asyan.org
добавить свой файл
1

УКРАЇНА


УМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20300, м. Умань, пл. Леніна 1, тел. 3-50-35РІШЕННЯ

Від «25» вересня 2012 року № 18-4/VI

м. Умань
Про районну програму

подолання та запобігання бідності

на період до 2015 року
Розглянувши клопотання райдержадміністрації від 14.09.2012 №01-01-28/4056 про затвердження районної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 № 1057 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”, обласної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради № 16-3/VІ від 26.06.2012, районна рада
вирішила:


  1. Затвердити районну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі – програма), що додається.

  2. Райдержадміністрації:

    1. Забезпечити виконання заходів програми.

    2. Про хід виконання програми інформувати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації з питань економіки, промисловості та підприємництва, інвестиційної діяльності, постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, охорони материнства та дитинства ( голова комісії – Яворська Т.Л.).


Голова районної ради С.Я. Кулібаба

Додаток

до рішення районної ради

від 25 вересня №18-4/VI
Районна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року
І. Загальна частина

Бідність – це соціально-економічне явище, яке шкодить не лише окремій людині, вона становить загрозу для українського суспільства загалом. На сьогодні проблема боротьби з бідністю актуальна для України.

До найбільш об’єктивних ознак бідності можна віднести відсутність роботи як джерела існування сім’ї працівника, відсутність належних умов життя, низька якість харчування і високий відсоток витрат доходів сімей на харчування, неможливість користуватися платними медичними та освітніми послугами, низька професійно-освітня підготовка та коротка тривалість життя.  

Районну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі – Програма) розроблено для вирішення найголовніших проблем соціально-економічного розвитку району, підвищення рівня життя населення та зниження рівня бідності.

Забезпечення виконання Програми має відбуватися шляхом викорінення найгостріших форм бідності, досягнення значного зростання реальних доходів населення, зниження економічної нерівності.

Вирішення проблеми подолання бідності в районі залежить від виконання завдань програм соціально-економічного розвитку, заходів щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення, спрямованих на підвищення зайнятості та збільшення доходів населення від трудової діяльності, удосконалення консолідованої системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг, моніторингу реалізації стратегічних напрямків подолання бідності.

Моніторинг основних показників ринку праці в районі свідчить про досягнення позитивних зрушень щодо зайнятості населення на ринку праці, зокрема збільшення кількості новостворених робочих місць, чисельності зайнятого населення, зниження рівня безробіття.

За підсумками роботи районного центру зайнятості протягом 8 місяців 2012 року для отриманням соціальних послуг до центру зайнятості звернулося 1082 особи з числа незайнятих громадян, з них 800 працевлаштовано. Рівень працевлаштування становить 74 відсотка.

Зниження рівня безробіття населення району відбувається шляхом працевлаштування безробітних на вільні та новостворені робочі місця за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу, поступового відродження галузі тваринництва, надання послуг, шляхом вирішення питання легалізації тіньової зайнятості.

За період з січня по серпень 2012 року створено 880 нових робочих місць, що складає 104 відсотка річного завдання, передбаченого районною програмою зайнятості населення на 2012-2013 роки.

З метою підвищення якості поінформованості суспільства про потреби ринку праці, скорочення терміну укомплектування вакансій, забезпечення адресного підбору вакансій шукачам роботи в районі постійно здійснюється інформування населення як засобами сучасних інформаційних ресурсів, так і ЗМІ.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 8 місяців 2012 року становила 2481 грн., що на 454 грн. більше проти відповідного періоду минулого року, що становить 22 відсотка росту.

Темп зростання середньої заробітної плати за 8 місяців поточного року проти 2011 року становить 117 відсотків (за 2011 рік - 2126 грн.).

Розмір середньої заробітної плати у серпні 2012 року становив 2567 грн., що на 367 грн. більше проти серпня минулого року, або на 17%. Такий рівень заробітної плати перевищив законодавчо встановлені державні соціальні стандарти на 233 %.

Але поряд з цим не втратила гостроти проблема бідності серед працюючого населення. Кожна четверта сім’я з дітьми, в якій всі дорослі працюють, належить до категорії бідних.

Для розв’язання проблем бідності необхідна цілеспрямована політика, що ґрунтується на економічних та фінансових можливостях держави, області, району та максимальній ефективності їх використання.

Зважаючи на викладене та з урахуванням основних положень Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 1057, обласної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради

№ 16-3/VІ від 26.06.2012 розроблено відповідну районну Програму з цього питання.
ІІ. Мета Програми

Метою Програми є зменшення кількості бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб та запобігання хронічній бідності.
ІІІ. Шляхи та напрями реалізації Програми

Бідність – це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом розв’язання цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Розв'язання проблеми передбачається здійснити за такими напрямами:

відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання;

сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці;

удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці;

розвиток системи соціального страхування;

реформування системи соціального захисту;

соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;

поліпшення медичного обслуговування населення;

удосконалення методологічних підходів до оцінки бідності та проведення моніторингу ефективності виконання Програми (додаток до Програми).
IV.Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме збільшенню доходів громадян, зниженню рівня бідності насамперед серед працюючих громадян та сімей з дітьми, розв’язанню соціальних проблем і підвищенню рівня життя населення.
V. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей бюджетів.
VI. Організація виконання Програми,

здійснення контролю за її виконанням
Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Виконавці Програми щоквартально до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про стан виконання Програми.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації подає щокварталу до 4 числа місяця, наступного за звітним періодом, до райдержадміністрації для наступного інформування районної ради.
Керуюча справами районної ради Н.В.Короп