asyan.org
добавить свой файл
1
Прийом до розгляду клопотань громадян України про залишення на постійне проживання за кордоном


  1. Громадяни України, які виїхали за її межі тимчасово, при порушенні клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном подають до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном такі документи:

   1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи інший документ, за яким громадянин України виїхав за її межі (після звірення даних паспорта та анкети паспорт підлягає поверненню заявнику).

   2. Чотири фотокартки розміром 35х45 мм.

   3. Заява-анкета (додаток 1).

   4. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження заявника.

   5. За наявності в заявника дітей віком до 18 років - нотаріально засвідчені копії свідоцтв про їх народження.

   6. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу з апостилем та перекладом.

   7. Заяви батьків заявника (нотаріально засвідчені), які проживають в Україні, із згодою на залишення на ПМП за кордоном заявника (додаток 2); У разі смерті зазначених осіб подаються копії свідоцтв про смерть.

   8. За наявності в заявника неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, - заяви їхніх законних представників про відсутність у них матеріальних претензій до заявника (додаток 3). У разі смерті зазначених осіб подаються копії свідоцтв про смерть. Якщо вони пропали безвісти, - завірена копія рішення суду про їх визнання безвісно відсутніми.

   9. Довідка з місця роботи заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність до нього матеріальних претензій (додаток 4) та три її завірені копії.

   10. Нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до 18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду на своє залишення на постійне проживання за кордоном разом з батьками або одним з них (додаток 5).

   11. Якщо неповнолітні діти залишаються на постійне проживання за кордоном з одним з батьків - нотаріально засвідчена заява про згоду на це другого з батьків (додаток 6). У випадку смерті другого з батьків подається копія свідоцтва про смерть. Якщо він пропав безвісти, - завірена копія рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.

   12. Документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

Документи, перераховані в пунктах 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 та 1.1.10 цього Порядку, подаються у чотирьох примірниках.

Консульський збір складає 120 євро.