asyan.org
добавить свой файл
1
ПЕРЕЛІК

навчальних програм

ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА

Математика


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Київ, „Перун”, Ірпінь

2005
Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи)


8-9

Вікторія

2009
ПРОГРАМИ курсів за вибором

Збірник програм для допрофільного та профільного навчання (у двох частинах)

МАТЕМАТИКА. Частина І. Допрофільна підготовка. МАТЕМАТИКА. Частина ІІ. Профільне навчання.5-11

Ранок

2011
Інформатика

Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки

9

Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №2-3

2009
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 .Інформатик.Рівень стандарту, академічний рівень. (авт. Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.)

10-11

Київ

2010Фізика
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика

7-9

Перун

2005Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу

8-9

Вікторія

2009Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Рівень стандарту, академічний та профільний рівні

10-11

журнал “Фізика та астрономія в школі” - №7-8, 2010, 2011 журнал “Фізика в школах України” - 2009. - №19; газета «Фізика. Шкільний світ» - 2010. - №10

2010, 2011Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Асторономія

10-11

Київ

2010Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії

(лист МОНУ від 19.06.2009 р. №1/11-4349)


 1. Олексієвич Н.Л. «Фізика дивовижного» 6-7 класи, пропедевтичний курс, 35 годин

 2. Ліскович О.В. «Деякі питання з історії механіки» 8-9 класи, курс допрофільної підготовки, 17 годин

 3. Шигонова О.П. «Фізика в авіації та космонавтиці» 8-11 класи, цикл з 10 програм з допрофільної та профільної підготовки, від 10 до 17 годин

 4. Гасанова І.В., Дума О. М. «Класичні біофізичні дослідження. Історія зародженнята розвитку». 9 класи. Курс допрофільної підготовки. 17 годин

 5. Гринюк О.М., Скороход С.В. «Людина і Космос». 10-11 класи. Профільна підготовка. 35 годин.

 6. Чуйко О.В., Терещенко В. А. «Фізика живої природи». 10-11 класи. Цикл з 4 програм з профільної підготовки для класів природничого напряму. По 17 годин.

 7. Гасанова І.В., Дума О. М. «Фізика живих систем» 10-11 класи. Профільний курс, 35 годин.

 8. Гриценко Н.Л. «Біологічна та медична фізика» 10-11 класи. Цикл з 5 програм для профільних класів природничого напряму по 17 годин.

 9. Вагіс А.І. «Вступ до біофізики». 10-11 класи. Цикл з 3 програм для класів природничого напряму по 17 годин.

 10. Гузь В.В. «Фізика й екологія людини у сучасному глобальному світі». 11 клас. Програма профільного курсу за вибором. 17 годин.

 11. Білоус С.Ю. «Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук» 8-11 класи. Цикл з 7 програм для допрофільної та профільної підготовки.

 12. Павленко А. І. «Дивовижний світ оптичних явищ». 8-9 класи. Програма допрофільного курсу. 17 годин.

 13. Павленко А. І. «Оптичні системи й прилади». 8-11 класи. Програма курсу за вибором для допрофільної та профільної підготовки. 17 годин.

 14. Колебошин В. Я. «Експериментальне вивчення явищ у термодинаміці». 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 15. Колебошин В.Я. «Експериментальне вивчення електромагнітних явищ». 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 16. Гладушина Н. О., Куландіна О.М. «Елементи квантової теорії будови атомів». 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 годин.

 17. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. «Методи розв'язування фізичних задач». 8-11 класи. Цикл з 6 програм курсів за вибором для допрофільної та профільної підготовки. По 35 (70) годин.

 18. Левшенюк В. Я., Левшенюк Я.Ф., Трофімчук А. Б. «Методика розв'язування нестандартних задач з фізики». 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 70 годин.

 19. Кремінський Б.Г. «Курс теоретичної підготовки до всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з фізики». 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 70 годин.

 20. Буряк Ю. В. «Сучасні процеси виробництва» 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 21. Голодаєва Л. П., Буряк Ю. В. «Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки та техніки». 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 22. ЧерковБ.В., Бубнова Н.О.,Литвиненко Л. М., Себова Л. Г. «Морехідна астрономія». 10-11 класи. Цикл з 3 програм курсів за вибором для профільних класів. По 17 годин.

 23. Каміна Р. Л. «Природа і фізика». 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 (35) годин.

 24. Гладушина Н.О., Куландіна О.М. «Шляхистановлення сучасної фізичної картинисвіту» 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 годин.

 25. Білоус С. Ю. «Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії»11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.6-11

Основа

2009Хімія
Навчальна програма з курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії», авт. Коростіль Л.А.

7
2011
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт. Величко Л.П.,

Ярошенко О.Г.)

7-9

Перун

2005
Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

(авт. колектив)

10-11

Мандрівець

2011
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклів. (авт. колектив)

8-9

Вікторія

2009
Експериментальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті „Росток”. Хімія. 7-9 класи (авт. Василенко С., Коваль Я.)

7-9

Росток А.В.Т.

2007
Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором. (укл. Дубковецька Г.М.)

8-11

Мандрівець

2010
Навчальна програма факультативного курсу "Хімія і довкілля" (Вороненко Т.І.)

7-9

Шкільний світ

2009
Навчальна програма факультативного курсу "Диференційне навчання. Розв’язування задач з хімії. Програми факультативних курсів 10-11 класи" (Дехтяренко С.Г.)

10-11

«ЛІПС» ЛТД

2009
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів "Хімія". Варіативна складова Типових навчальних планів

лист МОНУ від 20.11.2009 р. №1/11-9428)

 1. 5-6 класи. ОСНОВИ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ. Факультативний курсавт.: Г. Кушнір, І. Сірко)68 годин

7 клас. ЦІКАВА ХІМІЯ. Факультативний курс (авт.: О. Замулко, Ю. Смаглюк)35 годин

 1. 7 клас. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ІСТОРИЧНИМ РОЗВИТКОМ ТА СУЧАСНОЮ ХІМІЄЮ. Факультативний курс(авт. І. Стеценко)17 годин

 2. 8 клас. ХІМІЯ В ПОБУТІ. Факультативний курс(авт. О. Замулко)35 годин

 3. 7 (8, 9) клас. ХІМІЯ І ДОВКІЛЛЯ. Факультативний курс(авт. Т. Вороненко)35 годин

 4. 9 клас. КРОКИ ДО ХІМІЇ. Факультативний курс (авт.: В. Бондар, І. Максимов)12 годин

 5. 9 клас. РОЗРАХУНКИ З РОЗЧИНАМИ. Факультативний курс (авт. І. Стеценко)10 годин

 6. 9 клас. У СВІТІ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ. Факультативний курс (авт. І. Стеценко)9 годин

 7. 9 клас. ХІМІЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. Факультативний курс (авт. І. Стеценко)10 годин

 8. 10 клас. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ. Факультативний курс (авт. І. Овчаренко)35 годин

 9. 10 клас. МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ НАВКОЛО НАС. Курс за вибором (авт. І. Стеценко)68 годин

 10. 10 (11) класи. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ. Курс за вибором (авт. Г. Гупаленко)35 годин

 11. 10-11 класи. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ. Факультативний курс (авт. С. Дехтяренко)70 годин

 12. 11 клас. ОСНОВИ БІОХІМІЇ. Курс за вибором (авт. О. Бабенко)48 годин

 13. 11 клас. БІОХІМІЯ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. Курс за вибором (авт.: Л. Короп, О.Замулко, Ю. Смаглюк)35 годин

 14. 11клас. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН МЕТОДАМИ ОПТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ. Факультативний курс (авт. Л. Перешивана)18 годин

 15. 11клас. ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. Курс за вибором (авт. І. Стеценко)68 годин

 16. 7-11класи. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ. Факультативний курс (авт.: В. Староста, К. Староста, К. Бреусова)7 клас – 17 годин, 8 калс – 64 години, клас – 64 години, 10 клас – 64 години, 11 клас – 64 години5-11

Мандрівець

2010
Навчальна програма курсу за вибром «Хімія полімерів» (авт. Скляр А.М., Сударева Г.Ф., Матейко А.В.)

11
2011
Біологія, екологія
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Біологія

8-9

Вікторія

2009
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія

7-9

Перун

2005
Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний)

10-11

Мандрівець

2011
Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології (для допрофільної підготовки та профільного навчання)

 • Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 4 год резервні) Автор: Сябро С.А

 • Психологія особистості. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год) Автор: Баранова Н.П.

 • Життя рослин. Курс за вибором для учнів 7-х класів (35 год, з них 3 год резервні). Автор: Міхєєва Г.В.

 • Світ кімнатних рослин. Факультативний курс для учнів 7-х, 8-х, 9-х класів загальноосвітніх шкіл (17 год) Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А.

 • Аптека природи (І частина). Факультативний курс для учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 2 год резервні) Автор: Шендрик О.В.

 • Аптека природи (IIчастина).Факультативний курс для учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 1 год резервна) Автор: ШендрикО.В.

 • Екологія (аутекологія) рослин.Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 1 год резервна) Автор: ДраганГ.І.

 • Охорона тварин. Факультативний курс для учнів 8-х (9)-х класів (35 год, з них 1 год резервна) Автори: Буца О.Й.

 • Основи медичних знань. Курс за вибором для учнів 8-х (9)-х класів (17 год). Автор: Нагаєва Л.М.

 • Організм людини очима біофізика. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (35 год) Автор: Яковлєва Є.В.

 • Зоологія. Ботаніка. Курс за вибором для учнів 10-го класу (70 год, з них 4 год резервні) Автори: Ігнатюк Л.М., Пугачова Н.І.

 • Мікробіологія з основами вірусології. Курс за вибором для учнів 8-х (9-х, 10-х) класів загальноосвітніх шкіл (17 год)Автори: Левченко М.Г., Матущенко Т.А.

 • Латина – біологія. Курс за вибором для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх шкіл(70 год, з них 5 год резервні) Автори: Пугачова Н. І., Ігнатюк Л.М, Мазаєва К.В.

 • Біологія і комп'ютер. Факультативний курс для учнів 7-го класу загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 4 год резервні). Автор: МіронецьЛ.П.

 • Основи науково-дослідної роботи учнів. Факультативний курс для учнів 8-х (9)-х класів (70 год, з них 2 год резервні). Автори: Крупич О.М., Мельник А.Р.

 • Методи наукових досліджень. Програма курсу за вибором для учнів 9-х (10-х) класів (35 год) Автор: Коваленко С.О.

 • Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій роботі учнів. Факультативний курс для учнів 10-х (11)-х класів (17 год). Автор: Ягенська Г.В.

 • Математичне обґрунтування біологічних досліджень. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 • Молекулярні основи метаболізму. Курс за вибором для учнів 10-х класів (17 год). Автор: Коршевнюк Т. В. • Нуклеїнові кислоти. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (35 год) Автор Волуца А.Д.

 1. Біохімічні основи життя. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 год). Авто Яковлєва Є.В.

 2. Основи цитології. Програма курсу за вибором для учнів 10-х (11-х) класів (17 год). Автори: Даниленко Л.І., Підгора Н.В.

 3. Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія рослин. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 4. Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (70 год, з них 2 год резервні) Автори: Ковалюк В.Г., Боднарюк О.М.

 5. Порівняльна анатомія і фізіологія тварин. Курс за вибором для учнів 10-го (11-го) класу (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 6. Адаптаційна фізіологія людини і тварин. Курс за вибором для учнів 11-х класів (35 год, з них 4 год резервні). Автор: Ягенська Г.В.

 7. Фізіологія людини. Курс за вибором для учнів 10-го класу (35 год). Автор: ЛакозаН.В.

 8. Основи антропології. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 9. Основи генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 10. Основи популяційної генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна) Автори: Матяш Н.Ю., Сябро С.А.

 11. Розв'язування задач з генетики. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів(70 год, з них 6 год резервні) Укладач: Кушнір А.І.

 12. Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії. Курс за вибором для учнів 10-11-х (11-12-х) класів (70 год, з них 2 год резервні). Автори: Снітинський В.В., Калиновим Г.Л., Завірюха П.Д., Подзізей Б.А.

 13. Вступ до проблеми біорізноманіття. Курс за вибором для учнів 11-х (-12-х) класів (17 год) Автори: Безусько А.Г., Мовчан Я.І.

 14. Екологія людини. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 год, з них 1 год резервна). Автор: Матяш Н.Ю.

 15. Еволюційна біологія. Курс за вибором для учнів 11-х класів(12-х) класів (70 год, з них 6 год резервні). Автор: Бабанов Д.А.

 16. Узагальнення шкільного курсу біології. Факультатив для учнів 10-11-го класу (140 год, з них 3 год резервні). Автор: Бармак І.М.

 17. Еволюція систем органів. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (105 год, з них 3 год резервні). Автори: Петренко Л.Т., Петренко Л.П.

 18. Нанотехнології в біології. Програма факультативного курсу для учнів 10-11-х класів (17 год). Автор-укладач: Кучук СЮ.7-11

Аксіома

2009
 • Нуклеїнові кислоти. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (35 год) Автор Волуца А.Д.

 • Біохімічні основи життя. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 год). Авто Яковлєва Є.В.

 • Основи цитології. Програма курсу за вибором для учнів 10-х (11-х) класів (17 год). Автори: Даниленко Л.І., Підгора Н.В.

 • Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія рослин. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 • Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (70 год, з них 2 год резервні) Автори: Ковалюк В.Г., Боднарюк О.М.

 • Порівняльна анатомія і фізіологія тварин. Курс за вибором для учнів 10-го (11-го) класу (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 • Адаптаційна фізіологія людини і тварин. Курс за вибором для учнів 11-х класів (35 год, з них 4 год резервні). Автор: Ягенська Г.В.

 • Фізіологія людини. Курс за вибором для учнів 10-го класу (35 год). Автор: ЛакозаН.В.

 • Основи антропології. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 • Основи генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна) Автор: Задорожний К.М.

 • Основи популяційної генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна) Автори: Матяш Н.Ю., Сябро С.А.

 • Розв'язування задач з генетики. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів(70 год, з них 6 год резервні) Укладач: Кушнір А.І.

 • Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії. Курс за вибором для учнів 10-11-х (11-12-х) класів (70 год, з них 2 год резервні). Автори: Снітинський В.В., Калиновим Г.Л., Завірюха П.Д., Подзізей Б.А.

 • Вступ до проблеми біорізноманіття. Курс за вибором для учнів 11-х (-12-х) класів (17 год) Автори: Безусько А.Г., Мовчан Я.І.

 • Екологія людини. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 год, з них 1 год резервна). Автор: Матяш Н.Ю.

 • Еволюційна біологія. Курс за вибором для учнів 11-х класів(12-х) класів (70 год, з них 6 год резервні). Автор: Бабанов Д.А.

 • Узагальнення шкільного курсу біології. Факультатив для учнів 10-11-го класу (140 год, з них 3 год резервні). Автор: Бармак І.М.

 • Еволюція систем органів. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (105 год, з них 3 год резервні). Автори: Петренко Л.Т., Петренко Л.П.

 • Нанотехнології в біології. Програма факультативного курсу для учнів 10-11-х класів (17 год). Автор-укладач: Кучук СЮ.


Природознавство
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство

5-6

Перун

2005
Географія
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу.Упор. Бєскова Н.В.

1-11

Вікторія

2008
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка

6-9

Перун

2005
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо- математичного та технологічного циклу. Географія України

8-9

Вікторія

2009
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний).

10-11

Київ

2010
Програми курсів за вибором та факультативів (11-річна школа). Географія. Ч І, ІІОснови споживчих знань. 5-11 класи (Гільберг Т.В.) 5-6 класи – по 17 годин, 7 клас – 35 годин, 8 клас – 35 годин, 9 клас – 35 годин, 10-11 класи – 105 годин

Політична географія. Програма курсу за вибором. 10-11 класи. (автор О. Топузов, Т. Назаренко, Н. Сорока). 35 годин

Географія культури. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Л. Мелько) 70 годин

Геоекологія. Програма курсу за вибором для учнів профільної школи (автор П. Тищенко, О. Гавриленко) 68 годин

Природні ресурси України. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Сікорська С., Козікова М.). 35 годин

Озеленення населених пунктів. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Сікорська С., Козікова М.). 35 годин

Глобалізація. Програма курсу за вибором для учнів 11 класів. (автор Н. Гражевська, Ю. Бицюра) 35 (70) годин

Фінансова математика. Програма курсу за вибором для 10-11 профільних класів (автор Ю. Бицюра). 70 годин

Моя економіка. Пограмадопрофільної підготовки для учнів 8-9 класів. (автор Л.М. Кириченко, Л.П. Крупська).

Програми, які рекомендовано МОНУ, використовувати для формування економічного профілю за рахунок курсу варіативної частини:

Основи підприємницької діяльності

Власна справа

Основи менеджменту

Основи інтелектуальної власності

Основи сімейного господарювання

Фінансова математика

Географічна економіка

Економічне моделювання та розв’язуванняекономічних задач

Дані програми подані у виданні «Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Частина 1, 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.
Лист МОНУ від 28.12.2007

року №1.4/18-г-2099

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580

Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580


Лист МОНУ від 21.08.2010

року №1/9-580
Лист МОНУ від 10.08.2010 року №1/9-538
Київ

2010
Фізична культура
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура

Зубалій М.Д. та інш.

1-4

Ранок

2006
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Фізична культура” для дітей, які за станом здоров’я, віднесені до спеціальних медичних груп

Майєр В.І.

1-4

Ранок

2006
Навчальна програма з фізичної культури „Плавання” для загальноосвітніх навчальних закладів

Сілкова В.О.,

Деревянко В.В.

1-4

Атолл

2006