asyan.org
добавить свой файл
1
Природні джерела вуглеводнів

 1. Назвіть відновлюваний природний ресурс:

 1. Нафта

 2. Природний газ

 3. Рослинна біомаса

 4. Вугілля

 1. Укажіть компонент, уміст якого в природному газі найбільший:

 1. Метан

 2. Бутан

 3. Водень

 4. Сірководень

 1. Концентрація якої речовини в повітрі зростає внаслідок спалювання природного газу:

 1. O2

 2. N2

 3. CO2

 4. SO2

 1. Укажіть головну складову нафти:

 1. Спирти

 2. Вуглеводи

 3. Жири

 4. Вуглеводні

 1. Укажіть, на чому ґрунтується нафто перегонка:

 1. Однакова густина складових

 2. Різна густина складових

 3. Відмінності у температурах кипіння компонентів

 4. Однакова температура кипіння компонентів

 1. Який апарат використовують для перегонки нафти:

 1. Колону синтезу

 2. Ректифікаційну колону

 3. Циклон-апарат

 4. Контактний апарат

 1. Розташуйте продукти перегонки нафти за зростанням температури кипіння:

 1. Газовий бензин

 2. Дизельне пальне

 3. Гас

 4. Лігроїн

 1. Вкажіть, що характеризує октанове число бензину:

 1. Температуру кипіння

 2. Густину

 3. Детонаційну стійкість

 4. Вміст октану
 1. У чому полягає крекінг нафти:

 1. Розподіл по фракціям нафтових складових

 2. Розклад вуглеводнів важких фракцій на більш легкі

 3. Утворення ізооктану

 4. Відділення бензинової фракції від інших

 1. Укажіть температуру (̊С), за якої здійснюють коксування кам’яного вугілля:

 1. 100-200

 2. 500-600

 3. 1000-1100

 4. 2000-2100

 1. Яке паливо є найбільш екологічно чистим:

 1. Кам’яне вугілля

 2. Природний газ

 3. Мазут

 4. Гас

 1. Який газ зумовлює парниковий ефект:

 1. Азот

 2. Гелій

 3. Сульфур (IV) оксид

 4. Карбон (IV) оксид

 1. Назвіть відомі Вам альтернативні джерела енергії.

 2. Опишіть переваги і недоліки

І варіант

Вітроенергетики

ІІ варіант

Геліоенергетики

 1. Які екологічні наслідки

І варіант

Добування, переробки і використання нафтопродуктів

ІІ варіант

Добування, переробки і спалювання кам’яного вугілля