asyan.org
добавить свой файл
1Підтримка належного урядування:

проект протидії корупції в Україні – UPAC


Національна академія

державного управління при

Президентові УкраїниSIGMA

Підтримка вдосконалення

у врядуванні та управлінні

Спільна Ініціатива ОЕСР/ЄСПРОГРАМА ДІЙ ТАСІС ДЛЯ УКРАЇНИ 2004
Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні – UPAC

в співробітництві з

Національною академією державного управління при Президентові України

та Програмою SIGMA
Відео-конференція: “Реформування публічної адміністрації –

запорука демократичного врядування в Україні”
Дата проведення: 25 березня 2009 року, 9.00 – 15.00

Місце проведення: Центр дистанційного навчання Національної академії (4 поверх)

м. Київ, вул. Е. Потьє, 20

Регіональні інститути державного управління Національної академії

(Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків)
Версія від 16 березня 2009 р.

Обгрунтування
Інститути публічної адміністрації відіграють визначальну роль у забезпеченні прав і свобод громадян та верховенства права. Існує нагальна потреба реформувати публічну адміністрацію відповідно до європейських стандартів. Без повноцінного проведення реформи публічної адміністрації неможливо ефективно проводити інші реформи, насамперед економічні та соціальні. Без неї неможливо також суттєво знизити корупцію.

У звіті ГРЕКО (Група Держав проти корупції - антикорупційний моніторинговий орган Ради Європи) першого та другого раундів оцінювання Україні рекомендовано “визначити загальну стратегію реформування сфери публічного управління в Україні з метою забезпечення єдиного розуміння необхідності змін і інформування про це широкого кола громадськості”.

Уряд України розробив проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні. Також розроблені проекти законів “Про державну службу”, “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, “Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”, “Кодекс професійної етики публічних службовців”, “Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і іх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами”. Прийняття і реалізація нового законодавства щодо публічної служби має стати пріорітетним завданням на шляху реформування системи публічної адміністрації в Україні.
Мета та очікувані результати

Відео-конференція із залученням Національної академії та її регіональних інститутів, представників центральних та місцевих органів влади, а також, інституцій громадянського суспільства та засобів масової інформації покликана сприяти реформуванню публічної адміністрації в Україні відповідно до європейських стандартів. Очікується, що захід дозволить:


 • представити і обговорити нові підходи і проекти законів щодо реформування публічної адміністрації, в тому числі щодо професійної етики, конфлікту інтересів та декларування доходів, майна і видатків, зосереджуючись на низці дискусійних питань;

 • проаналізувати європейські стандарти, відповідні рекомендації ГРЕКО та передову міжнародну практику в сфері публічної адміністрації.

ПРОГРАМА
    1. Реєстрація учасників

ВСТУПНІ СЛОВА
09.30-10.00


 • Пан Григорій Немиря, Віце-прем’єр-міністр України (необхідно підтвердити)

 • Представник Національної академії (необхідно підтвердити)

 • Пан Аке Петерсон, представник Генерального секретаря Ради Європи з координації

 • програм співробітництва в Україні

 • Пан Роман Безсмертний, заступник Голови Секретаріату Президента України (необхідно підтвердити)

 • Представник Делегації Європейської Комісії в Україні (необхідно підтвердити)


ВИСТУПИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
10.00-11.30 ЗАСІДАННЯ №1

Реформування публічної адміністрації в Україні: проблеми і виклики
Модератор: пан Роман Шлапак, Керівник проекту UPAC
Виступи (до 10 хв.)


 • Нові концептуальні підходи у реформуванні публічної адміністрації в Україні

пані Наталія Гончарук, Секретаріат Кабінету Міністрів України

 • Розробка нової законодавчої бази для державної служби

Представник Головного управління державної служби (необхідно підтвердити)

 • Реформування публічної адміністрації в Україні у світлі європейських стандартів

Пан Жуліо Набаїш, Старший радник, SIGMA
Обговорення (виступи до 3 хв.)


 • Розмежування політичних та адміністративних функцій та посад

 • Досвід менеджменту приватного сектору для ефективного управління державою

 • Децентралізація та делегування повноважень

 • Розподіл основних функцій управління у виконавчій владі

 • Захист професійної діяльності публічного службовця від впливу політичного та приватного інтересу

 • Запровадження відкритого конкурсу на всі посади публічної служби

 • Реформування публічної влади на місцевому та регіональному рівнях11.30-11.45 Перерва на каву
11.45-13.15 ЗАСІДАННЯ №2

Регулювання питань професійної етики,

конфліктів інтересів і

декларування доходів, майна та видатків
Модератор: необхідно підтвердити
Виступи (до 10 хв.)


 • Представлення законопроекту “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”

Представник Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України (необхідно підтвердити)

 • Розробка законодавчої бази щодо конфлікту інтересів

Представник Головного управління державної служби (необхідно підтвердити)

 • Розробка законодавства про декларування доходів, майна та видатків публічних службовців (необхідно підтвердити)

 • Регулювання питань етики, конфліктів інтересів та декларування майна публічних службовців у світлі європейських стандартів

Пан Жан-П’єр Бюеб, експерт Ради Європи
Обговорення (виступи - до 3 хв.)


 • Уповноважений орган щодо управління режимом професійної етики

 • Відповідальність за порушення правових та етичних норм

 • Законодавство про доброчесну поведінку публічних службовців

 • Галузеві кодекси

 • Система аналізу декларацій доходів, майнового стану та видатків публічних службовців (та членів сім’ї/близьких родичів), спеціалізований орган13.15-14.00 Підведення підсумків
14.00-15.00 Обід


Контакти
Для отримання подальшої інформації прохання звертатися:


в Києві :
Роман Шлапак

Керівник проекту UPAC

Офіс Ради Європи в Києві:

вул. Б. Хмельницького,70-A, 3-й поверх

Teл./факс: 234-6140, 234-6210

E-mail: roman.chlapak@coe.int


В штаб-квартирі Ради Європи (Страсбург) :
Ладо Лалічіч

Менеджер проекту/координатор

Підрозділ з питань протидії корупції та шахрайства

Відділ економічних злочинів

Генеральний директорат з прав людини та правових

питань
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex,
FRANCE

Tel.: +33 3 8841 2354

Fax: +33 3 8841 3955

E-mail: lado.lalicic@coe.int

www.coe.int/UPACКонтакти в Національній академії :
Ольга Босак

Начальник управління міжнародними проектами

Національна академія державного управління при Президентові України

вул. Пугачова, 12/2, к.207

Тел./факс: (+38 044) 481-2176

E-mail: international@academy.gov.ua

www.academy.gov.ua