asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Затверджую

Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

генерал-лейтенант служби ц. з.

М.М.Козяр

«____»_____________ 2010 р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

зі спеціальності 6.092800 «Пожежна безпека»

(підготовка спеціаліста зі спеціальності 7.092801 «Пожежна безпека»)


Львів 2010

Програма вступних випробувань
Тестування проводиться з метою:

- перевірки відповідності знань, умінь та навичок курсантів, студентів та слухачів (надалі слухачів) програмовим вимогам;

- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень слухачів;

- оцінки ступеня підготовленості вступників за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.092801 «Пожежна безпека» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 6.092800 «Пожежна безпека») до подальшого навчання в Університеті.

Зміст тестових завдань визначається атестаційною комісією відповідно до змісту освіти та державних вимог до рівня підготовки вступників.
Завдання вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння слухачів:

виконувати розрахунок напору і витрати води на зрошувачах та установка водяного пожежогасіння;

визначати необхідну кількість вогнегасних речовин для забезпечення роботи автоматичних установок водяного, порошкового та газового пожежогасіння;

проводити розрахунок виду та кількості пожежних сповіщувачів необхідних для встановлення у виробничих, складських та інших об’єктах;

проводити аналіз можливості встановлення силових шаф та двигунів у приміщеннях різного призначення;
визначати необхідну кількість вогнегасників та їх тип для забезпечення виробничих, складських приміщень та об’єктів з масовим перебуванням людей;

проводити розрахунок необхідної кількості зовнішніх пожежних драбин та їх тип;

визначати необхідну ступінь вогнестійкості будівель, споруд запроектованих проектно-кошторисною документацією;

виконувати допустиму поверховість будівель їх категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також підготувати обґрунтоване заключення щодо відповідності шляхів евакуації та виходів;
визначати кількість горючих та легкогорючих рідин, що випаровуються через дихальні пристрої резервуарів на протязі доби за рахунок великого дихання;

виконувати розрахунок маси горючих та легкогорючих рідин, що вийде при локальному пошкодженні технологічного апарату;

провести розрахунок діаметру отвору сітчастого вогнеперешкоджувача, який встановлений на лінії аварійного скиду горючих газів;
визначати витрати води на гасіння зовнішньої пожежі, об’єм та необхідну кількість протипожежних резервуарів;

перевірити правильність влаштування ПКК, вибору діаметра та витрат води на внутрішнє пожежогасіння у виробничих будівлях;

визначати необхідний діаметр отвору діафрагми встановленої перед ПКК.

Назва розділу, теми

ЗМІСТ

ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА В НАСЕЛИНИХ ПУНКТАХ

Розділ 1. Загальні вимоги із забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд.

Загальні вимоги із забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд

- Забезпечення пожежної безпеки.

- Система запобіганняпожежі.

- Система протипожежного захисту.

- Організаційно-технічні заходи.

- Система будівельних норм, що діють в країні.

Фактичний та необхідний ступені вогнестійкості будівель та споруд

- Фактичний та необхідний ступінь вогнестійкості будівель та споруд. - Фактична та необхідна межа вогнестійкості будівельних конструкцій.

- Фактична та необхідна межа розповсюдження полум'я по будівельним конструкціям.

- Методики їх визначення.

Основні рішення спрямовані на обмеження розповсюдження пожежі і її гасіння

- Основні рішення спрямовані на обмеження розповсюдження пожежі і її гасіння.

- Призначення, види та улаштування протипожежних перешкод.

- Галузь застосування протипожежних перешкод в будівлях різного призначення.

Види та типи протипожежних перешкод і вимоги до них

- Протипожежні вимоги до перешкод та захисту отворів і прорізів в них.

- Методика перевірки відповідності конструктивного виконання протипожежних перешкод вимогам будівельних норм.

- Протипожежні перекриття та екрани.

- Місцеві перешкоди.

- Захист прорізів в протипожежних перешкодах.

- Протипожежні зони.

- Протипожежні завіси та розриви.

Тенденції в об`ємно - планувальних рішеннях будівель та споруд

- Особливості планування сучасних будівель різного призначення. - Попередження та обмеження поширення пожеж в будівлях об'ємно-планувальними рішеннями.

- Пожежні відсіки та секції, їх призначення.

- Принципи внутрішнього планування будівель.

- Протипожежні вимоги до об'ємно-планувальних рішень будівель та споруд.

Евакуація людей із будівель та споруд

- Проблеми забезпечення безпеки людей в будівлях та спорудах у випадку пожежі.

- Небезпечні фактори пожежі , які впливають на людей.

- Процеси евакуації людей.

- Визначення шляхів евакуації та евакуаційних виходів.

- Параметри руху людей при вимушеній евакуації.

Визначення параметрів шляхів евакуації.

Противибуховий захист будівель та споруд

- Призначення, галузь застосування, види конструкцій які використовуються як легкоскидні.

- Технічні рішення по улаштуванню легкоскидних конструкцій.

- Нормативні вимоги до влаштування противибухового захисту будівель та споруд.

Протипожежні вимоги при обладнанні та утриманні систем опалення та вентиляції

- Призначення та класифікація систем опалення. Пічне опалення.

- Конструктивне виконання, пожежна небезпека, протипожежні вимоги при влаштуванні та експлуатації.

- Побутові опалювальні прилади та апарати: характеристика, вимоги пожежної безпеки.

- Газове опалення. Види газових приладів, пожежна небезпека, протипожежні вимоги при влаштуванні та експлуатації газових нагрівальних приладів.

- Центральне опалення: влаштування, пожежна небезпека, протипожежні вимоги до влаштування та експлуатації.

- Котельні установки: влаштування, протипожежні вимоги. Вимоги пожежної безпеки до дахових котелень.

- Призначення, класифікація та влаштування систем вентиляції та кондиціонування.

- Пожежна небезпека систем вентиляції та кондиціонування.

- Протипожежні вимоги щодо влаштування і утримання систем вентиляції у будівлях різного призначення.

- Протипожежні вимоги до вентиляційного обладнання, повітроводів, приміщень вентиляційного обладнання .

Протидимний захист будівель та споруд

- Призначення та напрямки протидимного захисту будівель та споруд. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення систем протидимного захисту.

- Призначення, галузь застосування та конструктивне виконання пристроїв протидимного захисту, нормування їх площі.

- Нормативні вимоги до влаштування протидимного захисту будівель різного призначення.

Розділ 2. Особливості пожежної небезпеки при проектуванні та експлуатації будівель та споруд різного призначення.


Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень та споруд.

- Вимоги пожежної безпеки до території. Вивчення протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

Протипожежні вимоги при проектуванні та експлуатації житлових, громадських будівель та споруд.

- Пожежна небезпека будівель та споруд різного призначення.

- Вимоги пожежної безпеки при проектуванні та експлуатації будівель та споруд різного призначення (житлових, громадських, промислових).

- Вимоги пожежної безпеки до території, інженерного обладнання та утримання технічних засобів протипожежного захисту будівель та споруд різного призначення.

- Протипожежний режим під час експлуатації промислових підприємств.

Генеральні плани промислових підприємств

- Вимоги пожежної безпеки до території.

- Вивчення протипожежних розривів між будівлями та спорудами промислових підприємств.

Розділ 3. Особливості пожежної небезпеки при проектуванні та експлуатації будівель та споруд агропромислового комплексу.


Протипожежні вимоги до планування сільських поселень та сільськогосподарських підприємств.

- Утримання території агропромислового комплексу.

- Протипожежні вимоги при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

- Утримання приміщень будинків, споруд, шляхів евакуації та виходів.

- Протипожежні перешкоди.

- Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання, технічних засобів протипожежного захисту, пожежної техніки та засобів пожежогасіння.

Протипожежні вимоги при проектуванні та експлуатації тваринницьких та звірницьких ферм

- Тваринницькі та птахівницькі будівлі і споруди.

- Вимоги пожежної безпеки для складського господарства, а також під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт.

Протипожежні вимоги при збиранні, перевезенні, зберіганні та переробці врожаю

- Об’єкти виробництва і зберігання продукції.

- Збирання зернових.

- Заготівля, зберігання грубих кормів.

- Скиртування. Зерносклади, зерносушарні.

Розділ 4. Нормативно-технічна робота.

Нормативно-технічна робота в підрозділах МНС.

- Організація нормативно-технічної роботи.

- Система стандартизації та нормування в будівництві.

- Стадії проектування і склад проектної документації.

- Порядок погодження проектної документації.


Експертиза архітектурно-будівельної частини проектно-кошторисної документації.

- Експертиза архітектурно-будівельної частини проектно-кошторисної документації.

- Протипожежні вимоги до новобудов.

- Порядок прийомки в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів.

- Взаємодія органів Державного пожежного нагляду з представниками інших служб та відомств при проведенні нагляду за новобудовами.

Протипожежні вимоги до новобудов.

- Порядок нагляду за новобудовами.

- Особливості пожежної небезпеки новобудов.

- Протипожежні заходи при проведенні будівельно-монтажних робіт.

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ТА ЇХ ПОВЕДІНКА В УМОВАХ ПОЖЕЖІ

Розділ 1. Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур.

Вступ. Класифікація і основні властивості будівельних матеріалів Основні процеси і параметри, які характеризують поведінку матеріалів в умовах пожежі.

- Поняття про роботу матеріалів в будівлях.

- Класифікація їх основних властивостей творення.

- Фізичні властивості.

- Щільність, середня щільність, пористість. Теплоємність, теплопровідність.

- Властивості матеріалів щодо дії води.

- Механічні властивості.

- Міцність при стиску, розтягненні, вигині.

- Деформативність, твердість, стійкість до зношування.

- Пружність, пластичність, крихкість, в’язкість.

- Хімічна активність, хімічна стійкість, електропровідність, технологічність.

Природні кам’яні матеріали. Мінеральні в’яжучі, будівельні розчини і бетон. Їх склад і властивості.

- Класифікація гірських порід а походженням.

- Структура, текстура, мінералогічний склад гірських порід і їх вплив на властивості одержаних з них матеріалів.

- Фізичні, механічні, експлуатаційні властивості природних кам’яних матеріалів.

- Особливості поведінки при нагріванні та модифікаційні перетворення мінеральних складових.

- Вплив температурних деформацій (напруг), зміна механічних та теплофізичних властивостей кам”яних матеріалів в процесі нагрівання.

Метали і сплави, що застосовуються у будівництві. Залізобетон і його поведінка в умовах високих температур

- Загальні поняття про метали і сплави.

- Класифікація, склад, маркування сталей, їх основні властивості, особливості використання.

- Основні види і характерні особливості металів і сплавів, що застосовуються в будівництві.

- Процеси, що відбуваються в металах і сплавах при нагріванні і визначають зміни їх механічних і теплофізичних властивостей.

Керамічні та силікатні матеріали та вироби Теплоізоляційні та полімерні матеріали. Бітумні та дьогтеві матеріали. Будівельні матеріали на основі деревини.

- Загальні відомості про керамічні та силікатні матеріали та вироби.

- Силікатні матеріали і бетони.

- Основні властивості, використання в будівництві.

- Призначення та особливості складу і структури теплоізоляційних матеріалів, класифікація за видом сировини.

- Органічні теплоізоляційні матеріали.

- Неорганічні теплоізоляційні матеріали. Їх властивості і області використання.

- Матеріали на основі азбестута їх властивості.

Розділ 2. Архітектурні конструкції будівель та спроруд.

Цивільне будівництво Вступ. Класифікація будівель, вимоги до них.

- Класифікація будівель за призначенням.

- Вимоги до будівель.

- Поняття про архітектурно-конструктивні структури будівель.

- Поняття про основи фундаментів та вимоги до них.

- Класифікація грунтів. Посадка грунтів. Штучне зміцнення грунтів.

- Зовнішній вплив на фундаменти.

- Вимоги до фундаментів. Класифікація фундаментів за конструкціями та матеріалами. Зовнішній вплив на стіни та вимоги до них.

- Класифікація стін: несучці, само несучі, навісні.

- Однорідні та неоднорідні стіни.

- Каркаси та їх класифікація. Системи каркасів та їх робота під вантажем: рамні. зв’язкові та рамно-зв’язкові системи каркасів житлових будинків.

- Залізобетонні та металеві каркаси.

- Окремі опори. Залізобетонні колони заводського виготовлення.

Промислове будівництво. Об’ємно-планувальні рішення промислових будівель. Каркаси промислових будівель. Несучі конструкції

- Класифікація промислових будівель за галузями та призначенням, за значенням у виробничому процесі, за об’ємно-планувальному і конструктивному рішенню, за видом матеріалу несучих конструкцій, за системою опалення, вентиляції та освітлення.

- Основні фактори, що впливають на виробниці процеси. Повітряне середовище (температура, вологість, рух та якість повітря). Освітлення. Акустичне навантаження. Допоміжне інженерне обладнання та комунікації (підіймально-транспортне устаткування, електропостачання, енергопостачання, водопостачання і каналізація).

- Типізація і уніфікація промислових будинків та стандаритизація їх конструкцій. Особливості модульної координації промислових будов. Уніфікація основних параметриі промислових будівель. Типізація об’ємно-планувальних елементів.

Розділ 3. Поведінка будівельних конструкцій під час пожежі.

Згинальні залізобетонні конструктивні елементи

- Конструкції елементів. Основні співідношення.

- Загальні відомості про залізобетонні конструкції. Основи теорії розрахунку залізобетону.

- Розрахунок балок прямокутного перерізу. Розрахунок балок таврового перерізу.

- Розрахунок межі вогнестійкості плити перекриття.

- Розрахунок товщини захисного шару бетону багатопустотної плити.следующая страница >>