asyan.org
добавить свой файл
1
АКТ № _/не заповнювати/_

приймання-передачі природного газу

при відборі з ПСГ

м.Київ
/не заповнювати/_/назва компанії/_ в особі

/посада та ПІБ, який діє на підставі статуту, довіреності…/та ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” в особі

/не заповнювати/

склали даний акт в тому, що:

  1. згідно Договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу від _______________________________________________________ в ______________/місяць/_________ 20____ року ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” здійснила відбір природного газу з ПСГ, а _/назва компанії/_ прийняло(а) природний газ в обсязі:Обсяг,

тис.куб.м

Обсяг прописом

Природний газ

/загальний обсяг відбору за місяць/

/загальний обсяг відбору за місяць прописом/

в т.ч. страховий запас

/обсяг страхового запасу ― згідно обліку страхового запасу/

/обсяг страхового запасу ― згідно обліку страхового запасу прописом/


2. вартість послуг становить:

Обсяг,

тис.куб.м

Тариф,

грн.

Сума,

грн.

Відбір газу з ПСГ в /місяць, рік/

/обсяг відбору/

16,50

/А = обсяг Х тариф/

крім того ПДВ (20%)

/В = А Х 0,2/

Всього з ПДВ:

/загальна сума = А + В/


Даний акт складено в трьох примірниках: два примірники для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”, один примірник для _/назва компанії/_.

Від _/назва компанії/_
Від

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”
Узгоджено з ОДУ

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”