгороді:

Україна 88008 Ужгород


пл. Народна, буд. 5, кімн. 42

Карпатський фонд

тел.: (03122) 3 62 47

факс: (03122) 3 41 29

e-mail: cfua@cfoundation.org

www.carpathianfoundation.org

Директор Карпатського фонду – Руслан Жиленко (Ruslan.zhilenko@cfoundation.org)Координатор Програми соціальних перетворень для Західної України – Наталія Белей (nataliya.beley@cfoundation.org)
Координатор Програми соціальних перетворень (Програма підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) – Наталія Ільченко (Natalia.ilchenko@cfoundation.org)