asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено

рішенням

Червоноградської

міської ради

від _23.02. 2006р. №414Місцева програма “Питна вода України”


у м.м.Червонограда, Соснівки та смт.Гірник на 2006-2020 роки


Загальні положенняМісцева програма “Питна вода України” розроблена у відповідності до основних засад, викладених у Загальнодержавній програмі “Питна вода України” і скерована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

Забезпечення м.м.Червонограда, Соснівки та смт.Гірник питною водою відповідної якості є одним з найвагоміших пріоритетів збереження здоров’я та підвищення життєвого благополуччя населення.

Необхідність розробки програми обумовлена:

- незадовільним екологічним станом підземних джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в окремих населених пунктах внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом замортизованого та морально застарілого технологічного обладнання, мереж та споруд централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання;

- необхідністю встановлення цивільно-правових стосунків між власником майна в особі органів місцевого самоврядування, підприємств водопостачання та водовідведення і споживачами у відповідності з чинними нормативно-правовими актами;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів.


Сучасний стан галузі водопостачання та водовідведення

на території Червоноградської міської ради
Водопостачання та водовідведення населених пунктів, підприємств,

установ та організацій, які розташовані на території Червоноградської міської

ради і значної частини Сокальського району, здійснює комунальне підприємство “Червоноградводоканал”.


Дані про споживачів питного водопостачання наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.

Кількість абонентів, (населення)

30032 (2005 р.),

у т. ч.:12511 з лічильниками

Споживачі/підключення:

27741 квартир в 497 багатоквартирних будинках;

2291 приватних будинків;

567 промислових споживачів;

45 інших споживачів/підключень

Чисельність населення, що обслуговується:

76819 осіб (водопостачання);

71113 осіб (водовідведення)

Обсяги виробництва води:

20126,6м3 на добу;

262,0 л на душу населення на добу.

Джерелами водопостачання є підземні (100%) води Сенонського водоносного горизонту. Система водопостачання складається з 5-ти водозаборів (43 діючих свердловин), 5-ти насосних станцій ІІ-го підйому, станції ІІІ-го підйому та 16-ти резервуарів чистої води загальним об’ємом 16 800 м3, що становить 74% від добової подачі. На кожній водопровідній насосній станції передбачено знезараження води хлоруванням. Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання – близько 282,0 км.

Водопостачання здійснюється з родовищ підземних вод 5-и водозаборів (Бендюзького, Правдинського, Борятинського, Межирічанського і Соснівського).

 • Бендюзький водозабір (11 свердловин, затверджені запаси води – 12 тис. м3/добу, ліміт згідно спецдозволу на водокористування – 11,6 тис. м3/добу), експлуатується з 1963 року.

 • Правдинський водозабір (15 свердловин, затверджені запаси води – 30,2 тис. м3/добу, ліміт згідно спецдозволу на водокористування – 12,2 тис. м3/добу), експлуатується з 1971 року.

 • Борятинський водозабір (8 свердловин, затверджені запаси води – 9,7 тис. м3/добу, ліміт згідно спецдозволу на водокористування – 3,6 тис.м3/добу), експлуатується з 1963 року.

 • Межирічанський водозабір (4 свердловини, затверджені запаси води – 15 тис. м3/добу, ліміт згідно спецдозволу на водокористування – 7,5 тис.м3/добу), експлуатується з 1991 року.

 • Соснівський водозабір (5 свердловин, ліміт згідно спецдозволу на водокористування – 6,0 тис.м3/добу, експлуатується з 1985 року, використовується для технічного водопостачання ЦЗФ «Червоноградська» і РГК-3.

Сумарна продуктивність всіх водозаборів згідно ліміту, визначеного дозволом на спецводокористування, становить 40,9 тис. м3/добу.

Подача води споживачам м.Червонограда і смт.Гірник здійснюється цілодобово, а в м. Соснівка - по графіку (18 годин на добу).
КП “Червоноградводоканал” експлуатує три системи водовідведення в м.Червонограді, м. Соснівка і смт. Гірник.

Склад кожної із трьох систем каналізації наведено в таблиці 2.

ТАБЛИЦЯ 2.

Склад систем водовідведення, підпорядкованих “Червоноградводоканалу”

Показники

Одиниці

Системи каналізації

виміру

м. Червоноград

м. Соснівка

смт. Гірник

Самопливні колектори

км

75,3

24,4

16,6

Напірні трубопроводи

км

74,5

3,8

3,0

Каналізаційні насосні станції (КНС)

шт.

14

2

2

Каналізаційні очисні споруди (КОС)

шт.

1

1

1

Пропускна спроможність КОС

м3/добу

35 000

5800

3200

Стічні води самопливними колекторами надходять до 18-ти каналізаційних насосних станцій та напірними трубопроводами перекачуються на каналізаційні очисні споруди. Очищені стічні води з КОС м.Червоноград і КОС м.Соснівка скидаються у річку Західний Буг, а з КОС смт.Гірника – у р.Рату, притоку Західного Бугу.

Загальна довжина каналізаційних мереж – 197,6 км. Загальна пропускна спроможність 3-х комплексів каналізаційних очисних споруд складає 44 тис.м3/добу.

Основні показники господарської діяльності водоканалу (таблиця 3).Показник

Одиниці
виміру

2003

2004

2005
Водоспоживання1

л/особу/добу

268,1

265

262
Питома реалізація води на людину2

л/особу/добу

141

137,2

130,0
Питома довжина водопровідних мереж

м/особу

3,3

3,7

3,7
Аварійність водопроводів

ав./рік/100км

205

201

198
Втрати води

%

23,4

23.4

23,4
Питоме енергоспоживання для водопостачання

кВт-год/м3

0,931

0,91

0,95
Питома довжина каналізаційних мереж

м/осіб

2,6

3,0

3,0
Аварійність каналізаційних мереж

ав./рік/100км

1008

1002

986
Питоме енергоспоживання для каналізації

кВт-год/м3

0,57

0,53

0,52
Примітки:

1 Загальна кількість води, яка надходить у систему, поділена на чисельність населення;

2 кількість води, на яку виставлено рахунки населенню, поділена на чисельність населення.

Для насосних станцій другого підйому “Борятинського”, “Соснівського”, “Межирічанського”водозаборів характерним є наступне:

 • продуктивність встановленого обладнання значно перевищує фактичні обсяги пропущеної води;

 • низькі ККД насосних агрегатів, що зумовлює надмірне споживання електроенергії.

Для насосних станцій ВНС-ІІ “Бендюга” і “Правда”, на яких проведено реконструкцію, ККД насосних агрегатів становить 0,75–0,88%.

Таблиця 4. характеризує водопровідну мережу за матеріалами, віком, станом та аварійністю.


ТАБЛИЦЯ 4.

Технічний стан водопровідної мережі

Трубопроводи

Термін експлуатації

Аварійність

Матеріал

довжина

> 50 років

25 - 50 років

< 25 років

км

%

км

%

км

%

км

%

аварій/рік/100км

Сталь

155,6

55,390,9

59,1

64,7

40,9

357

Чавун

123,2

44,392,9

75,4

30,3

24,6

15

Кераміка

0,5

0,20,02

4,0

0,5

100
Поліетилен

0,6

0,2-

-

0,6

100
Разом

279,9

100183,8

65,7

96,1

34,3

205

Наведені дані показують, що майже 66% водопровідних мереж знаходяться в незадовільному стані (особливо зі сталевих труб, які не захищені від внутрішньої корозії), що зумовлює високу аварійність, великі втрати води, перебої у водопостачанні, зниження тиску та вторинне забруднення води.

Загальний огляд якості води у джерелах водопостачання та у розподільчій мережі наведено у таблиці 5.

ТАБЛИЦЯ 5.

Огляд якості води.

Якість води підземних джерел

Якість води у підземних джерелах не у повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту на питну воду „ГОСТ 2874-82”. Відхилення від стандарту спостерігається по вмісту фтору у воді Борятинського, Соснівського і Межирічанського водозаборів (1,53-2,85 замість 0,7-1,5 мг/л). Перевищений вміст фтору вимагає виведення з експлуатації свердловин, вода яких містить його надлишок.

Якість води у розподільчій мережі

Якість води у розподільчій мережі не у повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту на питну воду „ГОСТ 2874-82”. Має місце погіршення її якості по загальному залізу (0,44 мг/л замість 0,3 мг/л ).

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг з водопостачання та водовідведення, обсяги яких наведені за видами послуг та категоріями споживачів (за 2002-2005 роки) у таблиці 6.

ТАБЛИЦЯ 6.


Обсяги реалізації послуг з водопостачання та водовідведення

Показники

тис. м3/рік

2002

2003

2004

2005

Водопостачання

Населення

3978,0

3968,4

3864,6

3734,9

Бюджетні установи

187,2

181,4

155,7

162,3

Інші споживачі

2046,5

2177,6

1757,3

1682,5

Разом

6211,7

6327,4

5777,8

5579,7

Водовідведення

 


Населення

3743,5

3353,9

3545,8

3627,0

Бюджетні установи

187,2

181,4

167,1

158,8

Інші споживачі

1807,4

1523,9

1288,2

1174,6

Разом

5738,1

5039,4

4981,1

4960,4Оплата за електроенергію є найбільшою статтею витрат в структурі собівартості послуг і становить 43% по водопостачанню та 24% по водовідведенню.

За останні роки впроваджено інноваційні енергозберігаючі проекти під час реконструкції насосних станцій ІІ підйому на Бендюзькому і Правдинському водозаборах та при заміні системи аерації Червоноградських та Соснівських каналізаційних очисних споруд з використанням полімерних аераційних труб НВФ “Екополімер”.

Після реконструкції насосної станції ІІ підйому Бендюзького водозабору економія електроенергії становить 81 тис.кВт*год./міс. на суму 21,5 тис.грн. Вартість реконструкції – 410 тис.грн., термін окупності – 19 місяців.

Реконструкція насосної станції ІІ підйому Правдинського водозабору з впровадженням трьохтарифного обліку електроенергії забезпечила економію електроенергії на суму 27,5 тис.грн. в місяць. Вартість реконструкції – 115,5 тис.грн. Термін окупності – 5 місяців.

Заміна системи аерації аеротенків-витискувачів очисних споруд м.Червонограда дала місячну економію 95 тис.кВт*год. на суму 25 тис.грн. Вартість проекту 108 тис.грн., термін окупності – 5 місяців.

Замінено 5,2 км водопровідних мереж та 2,3 км каналізаційних мереж, в тому числі аварійний напірний канколектор по вул. Набережній з пластмасових труб.

Введено в експлуатацію станцію ІІІ підйому, що дало можливість подавати воду з 6.00 год. до 24.00. год. безперервно.

За кошти мешканців встановлено 2 850 квартирних лічильників води, що охоплює 36% наявного житлового фонду.

Виконано роботи по збільшенню діаметра водогону, який пролягає по вул. Стуса, в результаті чого покращилось водопостачання верхніх поверхів п’ятиповерхових будинків на цій вулиці.

В м.Соснівці розширено графік подачі води до 18 годин на добу. З метою забезпечення цілодобового водопостачання м.Соснівки виконуються роботи по введенню в експлуатацію двох артезіанських свердловин, які знаходяться на території закритої шахти №5”ВМ”.

Аналіз водоспоживання за 2003-2005 р.р. показав, що 38% мешканців, в квартирах яких встановлені індивідуальні водолічильники, розраховується в середньому за 64 л/особу/добу, а решта населення розраховується згідно норм водоспоживання (усереднено 189 л/особу/добу).

Таким чином, найбільш серйозними проблемами є:

 • для водопостачання - значні обсяги недообліку і втрат води; надмірне споживання електроенергії через низькі ККД окремих насосних агрегатів та в звязку із перекачуванням завищених обсягів води; незадовільна якість води в розподільчій мережі (вторинне забруднення);

 • для системи водовідведення – висока аварійність каналізаційних мереж, зношене обладнання на КОС, низька якість очищення стоків, надмірне накопичення осадів від очищених каналізаційних стоків на мулових майданчиках Червоноградських КОС.Мета та основні завдання програмиМетою програми є покращення забезпечення населення м.м.Червонограда, Соснівки та смт.Гірник питною водою нормативної якості в межах обґрунтованих обсягів споживання; підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання та відведення, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Напрями та заходи виконання програмиВиконання програми здійснюється за наступними основними напрямками:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- спрямування діяльності підприємств у чинне нормативно-правове поле;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- впровадження на об’єктах водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- забезпечення в затверджених зонах санітарної охорони джерел водопостачання виконання заходів, спрямованих на зменшення забруднення підземних вод.

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів передбачених іншими цільовими програмами, передбачається зменшення попадання забруднюючих речовин у водні об’єкти підземних джерел питного водопостачання.

Керуючись термінами, встановленими державною програмою “Питна вода України”, до 2020 року необхідно припинити скид у водні басейни України недостатньо очищених стічних вод.

Нормативно-правове забезпечення Програми включає Законодавчі акти з питань регулювання відносин у сфері гарантованого забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою:

- екологічні нормативи якості води у джерелах питного водопостачання;

- нормативно-правові акти з питань аналізу води, високочутливих методик і засобів оцінки якості питної води;

- систему сертифікації у сфері питної води та питного водопостачання.

Розробка нормативно-правової бази покладена на відповідні Міністерства та відомства.

Науково-технічне забезпечення Програми з раціонального використання та економії питної води включає:

- заміну енергоємного обладнання на сучасне енергозберігаюче;

- вибір та встановлення оптимальних параметрів насосного обладнання;

- проведення гідравлічних розрахунків для оптимізації тиску у водоводах та водопровідних мережах;

- удосконалення системи контролю та обліку використання питної води.

Розробка технологій щодо раціонального використання питної води покладена на відповідні Міністерства та відомства.

Удосконалення підземних водозаборів .

Населені пункти на території Червоноградської міської ради на 100%, забезпечують свої потреби з підземних джерел. Тому основна увага у цьому розділі програми приділена підземним водозаборам і включає:

- здійснення робіт із впровадження вдосконалених конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

- впровадження комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення.

Розвиток та реконструкція системи питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- реконструкцію водопровідних споруд;

- реконструкцію та технічне переоснащення водонасосних станцій;

- будівництво станцій обеззалізнення питної води;

- реконструкцію системи водопостачання житлових будинків;

- будівництво та реконструкцію споруд з очистки стічних вод;

- запобігання аваріям та техногенним катастрофам на об’єктах водопоста-чання та водовідведення.

Завдання програми можуть бути виконані за умови реалізації заходів, передбачених суміжними програмами, зокрема програмами розвитку водного господарства, розвитку малих міст, реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

Етапи виконання програми
Програма розрахована на 15 років і виконується у три етапи.
На першому етапі (2006-2010 роки) передбачається:

- стабілізувати фінансово-економічний стан комунального підприємства “Червоноградводоканал” шляхом запровадження економічно- обгрунтуваних тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

- скеровувати роботу підприємства у нормативно-правове поле, набли-жене до стандартів Євросоюзу (на підставі нових законодавчих та інших нормативно-правових актів);

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності виробництва (впровадження технологічного та будинкового обліку, контроль за дотриманням лімітів водоспоживання підприємствами промислової групи, заміна енергоємного замортизованого обладнання);

- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення системи питного водопостачання та водовідведення;

- здійснити заходи з дослідження та охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану підземних джерел, розроблення прогнозів якості);

- покращити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- покращити якість води у населених пунктах з централізованим водопостачанням, де є найбільша невідповідність державним стандартам;

- розпочати реалізацію пілотних проектів з основних напрямків реформування та розвитку комунального підприємства “Червоноград-водоканал”.

На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається: - розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції систем питного водопостачання та водовідведення населення м.м. Червонограда, Соснівки, смт.Гірник, а також з охорони та покращення стану джерел питного водопостачання;

- реалізувати заходи з підвищення ефективності та надійності функці-онування системи питного водопостачання та водовідведення, спрямовані на поліпшення якості питної води;

- налагодити стовідсотковий технологічний та будинковий облік води.
На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається:

- завершення найбільш капіталоємних заходів, які докорінно покращать забезпечення населення м.м. Червонограда, Соснівки, смт.Гірник питною водою відповідної якості;

- освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою. Для переформування психології споживача та надавача послуг, підвищення освітнього рівня населення щодо бережного використання питної води, кваліфікації фахівців у сфері питного водопостачання передбачається:

- широке висвітлення в засобах масової інформації проблематики водоспоживання та водовідведення;

- інформування населення про проведення конкурсів та виставок водозберігаючих та енергозберігаючих технологій;

- участь та підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідно-каналізаційним господарством;

- комплектація комунального підприємства “Червоноградводоканал” кваліфікованими інженерно-технічними та робочими кадрами.
Організаційне забезпечення виконання програми
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Червоноградської міської ради.

Щорічний звіт та необхідну інформацію про хід виконання завдань програми управління житлово-комунального господарства подає на розгляд виконавчого комітету Червоноградської міської ради та надсилає в управління житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації.
Фінансове забезпечення виконання програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів комунального підприємства “Червоноградводоканал” відповідно до програми його розвитку, затверджених програм місцевого самоврядування в порядку, встановленому Законом;

- інших надходжень, у тому числі зовнішніх та внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;

 • платежів за спеціальне водокористування.

Кошти державного бюджету використовуються на підтримку наступних заходів:

- реконструкція та будівництво унікальних систем водопостачання та водовідведення у місті Червонограді;

- роботи з поліпшення стану водних об’єктів – джерел питного водопостачання;

- попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства;

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми за джерелами та обсягами фінансування наведені у додатку 2.

Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є:

- на державному рівні – центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

 • на регіональному (обласному) рівні – Львівська облдержадміністрація;

 • на місцевому рівні – Червоноградська міська рада.


Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням місцевої програми здійснює управління житлово-комунального господарства Червоноградської міської ради, міська комісія з реалізації Програми.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до законів України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до Закону.
Очікувані результати від виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення якості послуг з питного водопостачання та водовідведення ;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження на об’єктах водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування комунального підприємства “Червоноградводоканал”;

- зниження питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю реалізованої води та очистки стічних вод;

- встановлення обґрунтованих тарифів на оплату послуг водопостачання та водовідведення.