asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГРАМА “МОЛОДЬ в ДІЇ”

Можливості співпраці з Східною Європою і Кавказом

Молодь в дії” – це нова молодіжна програма Європейської Комісії, що є наступницею

попередніх програм «Молодь для Європи» і «Молодь» і впроваджуватиметься протягом 2007-

2013 рр. Загальний бюджет програми – 885,000,000 євро.

Програма “Молодь в дії” робить значний внесок в оволодіння компетенціями і є ключовим

інструментом створення для молодих людей можливостей неформального і позаформального

навчання, яке має європейський вимір.

Загальні завдання, визначені основоположними принципами програми «Молодь в дії»:

· сприяння суспільній активізації молоді загалом і їхнього почуття європейського громадянства

зокрема;

· розвиток солідарності та сприяння толерантності серед молодих людей, зокрема підтримка

соціальної цілісності Європейського Союзу;

· досягнення міжкультурного порозуміння серед молоді з різних країн;

· здійснення свого внеску в розвиток якості систем підтримки для молодіжної діяльності та

підтримка спроможності громадських організацій в молодіжній сфері

· сприяння співпраці в молодіжній сфері на європейському рівні

Пріоритети Програми «Молодь в дії»:

· Європейське громадянство – Розвинути у молодих людей усвідомлення того, що вони є

громадянами Європи. Звідси випливає завдання заохочувати молодь до роздумів над темами,

які є актуальними для Європи, у тому числі й над європейським громадянством.

· Суспільна активізація молоді – Загальним завданням активізації є заохочення молодих

людей бути активними громадянами, щоб a) підвищити участь молоді в суспільному житті

громади; б) підвищити участь молоді в системі представницької демократії; в) посилити

підтримку багатьох форм навчання задля активізації молоді.

· Культурне різноманіття – Повага до культурного різноманіття разом з боротьбою проти

расизму і ксенофобії. Завдяки організації спільної діяльності молодих людей з різних

культурних, етнічних і релігійних середовищ у рамках Програми ставиться завдання розвитку

міжкультурного навчання молоді.

· Залучення молодих людей з меншими можливостями - Молодіжні групи і організації

повинні здійснювати заходи для попередження соціального виключення специфічних цільових

груп. Програма «Молодь в дії» є для всіх, тому слід акцентувати увагу й на залучені тих, хто

має специфічні потреби.

Хто може брати участь?

Програмні країни:

· 27 країн – членів Європейського Союзу.

· Країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ): Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія.

· Країна – кандидат на членство в ЄС: Туреччина.

Партнерські країни–сусіди :

· Регіон Східної Європи і Кавказу: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова,

Російська федерація, Україна.

· Регіон Південно-Східної Європи.

· Регіон Середземноморського басейну.

Інші Партнерські країни світу (лише в рамках Акції 3.2)

Партнерські країни Східної Європи і Кавказу можуть співпрацювати з Програмними країнами та

Партнерськими країнами інших 2 регіонів (але пріоритет надається регіональній співпраці).

Більше інформації про Програму «Молодь в дії»:

Європейська Комісія: http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html

Виконавча агенція з аудіовізуалізації і культури: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Співпраця в рамках програми “Молодь в дії” для країн Східної Європи і Кавказу (EECA)

Завдання співпраці з Східною Європою і Кавказом:

· внесок у розбудову миру і стабільності шляхом налагодження діалогу, розвитку толерантності і

солідарності серед молоді;

· підтримка довготривалого партнерства, яке ґрунтується на взаємній довірі;

· обмін думками щодо молодіжної політики та практиками роботи молоді між громадськими

організаціями та урядовими інституціями, Європейською Комісією та країнами Східної Європи і

Кавказу;

· розвиток волонтерського сектору і громадянського суспільства у Східній Європі і на Кавказі;

· створення для молодих людей можливостей для кращого розуміння їхньої культури та ситуації,

у якій вони на даний момент перебувають.

Для співпраці між Програмними країнами та Партнерськими країнами Східної Європи і Кавказу

доступні такі напрямки:

· Європейська волонтерська служба (акція 2) – підтримує участь молоді у різних формах

волонтерської діяльності.

· Молодіжні обміни (акція 3.1) - групи молоді можуть зустрічатися і вивчати культуру один

одного.

· Тренінги і мережеве співробітництво (акція 3.1) – тренінги для тих, хто активно працює з

молоддю, зокрема у сфері обміну досвідом і добрими практиками, та діяльність, спрямована на

підвищення якості проектів, партнерства та мереж.

Як подати заявку?

Заявки на фінансування подаються лише партнерською організацією з Програмної країни. Заявка

подається до відповідної Національної агенції Програми «Молодь в дії» від імені всіх партнерів.

Терміни подання заявок:

· 1 лютого

· 1 квітня

· 1 червня

· 1 вересня

· 1 листопада

Проект повинен починатися не раніше, аніж 3 місяці після кінцевого терміну подання заявки.

Інформацію про співпрацю між Програмними країнами та країнами Східної Європи і

Кавказу можна отримати на Інтернет-сторінці Ресурсного центру SALTO EECA:

http://www.salto-youth.net/eecacooperation

www: http://www.salto-youth.net/eeca

Контакти Ресурсного центру SALTO EECA: https://www.salto-eeca.eu

e-пошта: eeca@salto-youth.net__