asyan.org
добавить свой файл
1
Участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних проектах та експериментальній діяльності

2013 рік

з/п

Назва проекту

Зміст

Обґрунтування

Відповідальний

Заклад/

телефон

ПІБ учасника

1

Програма «Школа як осередок розвитку громади»

Розвиток партнерства між школою та громадою; розробка та реалізація партнерських програм, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб місцевих громад; активізація громадян, реалізація концепцій освіти громади та навчання впродовж усього життя

Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 15.11.11 №815 «Про проведення тренінгу «Створення та розвиток громадсько-активних шкіл» для навчальних закладів області»

Чехратова Т.А., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Куріненко Т.В., керівник консультпункту з громадянської освіти

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

Наконечна В.В., заступник директор з НВР

Вознесенський ліцей «Інсайт»

Крахмаленко І.В., заступник директора з НВР

2

Пілотний національний проект «Відкритий світ»

Впровадження ІКТ

Лист державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 14.06.11 №10/6-11 «Щодо пілотного проекту «Відкритий світ»

Рибінська А.М., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Терзілова Л.М., директор

3

Дослідно-експериментальна робота за темою «Методика і технологія конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури»

Створення цілісної технологічної моделі сучасного уроку в системі літературної освіти учнів як закономірного процесу гуманізації змісту освіти

Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.09.11 №591 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Баштанського, Єланецького, Миколаївського районів та м. Вознесенська»

Чехратова Т.А., методист МНМЦ

Всі ЗНЗ

Вчителі української мови та літератури Заступники директорів з НВР

4

Всеукраїнський експеримент «Художньо-естетична освіта і виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах у процесі впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво»

Створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти і виховання учнів

Наказ МОН України від 07.10.05 №578 Про проведення науково-дослідної експериментальної роботи зі створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти і виховання в загальноосвітніх навчальних закладах України»

Рибінська А.М., методист МНМЦ

Вознесенська гімназія №1

Руденко О.М., вчитель музики та художньої культури

Шишкіна О.І., заступник директора з наукової роботи

5

Школа проти СНІДу

Просвітницька робота серед підлітків загальноосвітніх закладів міста щодо подолання ВІЛ/СНІДу

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013рр.

Наказ МОН від 01.06.2009 №457

Рижков С.М., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Леонтьєва Т.В., заступник з ВР

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Петрова Л.П., вчитель основ здоров'я

6

Програма Проекту ХОУП із профілактики ВІЛ/СНІДу та вживання психоактивних речовин «Корисні звички»

Просвітницька робота серед підлітків загальноосвітніх закладів міста щодо подолання ВІЛ/СНІДу

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013рр.

Наказ МОН від 01.06.2009 №457
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6


Умрихіна А.І., практичний психолог

7

Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя

Просвітницька робота серед підлітків загальноосвітніх закладів міста щодо подолання ВІЛ/СНІДу

Н А К А З МОНУ

26.10.2001 N 707

Про організаційно-методичне забезпечення програми

"Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному"

серед молоді України щодо здорового способу життя"
Вознесенська гімназія №1

Семерня Г.Є., практичний психолог

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Нікуліца В.В., заступник з ВР


Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

Сухар М.М., практичний психолог

8

Інтел. Навчання для майбутнього.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітні заклади міста при викладанні різних предметів на основі методу проектів

Наказ МОНУ від 24.03.09 №271 «Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього»

Рибінська А.М., методист МНМЦ

Всі ЗНЗ та ДНЗ

Заступники директорів з НВР

9

Програма «Партнерство у навчанні»

Підвищення інформаційної культури вчителів


Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»

Наказ МОНУ від 06.12.05 №693 «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям»

Рибінська А.М., методист МНМЦ

Всі ЗНЗ та ДНЗ

Заступники директорів з НВР

10

Проект з Корпусом Миру США

Підвищення комунікаційної культури вчителів, розвиток учнівської ініціативи


Спільні угоди між закладами освіти

Пальцева С.Г., керівник міського методичного об'єднання вчителів іноземної мови

Вознесенська гімназія №1

Карпікова Л.О., вчитель англійської мови

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Гєлєвєр С.В., вчитель англійської мови

11

Програма обміну майбутніх лідерів «FLEX»

Обмін учнів старших класів

Лист МОНУ від 12.08. 10 №7/1-16-2-597

Карпікова Л.О., вчитель англійської мови гімназії

Вознесенська гімназія №1

Карпікова Л.О., вчитель англійської мови

12

Міжнародний шкільний освітній проект з раціонального використання ресурсів та енергії SPARE

Апробація підручника в початковій ланці «Я, енергія і середовище», формування навичок раціонального використання енергії та ресурсів

Проект ПРООН в Україні «Енергоефективність в освітньому секторі України»

Волков О.В., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10


Підгурська Т.А., вчитель початкових класів

Ганенко І.В., вчитель початкових класів

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Волощук Н.В., вчитель початкових класів

13

Експериментальна робота з ноосферної освіти та впровадження здоров’язберігаючих технологій

Цілісне мислення та глобальні проблеми людства. Парадигма цілісного мислення як основа нової концепції людини.

Системний підхід у науці, методології, праксеології. Концепція цілісного мислення і психологія.

Ритмодинаміка. Поняття мислеобраза. Трансформація мислеобразів.

Фізіологія процесів мислення як синергетичної функціональної системи.

Нова парадигма мислення в світі вчення про нервову діяльність людини.

Технологія освіти ХХІ століття. Методологія ноосферної освіти.

Біоадекватна методика викладання навчальних дисциплін.

Біоадекватний підручник.

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН МС України від 19.08.2011 р.

Волков О.В., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10


Терзілова Л.М., директор

Лапаєва І.М., заступник директора

14

Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського на уроках початкової ланки

Національне виховання

Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації «Про надання статусу обласного опорного закладу освіти з проблеми дослідження та впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського»

Богдан А.О., методист МНМЦ

Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2


Вальо І.М., вчитель початкових класів

15

Освітня програма Microsoft «Школи-новатори»